Skip to main content
search
0

Termeni și Condiții

Părțile:

 

1. Best Smart Consulting S.R.L, cu sediul social în București, Strada Țepeș Vodă 130, Sc. A, Et. 2, Ap. C2, 021527, Sector 2, București, CIF RO21040008, Cod IBAN RO39BTRLRONCRT0458034701 deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin LIGIA NEACSU, având funcția de Președinte, în calitate de furnizor de servicii de formare profesională și servicii specifice de cazare în strânsă legătură cu serviciile de formare profesională

și

2. Orice persoană juridică sau fizică (delegată sau nu din partea unei persoane juridice) care își exprimă dorința achiziționării unui serviciu sau a unui un pachet de servicii sau dorește participarea la unul dintre programele sau evenimentele organizate de către Best Smart Consulting, în calitate de beneficiar/client (se pot regăsi sub ambele denumiri în document).

Capitolul I – Precizări cadru

 

Termenii si conditiile de mai jos se refera la navigarea sau inscrierile efectuate pe site-ului www.bestsmart.ro si participarea la cursurile si evenimentele Best Smart Consulting. Pentru a avea toate informatiile legate de conditiile inscrierii si participarii la cursurile Best Smart Consulting, va rugam sa cititi cu atentie cele de mai jos. In cazul in care aveti intrebari sau nelamuriri, va rugam sa folositi datele de contact de la urmatoarea adresa:
https://bestsmart.ro/contact/

1.1 – Va vom notifica cu orice schimbare intervenita in Conditiile de utilizare prin afisarea pe site. Modificarile astfel facute sunt socotite a fi acceptate de catre utilizator daca acesta continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe site, in sectiunea Termeni si Conditii.

1.2. Utilizarea de catre dvs. a produselor, aplicatiilor, serviciilor, aplicatiilor software si site-ului www.bestsmart.ro este guvernata de termenii prezentului document, excluzand insa alte servicii si termeni acceptati prin semnarea unor documente suplimentare.

1.3. Cu exceptia unor intelegeri contrare incheiate in scris cu Best Smart Consulting, contractul dvs. cu Best Smart Consulting va include intotdeauna, cel putin Termenii si Conditiile prevazute in acest document. Acestea sunt denumite in continuare „Termeni si Conditii”.

Capitolul II – Termeni generali

 

Best Smart Consulting: este denumirea comerciala a Best Smart Consulting S.R.L., societate cu raspundere limitata inregistrata in Romania, avand sediul in social in Mun. Bucuresti, Sectorul 2, Strada Țepeș Vodă 130, Sc. A, Et.2, Ap. C2, 021527, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2585/2007, C.I.F: RO21040008

Site: domeniul www.bestsmart.ro si subdomeniile acestuia. Site-ul si subdomeniile acestuia sunt detinute si operate de Best Smart Consulting.

Servicii: Utilizarea de catre dvs. a produselor, serviciilor, aplicatiilor software si site-ului www.bestsmart.ro (denumite in acest document in mod colectiv „Serviciile” si excluzand orice alte servicii care va sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernata de termenii prezentului document.

Curs Autorizat: program de formare profesionala autorizat de catre Comisia de Autorizare a Municipiului Bucuresti, conform O.G. nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor si Hotararea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor, finalizat prin obtinerea unui certificat de absolvire/calificare recunoscut de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Training: program special referitor la dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor individuale necesare indeplinirii mai eficace a unor sarcini sau a procesului de evolutie personala, care se finalizeaza cu obtinerea unei diplome de participare oferite de Furnizorul Cursului sau de partenerii acestuia.
Exemple Training: cursuri online, evenimente culturale si educationale, conferinte, workshopuri, ateliere si alte manifestari stiintifice.

Cursurile Autorizate si Trainingurile vor fi denumite in continuare Cursuri autorizate/Programe de formare profesionala si Traininguri.

Furnizor Curs: Prestatorul de servicii, denumit in continuare si Furnizor de formare profesionala, care asigura organizarea si livrarea unui Curs Autorizat sau Training.

Cursant: beneficiar al programelor de formare profesionala sau Training (persoana fizica sau juridica)

Certificatele de Calificare: se obtin prin finalizarea programelor de formare profesionala de calificare sau recalificare.

Certificatele de Absolvire: se obtin prin finalizarea programelor de formare profesionale de initiere, perfectionare, specializare, precum si la absolvirea fiecarui modul, in cazul programelor de formare profesionala structurate pe module.

Modelele certificatelor de calificare si de absolvire, precum si al suplimentului descriptiv al certificatului sunt prevazute in anexele nr. 4, 5 si 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termen de eliberare Certificate Calificare / Absolvire: Tipizatele sunt eliberate catre furnizorul de formare profesionala, pe baza unui proces verbal, de catre Comisia Judeteana de Autorizare a Furnizorilor de Formare. Pana la eliberarea fizica a certificatelor tipizate, furnizorul de formare profesionala poate elibera adeverinte de absolvire conform cursului autorizat absolvit. Termenul de eliberare a certificatului de absolvire/calificare este de 14 zile de la momentul in care furnizorul de formare profesionala intra in posesia tipizatului transmis de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, conform OG 129/2000 REPUBLICATA si Hotararea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor.
Furnizorul de formare profesionala nu poarta nicio raspundere in raport de termenul in care intra in posesia tipizatului transmis de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, necesar in vederea eliberarii certificatul de absolvire/calificare.

Procedura eliberare Certificate Calificare / Absolvire: Certificatul de absolvire/calificare se elibereaza personal Beneficiarului pe baza unui act de identitate valabil, conform O.U.G. nr.97/2005 sau reprezentantului acestuia in baza unei procuri autentice, prin ridicarea de la punctul de lucru al Furnizorului de formare profesionala, din orasul in care programul de formare profesionala a fost finalizat.

Taxe Eliberare Diplome si Certificate: Eliberarea Diplomelor si Certificatelor este GRATUITA.

Cu toate acestea, Diplomele si Certificatele neridicate de catre beneficiar, mai vechi de 12 luni, vor fi supuse procedurii de arhivare. Pentru eliberarea Diplomelor si Certificatelor ce au fost supuse procedurii de arhivare se percepe o taxa de 70 de Lei/an.

Taxa eliberare duplicat Diplome si Certificate: Best Smart Consulting percepe o taxa in valoare de 300 de Lei pentru eliberarea unui duplicat al diplomei sau certificatului.

Diploma de participare: document care atesta participarea la un Curs Autorizat sau Training si finalizarea acestuia, fara insa a avea o recunoastere sau acreditare oficiala din partea autoritatilor competente.

Denumirea Comerciala a Cursului: reprezinta numele simplificat al denumirii oficiale a cursului, folosit in scopuri comerciale pentru o intelegere si identificare mai usoara de catre un cursant sau potential cursant.

Denumirea Oficiala a Cursului: reprezinta numele ocupatiei/calificarii asa cum se regaseste in lista Clasificarii Ocupatiilor din Romania, respectiv in Registrul national al calificarilor profesionale. Aceasta denumire se va regasi pe certificatele de absolvire/calificare obtinute, in urma absolvirii programului de formare profesionala.

Cod C.O.R: cod atribuit ocupatiilor din Romania pentru care exista un standard ocupational sau de pregatire profesionala, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania.

Cod NC: cod nomenclator atribuit calificarilor din Registrul National al Calificarilor profesionale, conform CNC (Cadrul National al Calificarilor)

Registrul national al calificarilor profesionale din Romania (denumit in continuare RNCP): este o baza de date nationala care cuprinde descrierea calificarilor profesionale din Romania recunoscute la nivel national care pot fi dobandite atat prin sistemul formal de educatie si formare profesionala, cat si prin recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite in contexte nonformale si informale, din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.
RNCP cuprinde calificarile corespunzatoare nivelurilor de calificare 1, 2, 3, 4 si 5, conform Cadrului national al calificarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare calificari profesionale, specifice educatiei si formarii profesionale

Standard Ocupational/Standard de pregatire profesionala: este documentul care precizeaza competentele profesionale si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitatilor specifice necesare practicarii unei ocupatii, respectiv specifice unei calificari.
Programele de formare profesionala asigura dobandirea unor competente profesionale in conformitate cu standardele ocupationale, respectiv standardele de pregatire profesionala, recunoscute la nivel national.

Competentele profesionale din Standard Ocupational/Standard Pregatire Profesionala: competentele profesionale dobandite in urma absolvirii unui Curs Autorizat, specificate si in documentul numit „Supliment Descriptiv al Certificatului” eliberat ca o anexa la Certificatele de Calificare/Absolvire.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational/de pregatire profesionala.
Competentele profesionale se dobandesc pe cale formala, nonformala sau informala care, in sensul prevederilor OG 129/2000 republicata, se definesc astfel:
a) prin calea formala se intelege parcurgerea unui program de formare profesionala organizat de un furnizor de formare profesionala;
b) prin calea nonformala se intelege practicarea unor activitati specifice direct la locul de munca sau autoinstruirea;
c) prin calea informala se intelege modalitatile de formare profesionala neinstitutionalizate, nestructurate si neintentionate – contact nesistematic cu diferite surse ale campului socio-educational, familie, societate sau mediu profesional.

Durata Cursului: interval de timp in care desfasoara un Program de Formare Profesionala sau Training.

Durata Contractului: Contractul intra in vigoare la data completarii formularului de inscriere si achitarea avansului, producand efecte pana la indeplinirea integrala a tuturor obligatiilor contractuale.

Program Flexibil: Posibilitatea de a alege din mai multe tipuri de program de curs propuse. Odata finalizata inscrierea pentru un anumit tip de program, acesta nu se mai poate schimba.

Program de Curs: Plan de activitate in care sunt stabilite (in ordinea desfasurarii lor) etapele propuse pentru o perioada data, numarul sedintelor de curs (saptamanale, lunare, anuale), dar si intervalul orar, zilele de desfasurare sau locatia.

Data Estimata: Este data estimativa de incepere a unui Curs Autorizat sau Training. Data exacta de incepere a cursului este stabilita si comunicata in mod final catre Cursant in momentul in care este atins numarul minim de participanti, stabilit de catre Furnizor, pentru a putea fi posibila demararea cursului.

Data de Incepere: Este data oficiala de incepere a unui Curs Autorizat sau Training. Data de incepere va fi comunicata celor INSCRISI, intr-o anumita grupa prin e-mail sau telefon, in cel mai scurt timp de la stabilirea acesteia, cu minimum o saptamana inainte de inceperea cursului autorizat sau trainingului.
Odata cu inceperea programului de formare profesionala/training, Cursantul semneaza Contractul de Formare Profesionala / Training, Conditiile Specifice de Desfasurare a Programului de Formare profesionala / Training, Desfasuratorul Programului de Formare profesionala / Training si Procesul Verbal pentru Protectia Muncii, dupa ce le-au fost citite si prezentate in prealabil de catre un reprezentat Best Smart Consulting. Documentele se considera semnate/acceptate si prin confirmare la distanta. In cazul acesta furnizorul va trimite documentele mentionate mai sus, la adresa de email indicata de catre Beneficiar in Formularul de Inscriere, Beneficiarul urmand sa confirme faptul ca este de acord cu conditiile contractuale.

Data pana la care se fac inscrieri: Reprezinta data pana la care se fac inscrieri pentru urmatoarea grupa care trebuie sa inceapa cel mai repede. Daca numarul minim de participanti in grupa nu a fost atins, aceasta data poate fi reprogramata. Pentru a afla informatii relevante despre o anumita grupa, dintr-un anumit oras, cu un anumit tip de program de curs, va rugam sa ne contactati sau sa apasati butonul “Solicita Informatii complete”.

Numar minim de participanti: reprezinta numarul minim de participanti, necesar, pentru a putea demara Cursul sau Trainingul si pentru a stabili Data de Incepere a acestuia. Numarul minim de participanti este egal cu 70% din numarul de locuri alocate.

Locurile alocate reprezinta numarul maxim de participanti ce formeaza o singura grupa. Daca numarul de potentiali participanti este mai mare, se pot forma grupe suplimentare.

Locurile disponibile reprezinta locurile libere ce pot fi ocupate pentru a putea fi completata grupa.

Actele necesare pentru inscriere sunt mentionate pe pagina fiecarui Curs Autorizat sau Training.

Conditii Minime de Acces: se refera la criterii minime ce trebuie indeplinite pentru a putea participa la curs. Criteriile minime se refera la nivelul de studii absolvite sau chiar varsta viitorilor cursanti.

ORASUL de desfasurare a cursului autorizat sau trainingului: Orasul de desfasurare a cursului autorizat sau trainingului este mentionat pe pagina fiecarui curs autorizat /training in parte.

LOCATIA de desfasurare a cursului autorizat sau trainingului: Aceste locatii sunt mentionate in programul de curs (de ex.: Online).

Prezenta obligatorie: Se accepta un numar maxim de 25% absente motivate si 10% absente nemotivate. In cazul in care numarul maxim de absente este atins cursantul isi pierde dreptul de a mai participa la programul de formare profesionala/training. In acest caz sumele achitate nu vor fi restituite.

Training ONLINE: Trainingurile Best Smart Consulting ce se pot desfasura si ONLINE. In cazul trainingurilor Online, pentru participarea la curs aveti nevoie de:
– Laptop / PC, conectat la internet
– Webcam si Microfon functional
– Aplicatia Zoom instalata (https://zoom.us/)
– Cont de utilizator Zoom (100% gratuit)

Capitolul III – Obiectul contractului

 

Achiziționarea de servicii de formare profesională, achiziționarea de servicii hoteliere sau a altor servicii / pachete de servicii pentru care Best Smart Consulting este autorizat sau are dreptul legal să le organizeze pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu prevederile statutare ale fundației.

3.1. Orice serviciu sau pachet de servicii (formare, perfecționare, organizare de evenimente, conferințe, servicii de cazare) achiziționat de la Best Smart Consulting se supune termenilor și condițiilor de mai jos dacă părțile nu convin altfel printr-un alt contract de prestări servicii sau altă formă de exprimare a unui acord bilateral.

3.2. Necunoașterea termenilor și condițiilor contractuale nu poate fi invocată sub nicio formă de niciuna dintre părți.

3.3. Orice fișă individuală de înscriere care întrunește condițiile de formă – reprezintă o comandă fermă din partea beneficiarului sau clientului și naște drepturi și obligații atât pentru furnizor cât și pentru beneficiarul direct sau indirect al serviciului prestat de furnizor.

3.4. Prin completarea și transmiterea fișei individuale de înscriere, beneficiarul serviciilor își asumă totalitatea termenilor și condițiilor contractuale prezente pe pagina de web a Best Smart Consulting – www.bestsmart.ro precum și clauzele menționate în fișa individuală de înscriere.

Capitolul IV – Obligațiile Best Smart Consulting

 

4.1. Să dețină toate autorizările și să îndeplinească toate condițiile legale pentru serviciile ofertate către beneficiar/client.

4.2. Să informeze beneficiarul/clientul cu eventualele modificări substanțiale ale serviciilor ofertate.

4.3. Să emită factura fiscală pentru serviciile comandate, confirmate și verificate împreună cu beneficiarul/clientul.

4.4. Programele de formare profesională organizate de către Best Smart Consulting trebuie să respecte actele normative privind formarea profesională a adulților și/sau Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 privind formarea profesională a funcționarilor publici.

4.5. Să organizeze programele de perfecționare și de formare profesională în condiții de calitate și eficiență.

4.6. Să înmâneze participanților, la finalizarea programelor de perfecționare, certificate de participare eliberate de către Best Smart Consulting, în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici.

4.7. Să asigure resursele umane, materiale și tehnice de derulare a activităților și serviciilor prestate în conformitate cu oferta generală sau specifică adresată beneficiarului/clientului.

4.8. Să comunice beneficiarului/clientului orice modificare survenită în graficul derulării unei activități contractate.

4.9. Să anunțe beneficiarul/clientul în timp cuvenit, asupra oricăror schimbări neprevăzute apărute în timpul derulării serviciilor ce fac obiectul termenilor și condițiilor contractuale..

Capitolul V – Drepturile Best Smart Consulting

 

5.1. Să utilizeze fotografii și/sau materiale video realizate în cadrul evenimentelor desfășurate pentru promovarea activității sale

5.2. Să refuze furnizarea serviciilor oferite beneficiarului/clientului pe motivul unui comportament care contravine normelor de bună-conduită în momentul interacțiunii cu reprezentanți ai furnizorului, cu alți clienți/beneficiari sau furnizori ai Best Smart Consulting sau dacă există credite nestinse în relația cu beneficiarul

5.3. Să modifice programul de formare profesională/perfecționare pentru buna derulare a acestuia și pentru a facilita accesul la serviciile oferite pentru beneficiar/client.

5.4. În situația în care, din motive întemeiate, o persoană resursă/lector/coordonator nu poate participa la un eveniment/curs/seminar/conferință/program de formare/perfecționare furnizorul poate oferi o soluție alternativă pentru buna derulare a activității ofertate beneficiarului/clientului neafectând substanțial calitatea serviciului ofertat. Într-o astfel de situație nu este obligatorie o informare prealabilă a participanților.

5.5. Să modifice, completeze, anuleze un formator/lector/invitat din cadrul unui eveniment anunțat dacă acest fapt nu afectează programul de derulare a cursului/evenimentului/conferinței.

5.6. În situația în care din motive organizatorice furnizorul nu poate presta din vina sa sau a unui terț o activitate, acesta poate oferi servicii alternative la nivelul celor ofertate.

Capitolul VI – Obligațiile beneficiarului/clientului

 

5.1. Să consulte pagina www.bestsmart.ro cu referire la detaliile profesionale și organizatorice privind oferta de programe de formare profesională/perfecționare a Best Smart Consulting.

