Skip to main content

TERMENI ȘI CONDIȚII

Best Smart Consulting S.R.L. oferă accesibilitate la pagina web www.bestsmart.ro în baza termenilor și condițiilor de mai jos.  Prin accesarea şi utilizarea site-ului, acceptaţi aceşti termeni de utilizare.

Informaţii generale

Best Smart Consulting S.R.L. este o companie înregistrată în România având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/2585/2007și C.U.I. RO 21040008.

Access

Permitem accesul la site-ul nostru și putem retrage sau modifica site-ul fără notificare. Nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, site-ul nostru nu este disponibil într-un anumit moment sau pentru o anumită perioadă. Putem restricţiona accesul la unele părţi ale site-ului nostru sau la întregul site.

Drepturile de proprietate intelectuală

Suntem proprietarul sau deţinătorul de licenţă pentru toate drepturile de proprietate intelectuală care apar pe site-ul nostru şi în materialele publicate pe acesta, inclusiv, fără limitare, mărci comerciale, logo-uri, grafică, fotografii, animaţii, semne, video, publicații, rapoarte și text. Utilizarea site-ului nostru şi a conţinutului său nu vă acordă niciun drept asupra proprietăţii noastre intelectuale sau proprietăţii intelectuale a terţilor din site-ul nostru şi conţinutul său.

Nu puteţi copia, reproduce, republica, descărca, posta, difuza, înregistra, transmite, exploata comercial, edita, comunica publicului sau distribui în orice mod serviciile, paginile web sau materialele de pe site-ul nostru sau coduri de calculator cu elemente care cuprind aceasta. Orice altă utilizare decât cea permisă în temeiul acestor termeni poate fi realizată numai cu autorizare.

Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, terţii (de exemplu, partenerii de afaceri, departamentele guvernamentale, clienţii şi asociaţii) care îşi publică conţinutul pe site-ul nostru păstrează proprietatea deplină a drepturilor de autor asupra materialului lor.

Utilizarea site-ului și conduita vizitatorilor

Puteţi folosi site-ul nostru (sau orice parte a acestuia), în conformitate cu toate legile aplicabile relevante pentru jurisdicţia de la care accesaţi site-ul nostru.

Sunteţi de acord ca în utilizarea site-ul nostru (sau orice parte a acestuia) nu veţi:

 • Utiliza site-ul nostru în orice mod care poate duce la încurajarea, achiziţionarea sau efectuarea de orice activități penale sau ilegale;
 • Transfera fişiere la sau prin intermediul site-ul nostru care conţin viruşi, troieni, viermi sau orice altceva care este rău intenţionat sau tehnologic dăunătoare sau care pot interfera, întrerupe sau perturba funcţionarea normală a site-ului nostru;
 • Introduce sau transfera prin intermediul materialului site-ul informații care sunt defaimatoare, calomniose, obscene, ofensatoare, amenințătoare, blasfemii, sau materiale care poate provoca disconfort;
 • Utiliza site-ul nostru într-un mod în care provoacă întreruperea, deteriorarea sau disfuncționalitatea site-ul;
 • Folosi site-ul nostru într-un mod care încalcă drepturile unei alte persoane sau firme (inclusiv, fără limitare, drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi de confidențialitate);
 • Face nimic care ar încerca să ocolească sau interfera cu orice caracteristici de securitate ale site-ul nostru;
 • Încerca să obţineți acces neautorizat la orice parte sau componentă a site-ului nostru, serverul pe care site-ul nostru este găzduit sau orice server, computer sau bază de date conectată la site-ul nostru;
 • Încărca fişiere care conţin un link Hypertext activ la un alt site web.

Obligațiile dumneavoastră

Confirmaţi că:

 • Toate informațiile și detaliile furnizate de dumneavoastră către noi (inclusiv la înregistrare, dacă este cazul) sunt adevărate, exacte și actualizate în toate privințele și în orice moment;
 • Veţi respecta restricţiile de utilizare a site-ului nostru, aşa se prevede la alineatul (4) şi după se prevede în altă parte în aceşti termeni;
 • În ceea ce priveşte orice material publicat pe site-ul nostru, aveţi dreptul de a face acest lucru şi a obţine toate licențe sau aprobările necesare.

Transmiterea informațiilor

Orice idei, sugestii, comentarii, concepte, know-how, informaţii, tehnici, text, fotografii, grafică sau alt conţinut („materiale”) pe care le trimiteţi sau încărcaţi pe site-ul nostru vor fi considerate non-confidenţiale şi non-proprietate.

