Skip to main content
search
0

Programul Educație și Ocupare urmarește să valorifice potențialul uman, în condiții de echitate, prin creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii,  sprijină utilizarea și dezvoltării competențelor digitale și antreprenoriale și promovarea unui mediu stimulativ pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Totodată, în domeniul Ocupării, obiectivul este ca piața muncii din România să devină sustenabilă, rezilientă, pro-activă și bazată pe inovare socială.

Close Menu