5.2. Să cunoască toate condițiile financiare și organizatorice de cazare ale unităților hoteliere partenere ale furnizorului incluzând, dar nelimitând la: tarif cazare, orar de cazare intrare/ieșire, clasificare, localizare, politică de cazare a copiilor în funcție de vârstă, costuri suplimentare generate de situații particulare ale beneficiarului/clientului/delegatului etc. (unde este cazul)

5.3. Să cunoască termenii și condițiile de cazare specifice fiecărei unități hoteliere partenere propuse în ofertele furnizorului. Informațiile pot fi solicitate și telefonic sau prin consultarea paginii de web a furnizorului (unde este cazul).

5.4. Plata eventualelor costuri suplimentare față de cele incluse și descrise de furnizor în oferta sa generală sau specifică se face la recepția hotelului și în conformitate cu politica hotelului.

5.5. Plata taxelor de stațiune/salvamont/salvamar sau plata generată de anumite distrugeri cad în directa sarcină a beneficiarului/clientului/delegatului

5.6. Participarea la programele Best Smart Consulting nu este condiționată de cazare.

5.7. Să achite contravaloarea prestațiilor oferite de furnizor în termenul menționat pe documentul/documentele de plată.

5.8. Să aducă la cunoștința furnizorului orice problemă legată de serviciile prestate.

5.9. Să cunoască faptul că fișa individuală de înscriere care întrunește toate condițiile de formă (completată integral, datată, semnată atât individual cât și de reprezentantul instituției plătitoare) reprezintă o comandă fermă din partea instituției, ține loc de contract între părți și generează drepturi și obligații în conformitate cu termenii și condițiile afișate pe pagina Best Smart Consulting, www.bestsmart.ro.

5.10. Să cunoască faptul că înscrierea participanților se face în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii fișelor de înscriere, la numărul de tel: 0722 531 486 sau pe adresa de e-mail: vanzari@bestsmart.ro iar confirmarea înscrierii va fi transmisă în scris pe adresa(ele) de e-mail completată în fișa individuală de înscriere și va conține facturile proforme sau fiscale pentru serviciile comandate.

5.11. Să cunoască faptul că în lipsa primirii confirmării prin e-mail a înscrierii/comenzii ferme furnizorul are dreptul de a nu presta serviciile comandate și că îi revine beneficiarului/clientului/delegatului obligația de a contacta telefonic furnizorul pentru detalii suplimentare.

5.12. Să cunoască faptul că nu sunt luate în considerare fișele de înscriere care nu sunt aprobate de conducătorul instituției (semnătură și ștampilă) sau care nu conțin toate elementele completate în fișa individuală de înscriere.

5.13. Să cunoască faptul că anularea unei participări/comenzi ferme confirmate se face exclusiv în scris (nu telefonic), pe e-mail la adresa: vanzari@bestsmart.ro, cu cel puțin 10 zile lucrătoare, înainte de prima zi de începere a programului de perfecționare. Prezenta dispoziție este condiție obligatorie pentru evitarea PENALITĂȚILOR DE PLATĂ care sunt egale cu contravaloarea serviciilor comandate.

5.14. Să cunoască faptul că prin semnarea fișei individuale de înscriere beneficiarul își exprimă acordul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – scopul prelucrării este furnizarea de informații cu privire la organizarea programelor de perfecționare și promovarea ofertei Best Smart Consulting. Promovarea ofertei furnizorului se face prin e-mail, rețelele virtuale de socializare (Facebook, Linkedin, Twitter etc.), fax, telefon, mesaje scrise și pot include expunerea unor date biometrice (materiale fotografice, video și audio) colectate de furnizor din sala/sălile de conferință, exclusiv cu ocazia organizării unor evenimente profesionale: poze de grup, filmări din cadrul sesiunilor de formare profesională.

5.15. Să aibă o conduită civilizată în raport cu furnizorul, cu persoanele implicate în activitatea pe care furnizorul o prestează sau cu terții cu care intră în contact pe durata activității prestate direct sau indirect de furnizor.

5.16. Să prezinte documentele solicitate de către furnizorul de servicii, să completeze formularistica specifică activității prestate de furnizor.

5.17. Să participe la sesiunile de perfecționare, testare, evaluare conform graficului/orarului comunicat, afișat sau convenit (poate fi și verbal) în cadrul ședințelor/deschiderilor de curs.

5.18. Să cunoască normele privind securitatea muncii și să prevadă riscurile provenite dintr-o eventuală deplasare în afara locului de muncă, a domiciliului sau sediului social unde își are în mod normal activitatea..