Prin transmiterea oricăror material către noi, garantați că acesta nu va fi:

 • Defăimătoar, calomnios, obscen, ofensator, amenințător, sau un material care poate provoca disconfort sau anxietate;
 • Încălca drepturile legale ale oricărei alte persoane;
 • Încălcaţi drepturile de autor, mărcile comerciale, secretul comercial, dreptul de proiectare, brevetul sau alte proprietăţi intelectuale sau dreptul de proprietate de orice fel oriunde în lume;
 • Falsifica sau şterge orice atribute de autor, sau de a elimina în caz contrar orice notificări corespunzătoare legale sau de proprietate;

Nu vom fi responsabili, sau răspunzători faţă de nici o terţă parte, pentru conţinutul sau acurateţea oricăror materiale postate de către dumneavoastră sau de către orice alt utilizator al site-ului web.

Obligațiile noastre legale și limitele privind răspunderea

Nu acceptăm nicio răspundere pentru:

 • Deteriorarea sistemului de operare al calculatorului sau pierderea datelor care rezultă din utilizarea site-ului nostru sau în legătură cu descărcarea de orice material postat, sau pe orice site conectat la acesta, cu excepţia cazului în care aceste daune rezultate din neglijenţa noastră;
 • Orice pierdere, deteriorare, cheltuieli, costuri, întârzieri sau alte răspundere (inclusiv, fără a se limita la orice pierderi financiare, ar fi pierderea de profit) pe care le poate suporta ca urmare a oricărui eveniment dincolo de controlul nostru rezonabil (inclusiv, fără a se limita la orice eşec al transmiterea, comunicarea, computerul sau alte facilităţi sau incapacitatea de a accesa site-ul nostru pentru orice motiv sau orice eşec, eroare sau întârziere în trimiterea sau primirea de orice notificare sau comunicare sau de instruire prin intermediul post sau orice mediu electronic).

Tot conţinutul de pe site-ul nostru este furnizat pe un „ca atare”.

Securitatea și confidențialitatea

Prelucrăm informaţii despre dumneavoastră în conformitate cu declaraţia noastră de confidenţialitate. Trebuie să citiți angajamentul nostru de respectare a confidențialității, care conține informații importante despre utilizarea datelor dumneavoastră personale, alte informații privind confidențialitatea și procesele și politicile noastre de securitate și care fac parte din acești termeni. Utilizând Site web Sunteţi de acord cu o astfel de prelucrare şi vă garantează că toate datele furnizate de către dumneavoastră este corectă.

Putem coopera cu orice autorităţi de aplicare a legii sau cu ordin judecătoresc care ne solicită sau ne direcţionează să divulgăm identitatea sau localizarea oricărei persoane care încalcă sau încalcă alineatul (4) sau pentru prevenirea sau detectarea infracţiunilor sau reţinerea sau urmărirea penală a infractorilor.

Putem investiga orice încălcare a acestor termeni sau plângeri raportate şi să ia orice acţiune pe care o considerăm adecvate (care pot include, fără limitare, eliminarea oricare dintre informaţiile dumneavoastră, emiterea de avertismente, suspendarea, restricţionarea sau de reziliere a accesului la şi/ sau eliminarea oricăror materiale de pe site-ul web.

Modificări ale acestor termini

Putem modifica aceşti termeni în orice moment. Toate aceste modificări vor avea efect de îndată ce au fost postate pe site-ul web şi se consideră că ați acceptat acele modificări prin utilizarea de către dumneavoastră a site-ului din acel moment.

Legea aplicabilă şi jurisdicţia

În caz de orice dispută în ceea ce priveşte aceşti termeni sau orice cerere care rezultă sau este legată de o vizită a  site-ului web se aplică legile din România.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru BEST SMART CONSULTING și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?
SC BEST SMART CONSULTING SRL este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

SC BEST SMART CONSULTING SRL

RO21040008

J40/2585/2007

Str. Tepes Voda Nr 130, Sector 2, Bucuresti

Cine are acces la datele dumneavoastră?
Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul BEST SMART CONSULTING. Compania va acționa numai ca persoană împuternicită de către operatorul de date cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal în numele companiei BEST SMART CONSULTING.

