Skip to main content
search
0

Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice

CAF a fost elaborat pentru a putea fi folosit în toate zonele din sectorul public și este aplicabil instituțiilor publice de la nivel European, național, federal, regional și local. CAF – Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice este un instrument de Management al Calității Totale (TQM) dezvoltat de sectorul public pentru sectorul public, inspirat din Modelul pentru Excelență al Fundației Europene pentru Managementul Calității (EFQM).

Vei cunoaște principiile Managementului Calității Totale; Vei învăța cum să îți organizezi munca orientându-te după ciclul complet al îmbunătățirii continue – PDCA (Planifică, Execută, Controlează, Optimizează); Vei identifica acțiunile de îmbunătățire și vei putea face o analiză diagnostic  a instituției; Vei învăța să evaluezi managementul performanței și să identifici cauzele sale de natură organizațională.

 • Prezentarea CAF și a evoluției conceptului; Introducere în CAF; Elemente teoretice.
 • Scopurile urmărite de CAF;
 • Legătura dintre CAF și Managementul calității;
 • Modelul CAF ( EFQM, modelul de excelență ) – structură și conținut;
 • Factorii avuți în vedere de modelul CAF;
 • Ariile acoperite de modelul CAF;
 • Criteriile utilizate pentru evaluarea performaței pentru fiecare factor definit de CAF
 • Bune practici în aplicarea și utilizarea CAF;
 • Procesul de evaluare al performanței;
 • Întegrarea elementelor de management al calității;
 • Aspecte avute în vedere la evaluarea performanței;
 • Grilele de notare a performanței în etapa de evaluare;
 • Activitate practică – acordul comun privind evaluarea performanței (lucru în echipă).

Răzvan Burlacu

Certificări:

 • Formator (cod COR: 241205)
 • Manager de proiect ( cod COR: 242101)
 • Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene ( cod COR: 241948)
 • Evaluator în sistemul formării profesionale continue ( cod COR: 242411)
 • Six Sigma Green Belt
 • Auditor intern ISO TS:16.949: 2009

Experienţă profesională :

 • Formator
 • Director general
 • Consultant sistem de management al calităţii
 • Regional manager
 • Director comercial
 • Director filială Braşov
 • Key account Manager
 • Şef serviciu aprovizionare
 • Inginer mecanic

10 este nota cea mai bună la scoală. La fel pot spune şi despre mine atunci când mă refer la experiența în numeroasele mele intervenţii ca trainer şi consultant. Dacă vorbesc despre termene limită, mă descurc şi aici: deadline-ul îl am vineri dar eu răspund marţi, dar asta se datorează faptului că azi sunt la Cluj, mâine la Brașov, apoi la București pentru susținerea numeroaselor training-uri, teambuilding-uri sau sesiuni de consultanta în care sunt implicat.

Educaţie şi certificate profesionale:

Studii Universitare

Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea TCM, Specializarea Tehnologii neconvenţionale

Certificari:

 • Tehnici de vânzare – soft skills
 • Tehnici de negociere
 • Tehnici de vânzare avansată
 • Managementul timpului
 • Vânzare consultativă, B2B
 • Managementul echipei
 • Ledership de înaltă performanţă
 • Comunicarea cu clienţii
 • Vânzarea către KA
 • Inteligenţa emoţională
 • Tehnici de prezentare
 • Public speaking
 • Train the trainers
 • First Stage din programul internaţional MBA al OUBS ( cursuri: managementul competitiv, managementul realaţiilor cu clienţii, managementul financiar)
 • Second Stage din programul internaţional MBA al OUBS ( cursuri: managementul dezvoltării şi schimbării, managementul resurselor pentru piaţă)
 • Auditor în domeniul calităţii ( cod COR: 242303)

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesionişti!

Close Menu