5.19. Să participe la instruirea inițială.

5.20. Certificatul de absolvire emis de Ministerul Muncii și Ministerul Educației trebuie ridicat personal sau printr-un împuternicit de la sediul Best Smart Consulting din București, Strada Tepes Voda nr 130,sc A, et 2, ap c2, Sector 2, în intervalul orar 12:30 – 16:00. După depășirea termenului de 2 ani, pentru ridicarea certificatului de absolvire, va trebui să achitați o taxă suplimentară în valoare de 490 lei. Taxa poate fi achitată prin ordin de plată (Beneficiar: Best Smart Consulting, CUI RO21040008, Cod IBAN: RO39BTRLRONCRT0458034701, detalii plată: taxa de eliberare certificat după 2 ani pentru numele și prenumele dumneavoastră) sau prin card bancar în momentul eliberării.

Capitolul VI – Drepturile beneficiarului/clientului

 

6.1. Să primească serviciile contractate și achitate în relația cu Best Smart Consulting în conformitate cu oferta generală sau specifică.

6.2. Să primească documentele care atestă participarea/absolvirea programului de formare și alte documente necesare.

6.3. Să primească, contra-cost, duplicat după certificatul de participare/absolvire, în cazul pierderii/deteriorării acestuia.

6.4. Să participe și la alte activități de socializare propuse de furnizor în perioada cursului, doar dacă acestea nu afectează prezența obligatorie la sesiunile de formare profesională.

6.5. Să fie informat cu privire la datele cu caracter personal pe care Best Smart Consulting le deține exclusiv în relația cu beneficiarul/clientul/delegatul.

6.6. Să solicite ștergerea sau actualizarea datelor pentru care acesta și-a exprimat consimțământul.

6.7. Să se opună anumitor prelucrări de date personale, pentru motive întemeiate și legitime, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

6.8. Să solicite încetarea prelucrării datelor personale în scopul promovării imaginii sau a ofertelor furnizorului.

6.9. Să aibă acces și posibilitatea de completare/modificare asupra datelor cu caracter personal furnizate în relația cu Best Smart Consulting, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

Capitolul VII – Utilizarea site-ului web

 

7.1 Orice vizitator/utilizator al acestui site poate vizita, copia, tipari ori distribui informatii si documente publicate de Best Smart Consulting prin intermediul acestui site, cu conditia sa fie pentru uz personal; sa nu faca obiectul unei activitati comerciale, sa fie pentru scopuri informative, sa mentioneze obligatoriu sursa Best Smart Consulting (www.bestsmart.ro), indiferent de modul de utilizare.

7.2 Vizitatorul/Utilizatorul intelege si este de acord sa foloseasca site-ul http://www.bestsmart.ro numai in scopuri legale. Vizitatorul/Utilizatorul se obliga sa foloseasca acest site fara a modifica, copia, distribui, transmite, publica, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informatie, produse sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site. Vizitatorul/Utilizatorul se obliga, de asemenea, sa nu foloseasca si sa nu permita vreunui tert sa foloseasca acest site pentru a primi sau transmite materiale care contravin oricarei legi sau dispozitii legale in vigoare, de natura obscena, amenintatoare, agresiva, defaimatoare.

7.3  Sunteti de acord sa nu accesati (sau sa nu incercati sa accesati) nici unul dintre Servicii prin alte mijloace decat interfata oferita de Best Smart Consulting , cu exceptia cazului in care vi s-a permis in mod specific sa faceti acest lucru in cadrul unui contract separat cu Best Smart Consulting .

7.4 Sunteti de acord sa nu intreprindeti nici o activitate care interfereaza cu Serviciile sau le afecteaza (sau serverele si retelele care sunt conectate la Servicii).

7.5 Cu exceptia cazului in care vi se permite expres acest lucru in cadrul unui contract separat cu Best Smart Consulting , sunteti de acord sa nu reproduceti, sa nu duplicati, sa nu copiati, sa nu vindeti, sa nu comercializati sau sa nu revindeti Serviciile oferite in nici un scop.

7.6 Sunteti de acord ca sunteti singurul responsabil (iar Best Smart Consulting nu are nici o responsabilitate fata de dvs. sau fata de terti) pentru orice incalcare a obligatiilor dvs. prevazute in Termeni si Conditii si pentru orice consecinte (inclusiv orice pierderi sau prejudicii pe care le poate suferi Best Smart Consulting ) care pot aparea in urma unei asemenea incalcari.

