Adobe Photoshop

Acest curs se adresează tuturor persoanelor ce doresc să pună bazele utilizării aplicației Adobe Photoshop. Astfel, prin intermediul agendei de lucru propuse, ne vom asigura de construirea unei baze bine definite ce va oferi cursanților posibilitatea de a înțelege modul de abordare al aplicației, dar și principalele acțiuni ce pot fi realizate în contextul acesteia. Mai mult decât atât, cursul are în vedere dezvoltarea independeței creative a participanților și extinderea ariei imaginative a acestora.

Informații de bază ce conduc la înțelegerea  capacităților aplicației Adobe Photoshop, acestea conducând la descrierea acțiunilor necesare construirii unui Logo profesional, editarea diverselor produse, crearea designului materialelor promoționale, exersarea abilităților dobândite și dezvoltarea imaginației în funcție de domeniul pentru care produsul a fost realizat.

 • Ilustrarea principalelor activități realizabile prin intermediul aplicației.
 • Clasificarea celor mai importante activități disponibile și specifice fiecărui element.
 • Expunerea necesității unor astfel de cunoștințe-exerciții practice în domenii de activitate.
 • Introducere Adobe Photoshop.
 • Expunerea principalelor capacități ale aplicației.
 • Exerciții-pentru ce și cum putem utiliza această aplicație în parametrii eficienți în funcție de domeniul de activitate.
 • Ilustrarea piramidală a modalităților logice de abordare a aplicației în funcție de gradul de dificultate al fiecărui nivel.
 • Prezentarea barei principale de meniu – funcțiile fiecărui tab și modul de utilizare al acestuia.
 • Prezentarea barei secundare de meniu– funcțiile toolurilor necesare și modul de utilizare al acestora.
 • Aprofundarea tabului File din bara de meniu principală.
 • Învățarea creării unui nou document personalizat, în funcție de nevoile cursantului, deschiderea unui document, salvarea unui document
 • Exerciții practice
 • Crearea unui Layer și a unui folder.
 • Personalizarea unui Layer in funcție de nevoile cursantului, accesând funcții precum: Bevel&Emboss, Countour, Texture, Stroke, Inner Shadow, Inner Glow, Satin, Color Overlay, Gradient Overlay, Pattern Overlay, Outer Glow, Drop Shadow etc.
 • Punerea în aplicare a noțiunilor abordardate
 • Prezentarea și utilizarea toolurilor: Move tool, Rectangular Marquee tool, Crop tool, Eyedropper tool, Spot healing brush tool, Brush tool, Eraser tool, Paint Bucket tool, Horizontal Type tool, Path Selection tool, Rectangle tool, Hand tool, Zoom tool, Set foreground color.
 • Editarea, colorarea, setarea tonurilor și contrastului dorit într-o fotografie.
 • Învățarea modificării dimensiunilor fotografiei după nevoile cursantului.
 • Croparea fotografiei.

• Aprofundarea taburilor Type, Select și Filter.
• Abordarea metodelor de inserare a fotografiilor și simbolurilor.
• Gasirea unui Layer dupa functia Search.
• Convertirea unui Layer ca Smart Object.
• Utilizarea funcțiilor Blur, Distort, Noise, Render, Sharpen.
• Punerea în aplicare a noțiunilor abordardate .
• Implementarea tuturor pașilor necesari pentru crearea unui design personalizat pentru un logo.
• Adăugarea produsului final într-un mock-up pentru a avea un aspect cât mai profesionist.
• Personalizarea produsului-alegerea fonturilor, a culorilor etc.
• Implementarea tuturor pașilor necesari pentru crearea unui design personalizat pentru o carte de vizită
• Adăugarea produsului final într-un mock-up pentru a avea un aspect cât mai profesionist.
• Dezvoltarea unor elemente importante și captivante pentru diverse de domenii de activitate-moduri de creare a unor cărți de vizită business, din domeniul medical, ș.a.
• Implementarea tuturor pașilor necesari pentru crearea unui design personalizat pentru un flyer.
• Adăugarea produsului final într-un mock-up pentru a avea un aspect cât mai profesionist.
• Dezvoltarea detaliilor referitoare la obținerea unui produs corespunzător domeniului căruia îi este dedicat.
• Recapitulare generală a noțiunilor dobândite pentru utilizarea programului Adobe Photoshop.
• Reamintirea noțiunilor semnificative ce stau la baza utilizării Adope Photoshop.
• Autoevaluarea succintă a cursanților.
• Revizuirea cunoștințelor cursanților- cunoștințe practice și informaționale ce reies din noțiunile generale predate pe toată perioada cursului.
• Aplicații scurte

Eduard Dan Hoţoiu

Numele meu este Eduard și cea mai mare parte a vieții mele se desfășoară online, în mijlocul tehnologiei, acolo unde creativitatea mea poate prinde cele mai utile și frumoase forme. Activez ca First Level Engineer Support, iar acest lucru înseamnă că atenția mea este orientată în mare parte către idetificarea problemelor întâlnite între companii la nivelul telecomunicațiilor. Totuși, pasiunile mele pentru domeniul IT nu se opresc aici, întrucât întotdeauna am fost absorbit de plăcerea formării unor noi competențe digitale și, mai mult decât atât, de realizarea unei varietăți de produse Adobe Photoshop care de cele mai multe ori au stat la baza promovării și înființări unor societăți, organizații și nu numai. Așadar, atunci când preocupările mele nu sunt cele ce presupun menținerea securității retețelelor unei companii, explorarea aplicațiilor ce îmi permit să merg mai departe de limitele imaginației sunt cele în care mă regăsesc.

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesionişti!