Skip to main content
search
0

Sprijin pentru Înființarea de Întreprinderi Sociale în Mediul Rural: O Oportunitate în Programul European PIDS

 

În România, există un potențial imens pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale, mai ales în mediul rural. Cu toate acestea, informațiile despre finanțările disponibile prin programul european PIDS sunt fie necunoscute, fie înțelese greșit de către populație.

Dacă te interesează să acumulezi informații, să aprofundezi tematica economiei sociale și iei în considerare dezvoltarea unei afaceri proprii, atunci acest apel de proiecte „Sprijin pentru Înființarea de Întreprinderi Sociale în Mediul Rural”este pentru tine. Rămâi cu noi pentru a afla mai multe despre cum să transformi această oportunitate în realitate!

Informaţii Administrative Despre Apelul de Proiecte

Date Importante

Data deschiderii apelului de proiecte este 18.08.2023, ora 16.00.

Perioada de depunere a proiectelor în sistemul informatic MySMIS2021:  începând cu data de 18.08.2023, ora 16.00.

Data şi ora închiderii apelului de proiecte este 13.11 .2023, ora 16.00.

Obiectiv Specific: Deschiderea Porților Pieței Muncii pentru Toți, cu Accent pe Tineri

Obiectivul specific al acestui program vizează îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele în căutarea unui loc de muncă.  Accentul special privește integrarea tinerilor prin oferirea de măsuri de activare personalizate cum ar fi crearea de programe de ajutor pentru tinerii din mediul rural care vor să pornească afaceri în domeniul social și crearea de locuri de muncă.

Grup Țintă

Persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în mediul rural.

Acest program își propune să ajute 130 de persoane interesate să înființeze întreprinderi sociale în zonele rurale. Din acest grup țintă:

 • Minim 20% vor fi persoane vulnerabile din mediul rural, inclusiv cei dezavantajați pe piața muncii, șomeri și persoane inactive. Un procent de 30% in acest segment asigură proiectului punctaj maxim
 • Minim 9% vor fi participanți de etnie romă. 15.01% asigură punctaj maxim/proiect.

Condiţii de eligibilitate solicitanţi şi parteneri

Organizații legal constituite în România sunt eligibile pentru a aplica.

Tipuri de Parteneriate

Dacă proiectul presupune un parteneriat, un lider de parteneriat va fi desemnat. Atribuțiile și obligațiile fiecărui partener vor fi clar specificate. Liderul de parteneriat va semna contractul de finanțare. Contractele de subvenție vor fi încheiate între entitățile parteneriatului și întreprinderile sociale beneficiare.

Categorii de Solicitanți Eligibili

 • Entități ale economiei sociale: Rețele, uniuni, federații.
 • Furnizori de formare profesională: Autorizați, publici și privați.
 • Alte organizații: ONG-uri, organizații sindicale, camere de comerț.
 • Autorități publice: Doar ca parteneri, în colaborare cu entitățile de mai sus.

Categorii de Parteneri Eligibili

Toate entitățile eligibile pot fi parteneri, cu excepția autorităților publice centrale sau locale, care pot fi doar parteneri, nu beneficiari unici.

Activițăti Care întrunesc Condițiile Apelului

 • Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale: În această fază, beneficiarul finanțării trebuie să ajute la crearea de noi afaceri sociale. Suportul include formare antreprenorială, dezvoltarea de planuri de afaceri, mentorat și consiliere. Acest ajutor vizează și grupuri dezavantajate, inclusiv femei. Durata de implementare etapei I este de maximum 12 luni de la data de începere a proiectului.

Etapa I include :

 1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului (activitate conexă)
 2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate (activitate conexă)
 3. Derularea programelor de formare antreprenorială (activitate relevanta si obligatorie)
 4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale (activitate relevantă)
 5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate relevantă)
 6. Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate relevantă)
 7. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de mi nimis în cadrul proiectului (activitate relevantă)
 • Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale: În această etapă, administratorul schemei pentru afaceri sociale trebuie să desfășoare activități pentru a ajuta grupul țintă să implementeze planul de afaceri ales anterior. După obținerea atestatului de întreprindere socială, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, in Etapa II, pentru o perioadă de minim 14 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, respectiv maximum 18 luni daca se obtine atestatul de întreprindere socială odată cu inceperea Etapei II sau inainte de inceperea acesteia.

Beneficiarul trebuie sa se asigure că:

 • fiecare entitate juridică înființată, în una din formele agreate in proiect, dobândește atestatul de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la finalizarea Etapei I.
 • Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze numărul minim de persoane pe care s a obligat sa le angajeze in cadrul întreprinderilor nou înființate, conform planului de afaceri, dar nu mai puțin de 4 persoane, corespunzător a minim 4 locuri de muncă înființate
 • Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul rural, în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul.

Activitati relevante in Etapa a II:

 1. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
 2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie sociala finanțate

Bugetul Alocat Apelului de Proiecte cu Finanțare Europeană

Valoarea minimă şi maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect

Alocarea financiară a apelului de proiecte este de 109.467.647 euro din care:

 • 104.917.647 euro aferenți regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Sud Est Nord Est Nord Vest și Vest) cu o alocare din partea Fondului Social European Plus de 89.180.000 euro (85%) și o alocare din partea bugetului de stat de 15.737.647 euro (15%)
 • 4.550.000 euro aferenți regiunii mai dezvoltate București Ilfov cu o alocare din partea Fondului Social European Plus de 1.820.000 euro (40%) și o alocare din partea bugetului de stat de 2.730.000 ,00 euro (60%)

În cadrul prezentului apel de proiecte, valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 euro.
Minim 70% din bugetul proiectului va fi alocat subvențiilor pentru înființarea întreprinderilor sociale (cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis)
Maxim 30% din bugetul proiectului va fi alocat cheltuielilor nesubsumate schemei de ajutor de minimis.
Valoarea ajutorului de minimis acordat per întreprindere socială nou creată este de maxim 100.000 euro/întreprindere.

Ideea ta de Afaceri Poate Obține Finanțare de Peste 60 de mii de euro. Aplică acum!

 

Best Smart Consulting împreună cu Fundația Progpers își propun sa acceseze fonduri nerambursabile prin proiectul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, finanțat in cadrul programului POIDS.

Chestionarul are ca scop identificarea interesului pentru un astfel de program si nevoile de sprijin. Se adresează persoanelor interesate să devină antreprenori sociali in mediul rural.

Completând acest chestionar, nu doar că vă exprimați interesul pentru un astfel de program, dar vă și asigurați că veți fi contactat cu prioritate la demararea proiectului. Acest lucru vă oferă un avantaj semnificativ în materializarea viziunii dvs. antreprenoriale sociale.

 

Obține Finanțare Europeană cu Ușurință: Te Ajutăm să Întocmești Dosarul

Best Smart Consulting

Dacă ești interesat de acest program, de a obține finanțare europeană cu ușurință sau dorești să clarifici anumite aspecte ne găsești pe email/telefon sau poți completa formularul de contact de mai jos.

Ligia Neacșu
DIRECTOR GENERAL

Mobil:  +40 722 531 496
Email: ligia.neacsu@bestsmart.ro

 

 

 

 

 

Close Menu