7.7 Best Smart Consulting incearca sa mentina informatiile de pe acest site cat mai corecte, complete si actuale. Totusi, Best Smart Consulting nu isi asuma in nici un fel raspunderea pentru eventualele inadecvente legate de descrierea serviciilor, documentelor si alte caracteristici de orice natura ale produselor si serviciilor de pe site-ul www.bestsmart.ro si nu garanteaza ca informatiile sunt corecte, complete, actuale, de incredere ori fara erori.

7.8. Best Smart Consulting nu isi asuma raspunderea pentru nici un fel de pierdere (materiala, financiara, de date sau informatii) care poate sa apara direct sau indirect din cauza informatiilor incluse pe site-ul www.bestsmart.ro sau a nefunctionarii sau functionarii necorespunzatoare a acestui site. Plata tuturor cheltuielilor aditionale legate de folosirea siteului http://www.bestsmart.ro (inclusiv servicii telefonice si/sau Internet) intra in sarcina Vizitatorului/Utilizatorului.

7.9 Ati luat cunostinta de faptul ca toate informatiile (cum ar fi fisiere de date, text scris, aplicatii software, muzica, fisiere audio sau alte sunete, fotografii, filme sau alte imagini) la care aveti acces ca fiind parte din Servicii sau prin utilizarea Serviciilor sunt doar raspunderea persoanei de la care origineaza continutul respectiv.

7.10 Sunteti de acord ca sunteti singura persoana responsabila (iar Best Smart Consulting nu are nici o responsabilitate fata de dvs. sau fata de terti) pentru orice Continut pe care il creati, transmiteti sau postati atunci cand utilizati Serviciile si pentru consecintele actiunilor dvs. (inclusiv pentru orice pierdere sau prejudiciu pe care il poate suferi Best Smart Consulting).

7.11 Dvs. va pastrati drepturile de autor si orice alte drepturi pe care le detineti deja asupra Continutului pe care il trimiteti, postati sau expuneti in cadrul sau prin intermediul Serviciilor. Prin trimiterea, postarea sau expunerea unui continut, dvs. acordati Best Smart Consulting o licenta perpetua, irevocabila, universala, fara redeventa si neexclusiva de a reproduce, de a adapta, de a modifica, de a translata, de a publica, de a transmite public, de a dezvalui public si de a distribui orice Continut pe care il transmiteti, postati sau expuneti in cadrul sau prin intermediul Serviciilor. Aceasta licenta are singurul scop de a permite Best Smart Consulting sa expuna, sa distribuie si sa promoveze Serviciile si poate fi revocata pentru anumite Servicii.

7.12 Sunteti de acord ca aceasta licenta include dreptul Best Smart Consulting de a pune acest Continut la dispozitia altor societati, organizatii sau persoane fizice carora Best Smart Consulting le furnizeaza servicii, si de a utiliza acest Continut in legatura cu furnizarea acestor servicii.

7.13 Ati luat la cunostinta de faptul ca Best Smart Consulting , in executarea operatiunilor tehnice necesare pentru furnizarea de Servicii catre utilizatori, poate (a) transmite sau distribui Continutul dvs. catre diverse retele publice si diverse mijloace media; si (b) opera modificarile necesare asupra Continutului dvs. astfel incat acesta sa se conformeze si sa se adapteze la cerintele tehnice ale retelelor, aparatelor, serviciilor sau mijloacelor de legatura. Acceptati faptul ca aceasta licenta ii va permite Best Smart Consulting sa faca aceste operatiuni.

7.14 Confirmati si garantati fata de Best Smart Consulting ca detineti toate drepturile, puterile si autoritatea in vederea acordarii licentei sus mentionate.

Capitolul VIII – Raspunderea partilor

 

8.1 Niciuna dintre Parti nu va fi responsabila pentru neindeplinirea la timp sau indeplinirea inadecvata, partiala sau totala, a obligatiilor sale, daca o astfel de neindeplinire la timp sau indeplinire inadecvata a fost cauzata din motive de forta majora.

8.2. In cazul in care Beneficiarul nu poate continua sau finaliza programul din motive de forta majora, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de Furnizor de formare profesionala in executarea contractului, dar nu mai putin de 10% din Costul Cursului.

8.3 In cazul in care Beneficiarul nu continua sau nu finalizeaza programul de formare profesionala/training din motive imputabile acestuia, Beneficiarul nu are dreptul sa solicite restituirea sumelor achitate Furnizorului de formare profesionala. In aceasta situatie, Furnizorul de formare profesionala are dreptul sa solicite plata de catre Beneficiar a sumelor restante.

