Skip to main content

Expert achiziții publice

 

Cursul este gândit pe capitole și subcapitole, parte teoretică și practică/aplicată și se adresează:

 • Personalului cu studii superiare, cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, din cadrul autorităților contractante sau a societăților private ce participa în calitate de candidați/ofertanți la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice.

Astfel, sunt avuți în vedere:

 • Funcționarii publici sau personalul contractual implicați/implicat în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice, precum: experți achiziții publice, manageri departamente de achiziții publice, juridice, financiare;
 • Specialiștilor din sistemul privat, încadrați în departamentele responsabile pentru pregătirea și participarea societăților la procedurile de atribuire inițiate de autaritatile contractante;
 • Beneficiarii fondurilor nerambursabile care au atribuții în cadrul procesului de realizare a achizițiilor, conform prevederilor legale în vigoare.

La finalul cursului participanții vor fi capabili să:

 • Identifice entitățile care fac parte din sistemul achizițiilor publice și modul în care pot interacționa cu acestea
 • Distingă între acțiunile legale și cele abuzive ale entităților care acționează în sistemul achizițiilor publice;
 • Identifice legislația aplicabilă;
 • Ințeleaga principiile care guvernează cheltuirea banilor publici, precum și principiile care guvernează realizarea achizițiilor publice;
 • Aplice în cadrul autorității contractante elementele de planificare strategică în domeniul achizițiilor publice;
 • Cunoască etapele procesului de achiziție publică;
 • Identifice în ce etapă a procesului de achiziție publică intervin atribuțiile pe care le exercită
 • Identifice factorii interesați pentru fiecare etapă a procesului și modul în care aceștia pot fi administrați;
 • Ințeleagă raționamentul care trebuie urmat atunci când se stabieste o nevoie în cadrul autorității;
  contractante;
 • Intocmescă un referat de necesitate pentru necesitățile identificate în cadrul activității proprii;
 • Identifice elementele de realizare a unei cercetări de piață;
 • Aleagă modalitatea de achiziție în mod corespunzător
 • Intocmesca un PAAP
 • Elaboreze o documentație de atribuire (întocmirea unui caiet de sarcini în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, pe baza specificațiilor tehnice transmise de beneficiarul achiziției (departamentul de specialitate care a identificat nevoia, elaborarea/analiză modelelor de contract,
  elaborarea fișei de date/instrucțiunilor pentru ofertanți, elaborarea DUAE și a formularelor, a strategiei de contractare)
 • Evalueze oferte și  intocmesca documentele aferente procesului de evaluare (răspunsuri la solicitări de clarificare, solicitări de clarificare, comunicări, procese verbale evaluare, raportul procedurii, comunicări finale, notificări prelungiri perioade, anulare procedura etc, puncte de vedere lacontestații/plângerii)
 • Stabilescă ofertele admisibile, inacceptabile, neconforme, inadecvate;
 • Identifice substantialitatea sau nesubstantialitatea unei modificări de contract pe parcursul derulării acestuia
 • Asigure publicitatea procedurilor de atribuire.
Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune

AGENDA

 

Ziua 1

 

 Sesiunea de deschidere
 Prezentarea formatorului, participanților și a sesiunii de instruire
 

-Legislatie europeana si nationala relevanta

-Arhitectura institutiilor nationale cu atributii in sectorul achizitiilor publice

 Pauza
 

-Ce este SEAP? Cui se adreseaza? Cand este obligatoriu? Prezentare platformă

-Prezentare platforma SEAP – DEMO

-Ce este JOUE? Cui se adreseaza? Cand este obligatoriu?

-Certificat digital

-Principii ce stau la baza atribuirii contractelor de achizitii publice

-Praguri care creaza obligatii in legatura cu publicarea in SEAP/JOUE

-Proceduri ce impun initierea si derularea prin SEAP; Consultarea pietei

-Catalogul electronic si achizitia directa

  Pauză
 – DUAE integrat in SEAP
 -Biblioteca de spete ANAP: interogare, relevanta, obligativitate sau recomandare;
 -Ghid Achizitii ANAP: platforma, interogare meniu, relevanta, obligativitate sau recomandare
 

Sesiune discutii, intrebari, spete

 

 

 

Ziua 2

 

 

-Ce este PAAP?

-Cine si cand il elaboreaza? Reactualizare PAAP

-Formular standard PAAP – Ordinul nr. 281/2016

 

– Publicarea PAAP in SEAP

-Anexa PAAP si achizitia directa

 -Estimarea contractelor de achizitii publice in raport cu elaborarea PAAP
 Pauza
 -Documentatia standard produse – Ordin ANAP nr. 1.554 din 17 august 2023
  Pauză
 -Modele documentatii de atribuire ANAP: prezentare, obligativitate sau optiune, argumente PRO si CONTRA
 -Sesiune discutii, intrebari, spete
 -Lucrare practica Intocmirea unui PAAP
\-Analiza lucrarilor pratice elaborate de cursanti

 

Ziua 3

 

 -Documentatia de atribuire: continut, cine si cand o elaboreaza?
 -Cerinte calificare si sau selectie
 

-Criterii de atribuire, factori de evaluare

-Strategia de contractare

 Pauza
 -Erori comune inregistrate la elaborarea documentatiei de atribuire
 Pauză
 

-Proceduri de atribuire

-Licitatie deschisa, restransa, Procedura simplificata, Servicii sociale si specifice

 

-Proceduri de atribuire

-Negociere, Dialogul competitiv, Concursul de solutii

 -Cele mai frecvente neconformități identificate în cadrul documentațiilor de atribuire in cadrul controlul exante ANAP
 

Sesiune discutii, intrebari, spete

 

 

Ziua 4

 

 

-Caietul de sarcini. Noțiune și clasificare

-Cine si cand il elaboreaza? Ce contine?

-Specificatii tehnice restrictive, mentiunea “sau echivalent”

-Specificațiile tehnice identice cu ale unui producător

-Specificații tehnice funcționale, Specificații tehnice de performanță

-Specificații tehnice obligatorii

-Standarde, Mijloace adecvate de respectare a specificațiilor: rapoarte de încercare

-Utilizarea etichetelor

 Lucrare practica Elaborarea unei Fise de date
 Analiza lucrarilor practice elaborate de cursanti
 Pauza
 -Comisia de evaluare, experti externi cooptati, evaluarea ofertelor, stabilirea ofertei castigatoare/anularea procedurii, solicitarea documentelor de confirmare DUAE cu respectarea prevederiloor Ordin ANAP nr. 1170/2021
 Pauză
 

-Contractul de achizitie publica

-Cine deruleaza contractele de achizitii publice?

 -Modificarea contractului de achizitie publica ulterior semnarii: modificari substantiale si nesubstantiale
 -Modificarea contractului de achizitie publica ulterior semnarii: modificari substantiale si nesubstantiale – despre ajustarea contractului
 

Sesiune discutii, intrebari, spete

 

 

Ziua 5

 

 

-Ce sunt clarificarile? Cine le adreseaza, de ce si cand?

-Obigativitate sau optiune?

-Clarificari necesare evaluarii ofrtelor

-Clarificari pret deosebit de scazut. Tratarea ofertelor cu pret deosebit de scazut

 

-Instrumente si tehnici speciale de atribuire

Acordul-cadru

 

-Instrumente si tehnici speciale de atribuire

Licitatia electronica si sistemul dinamic de achizitie publica

 Pauza
 Recapitulare
 Evaluarea finală a sesiunii de instruire

 

 

Ziua 6

 

 Testare finală
Elena- Iuliana VASILE

Experiență de 16 ani în domeniul achizițiilor publice

Experiență mea este de 16 ani în domeniul achizițiilor publice, reglementare în cadrul ANAP, transpunere acte normative în domeniu, participare la seminarii internaționale în domeniul achiztiilor publice, master în managementul achizițiilor publice, lucrări publicate, consultanță în domeniul achizițiilor publice (finatate de la buget sau fonduri nerambursabile) – lucrez în SEAP, elaborez documentații de atribuire pentru autorități contractante, particip în procesul de elaborare a ofertelor în calitate de expert cooptat, emit puncte de vedere și interpretez legislația în domeniu, susțîn sesiuni de formare în calitate de lector.

Dețin diplome de expert achiziții publice, expert în parteneriat public privat, formator etc.

Autor materiale in domeniul achizitiilor publice editura RENTROP&STRATON

Lector in domeniul achizitiilor publice in cadrul cursurilor de formare profesionala.

Experiență
Peste 16 ani experiență în funcții de conducere organizând și supervizand activități în domeniul achizițiilor publice.

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesioniști!