Rolul Programului Incluziune și Demnitate Socială

Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) cuprinde o serie de măsuri integrate,  concepute pentru a sprijini aplicarea strategiilor naționale și locale. Scopul principal al programului este de a contribui la reducerea sărăciei și de a ajuta grupurile vulnerabile să depășească excluderea socială, în conformitate cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale.

Programul prioritizează grupurile vulnerabile prin măsuri interconectate, garantând astfel o utilizare eficientă a resurselor financiare.

Finanțarea este direcționată către priorități specifice, cum ar fi:

  • dezvoltarea locală condusă de comunitate (DLRC) în mediul urban și rural
  • protejarea dreptului la demnitate socială prin reglementarea așezărilor informale și furnizarea de locuințe sociale
  • promovarea economiei sociale în zonele rurale
  • sprijinirea comunităților rurale cu acces limitat la servicii sociale
  • reducerea disparităților pentru copiii expuși riscului de sărăcie
  • suport pentru persoanele vârstnice și cele cu dizabilități, precum și pentru alte grupuri vulnerabile
  • inovarea socială și ajutorarea persoanelor aflate în deprivare materială