8.4 Beneficiarul nu are dreptul sa solicite continuarea cursului autorizat/trainingului intr-o alta perioada decat cea stabilita, sau cu o alta grupa, decat cu acordul expres al Furnizorului de formare profesionala.

8.5 Furnizorul de formare profesionala raspunde pentru serviciile prestate in conformitate cu prezentul document.

8.6 In cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile din Conditiile specifice de desfasurare a programului de Formare Profesionala/Training, Furnizorul de formare profesionala isi rezerva dreptul, dupa caz, de a sanctiona si a intrerupe participarea la curs a Beneficiarului, pastrand suma achitata pana in acel moment de catre acesta cu titlu de despagubiri, notificand Beneficiarul.

8.7 In cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile de plata in conditiile si la termenele stabilite, Furnizorul de formare profesionala isi rezerva dreptul de a intrerupe participarea Beneficiarului la cursul autorizat/training, pana la achitarea integrala a sumelor restante la plata.

Capitolul IX – Forta majora

 

9.1 Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul document. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

9.2 Pe perioada fortei majore invocate, toate termenele se suspenda.

9.3 Doar daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe.

Capitolul X – Dispozitii finale

 

10.1 Dispozitiile prezentului document se completeaza cu prevederile legale aplicabile in materie si cele ale Codului Civil.

10.2 Termenii si Conditiile reprezinta un acord juridic dintre dvs. si Best Smart Consulting si guverneaza utilizarea de catre dvs. a Serviciilor (insa cu exceptia serviciilor pe care Best Smart Consulting vi le ofera in cadrul unui contract scris separat), si inlocuieste complet orice aranjamente anterioare dintre dvs. si Best Smart Consulting in privinta Serviciilor.

10.3 Sunteti de acord ca, daca Best Smart Consulting nu exercita sau nu pune in aplicare un drept legal sau o compensatie legala cuprins(a) in acesti Termeni (sau de care beneficiaza Best Smart Consulting conform oricarei legislatii aplicabile), acest lucru sa nu fie considerat ca o renuntare formala la drepturile Best Smart Consulting si ca drepturile sau compensatiile respective vor fi in continuare la dispozitia Best Smart Consulting.

10.4 Daca orice instanta, cu jurisdictie de a lua hotarari in acest caz, se pronunta in sensul ca una dintre prevederile acestor Termeni este nelegala, atunci prevederea respectiva va fi eliminata din cadrul Termenilor, fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale Termenilor. Restul prevederilor din Termeni vor ramane in vigoare si vor produce efecte in continuare.

10.5 Termenii si relatia dvs. cu Best Smart Consulting prevazuta in acesti Termeni, vor fi guvernate de legislatia romana. Dvs. si Best Smart Consulting sunteti de acord sa va supuneti jurisdictiei exclusive a instantelor judecatoresti din Romania pentru solutionarea oricarei dispute juridice care poate aparea din acesti Termeni. Cu toate acestea, sunteti de acord ca Best Smart Consulting sa aiba dreptul de a solicita remedii bazate pe injonctiuni (sau o forma echivalenta a unui demers juridic urgent) in orice jurisdictie.

Capitolul XI – Acceptarea termenilor

 

11.1 Prin utilizarea efectiva a Serviciilor se considera ca ati citit, inteles si acceptat prezentii Termeni si Conditii. Totodata, confirmati si acceptati faptul ca Best Smart Consulting va considera utilizarea de catre dvs. a Serviciilor ca o acceptare a Termenilor incepand cu momentul respectiv.

11.2 Nu puteti utiliza Serviciile si nu puteti accepta Termenii daca nu aveti varsta legal aceptabila pentru incheierea unui contract cu Best Smart Consulting, sau sunteti o persoana careia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislatiei din Romania.

11.3 Best Smart Consulting poate modifica, revizui, imbunatati sau intrerupe furnizarea de informatii, produse sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest site, fara a informa in prealabil in acest sens. Best Smart Consulting isi rezerva dreptul de a modifica – adauga, sterge, completa, actualiza – in totalitate sau partial acesti Termeni si conditii fara un anunt prealabil. Aceste modificari intra in vigoare in momentul in care sunt publicate pe site-ul www.bestsmart.ro si se considera a fi acceptate de Vizitator/Utilizator prin folosirea in continuare a acestui site.

Pentru orice intrebari/nelamuriri, ne puteti contacta la adresa de email: vanzari@bestsmart.ro sau la numarul de telefon: 0748 627 037

Close Menu