Care este temeiul legal pentru prelucrare?
Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

Care sunt drepturile dumneavoastră?
Dreptul la acces: 
Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta vanzari@bestsmart.ro care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate:
Ori de câte ori BEST SMART CONSULTING vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: 
Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor:
Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de BEST SMART CONSULTING, cu excepția următoarelor situații:

* aveți o comandă deschisă care nu a fost încă livrată;
* aveți o datorie neplătită la BEST SMART CONSULTING, indiferent de metoda de plată;
* dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: 
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în BEST SMART CONSULTING. BEST SMART CONSULTING nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct:
Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct.Vă puteți dezabona de la marketingul direct prin următoarele mijloace:

* urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing;

Cum vă puteți exercita drepturile?
Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa vanzari@bestsmart.ro.

Responsabilul cu protecția datelor:
Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa vanzari@bestsmart.ro.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:
Dacă sunteți de părere că BEST SMART CONSULTING vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate:
S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.

POLITICA DE RETURNARE

1.TEMEI LEGAL

BEST SMART CONSULTING SRL se angajează la restituirea contravalorii cursului/cursurilor achiziționate online direct de la BEST SMART CONSULTING SRL, cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite prin prezenta Politică.

Contravaloarea cursului/cursurilor achiziționate online se realizează prin anularea integrală a comenzii efectuate. Nu este posibilă anularea parțială a unei comenzi. Cererea de anulare și de restituire trebuie să fie formulată exclusiv de persoana care a achiziționat cursul/cursurile.

Prețul achitat se restituie în termen de maximum 30 zile calendaristice de la achiziționarea cursului/cursurilor. Dreptul de a anula comanda este recunoscut fără a fi condiționat de motivarea deciziei de retragere.

Pentru clienții care nu demarează procedura de rambursare în intervalul de 15 zile calendaristice zile de la achiziționarea cursului/cursurilor, BEST SMART CONSULTING SRL nu are obligația rambursării, indiferent de cauza care motivează această decizie.

Rambursarea se va realiza folosind aceeași modalitate de plată ca cea folosită pentru tranzacția inițială. Pentru orice rambursare, BEST SMART CONSULTING SRL va putea percepe o taxă de procesare în cuantum de 30 lei/curs achiziționat. În situația în care se anulează o comandă care conține mai multe cursuri, taxa de procesare a anulării se aplică pentru fiecare curs component al comenzii inițiale. Taxa de procesare acoperă costurile administrative suportate de BEST SMART CONSULTING SRL aferente anulării comenzii și a rambursării sumelor încasate. Taxa de procesare va fi compensată cu suma de restituit cumpărătorului, astfel încât suma care va fi primită de cumpărător va fi echivalentă cu suma achitată inițial, diminuată cu taxa de procesare aferentă fiecărui curs.

 

2.PROCESUL DE RAMBURSARE

În cazul în care un client apelează la politica de rambursare, acesta trebuie să trimită email la vanzari@bestsmart.ro în care să se regăsească următoarele:

Subiect: BEST SMART CONSULTING Refund

Numărul de comandă transmis anterior prin email-ul de confirmare a achiziției

Adresa de email

Numele complet al plătitorului

Numărul facturii aferente comenzii

Din momentul trimiterii emailului, BEST SMART CONSULTING SRL își asumă că va demara procesul de rambursare, care poate dura cel mult 30 zile calendaristce de la data trimiterii cererii de returnare.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, conform specificațiilor de mai sus.

 

3.CULPA ORGANIZATORULUI

În eventualitatea în care cursul este anulat sau amânat din culpa organizatorului, acesta își asumă responsabilitatea de a returna sumele aferente cursului/cursurilor, integral, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitărilor de rambursare.

PLATA CU CARDUL

 1. PLATA CU CARDUL 
  • Acceptăm carduri cu simbolul Mastercard sau Visa.
  • Pentru siguranța* dumneavoastră, toate tranzacțiile sunt criptate.

  * Pentru mai multe informații privind cumpărăturile cu cardul, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate.

  **Dacă tranzacția cu cardul de credit este aprobată, suma va fi blocată imediat pe card, iar dumneavoastră veți primi o confirmare a comenzii pe adresa de e-mail. În cazul în care anulaţi comanda, soldul debitat vă va fi restituit pe card. Dacă tranzacția cu cardul nu este aprobată, comanda dumneavoastră va fi anulată. Vă rugăm să contactați

Cursuri Specializate pentru viitori Profesioniști!