Skip to main content

Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

Acest curs de competențe digitale este un program educațional conceput pentru a ajuta participanții să-și dezvolte abilitățile și cunoștințele în utilizarea tehnologiilor digitale. Acesta acopera o gamă largă de subiecte și poate fi adaptat pentru diferite niveluri de cunoștințe și experiență în domeniul tehnologiei.

Cursul adresează următoarele aspecte:

 1. Introducere în Tehnologiile Digitale: O prezentare generală a conceptelor de bază și a importanței utilizării tehnologiilor digitale în viața de zi cu zi și în mediul profesional.
 2. Utilizarea Hardware/ Software: În acest modul, participanții învăța cum să utilizeze diferite dispozitive și programe software. Acest modul poate fi personalizat in functie de cerintele cursantilor.
 3. Navigarea pe Internet și Căutarea de Informații: Participanții vor învăța să navigheze eficient pe internet, să identifice sursele de informații fiabile și să utilizeze motoarele de căutare pentru a găsi informațiile de care au nevoie.
 4. Comunicare și Colaborare Online: Acest modul va acoperi utilizarea emailului, a rețelelor sociale și a altor platforme de comunicare și colaborare online pentru a interacționa cu alți utilizatori și pentru a lucra în echipă.
 5. Securitatea și Confidențialitatea Datelor: Un aspect crucial al competențelor digitale este înțelegerea riscurilor de securitate online și a măsurilor pe care le pot lua pentru a-și proteja datele personale și informațiile sensibile.
 6. Crearea și Partajarea de Conținut Digital: Acest modul acopera abilitățile de bază necesare pentru a crea și a partaja conținut digital, cum ar fi documente, prezentări, fișiere media etc.
 7. Gestionarea Datelor și a Informațiilor: Participanții învăța cum să organizeze și să gestioneze eficient fișierele și informațiile digitale pentru a le accesa rapid și ușor atunci când au nevoie de ele.
 8. Dezvoltarea Abilităților de Gândire Critică și Rezolvare a Problemelor: Acest modul încurajeaza participanții să-și dezvolte abilitățile de gândire critică și de rezolvare a problemelor prin intermediul utilizării tehnologiilor digitale.
 9. Evaluare și Certificare: La finalul cursului, participanții vor fi evaluați pentru a-și demonstra competențele dobândite și vor primi o certificare recunoscută pentru a-și valida abilitățile în domeniul competențelor digitale.

ECHIPAMENTE NECESARE:
Pentru a putea participa, veti avea nevoie de un laptop sau un computer cu o conexiune stabilă la Internet, și un microfon.

Obiectivul general este de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional, prin intermediul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar care doresc să asimileze competențele digitale, menite să ajute în eficientizarea întregii activități din cadrul oricărei instituții de învățământ.

Dezvoltarea de competenţe digitale avansate cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, de utilizare a tehnologiei informaţiei, necesare pentru participarea activă şi responsabilă la viaţa socială şi care să le ofere în acelaşi timp şanse reale de avansare în carieră;
Creşterea nivelului de utilizare a tehnologiei informaţiei în procesul de predare-învăţare-evaluare, prin utilizarea TIC ca resursă de predare pe de o parte şi ca instrument avansat de comunicare, pe de altă parte, prin susţinerea persoanelor din grupul ţintă în perfecţionarea competenţelor deţinute precum şi deprinderea unora noi;
Crearea unui mediu de învăţare eficient în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi formării unor competenţe cheie şi profesionale care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii.

Curs Competente Digitale Cadre Didactice

Curs „Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere”

Procesarea informației (utilizarea critică și sigură a sistemelor informatice și a tehnologiilor digitale, colectarea, păstrarea și gruparea informației într-o manieră metodică)
Creare de conținut (crearea și editarea documentelor de tip text, tabel, calcul tabelar, baze de date, prezentări, imagini, fișiere audio-video, conținut pentru pagini web sau de tip blog etc.)
Comunicarea, utilizarea tehnologiilor digitale în mediile virtuale de comunicare, utilizarea platformelor educaționale: Google Classroom , Microsoft Teams, Adservio, crearea și gestionarea conturilor personale, utilizarea unor funcții avansate ale instrumentelor de comunicare, de ex. conferințe video utilizand platformele Zoom, Webex
Realizarea, adaptarea şi publicarea de resurse educaţionale multimedia interactive avansate, utilizarea aplicaţiilor tip eLearning pentru optimizarea strategiilor şi activităţilor didactice.
Securitate (noțiuni de etică și securitate digitală, aplicarea de măsuri pentru a proteja dispozitivele digitale, protecția datelor private, protecția față de folosirea intensivă a tehnologiei digitale care poate afecta sănătatea, măsuri de eficiență energetică, înțelegerea impactului tehnologiilor digitale asupra mediului).

CÂT DUREAZĂ ȘI CARE ESTE MODALITATEA DE DESFĂȘURARE?

40 ore din care 14 ore teoretice si 26 ore practice
Online în platforma ZOOM sau face-to-face la mare sau munte

CÂT COSTĂ?

 • Tariful per curs este de 1280 lei lei (TVA inclus)/persoană. Nu sunt incluse cheltuieli legate de închiriere sală de curs, cazare și masă în cazul organizării cursului în format fizic (face-to-face).

CUM PLĂTESC?

• Cursul se poate achita cu OP sau prin aplicațiile UP si SODEXO

 

 

plata prin card sodexo

 

 

DIPLOMĂ RECUNOSCUTA RO/UE

La finalizarea cursului participanții vor susține un examen, iar absolvenții vor obține certificatul de absolvire. Certificatul este eliberat sub antetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Educației și Cercetării.

Pentru eliberarea certificatului sunt solicitate următoarele documente:

 • copie buletin
 • certificat naștere
 • copie certificat de căsătorie dacă este cazul
 • diploma studii medii

În termen de minim 2 săptămâni de la promovarea examenului se eliberează diploma.

Ai 10% reducere la acest curs dacă achiți cu cardurile Up sau Sodexo!
Trainer

Gudei Simona Corina

Trainer „Abordări interactive în procesul educațional”

Experienţă profesională :

 • Director Centru de Transfer Tehnologic Pro Transfer” în cadrul USH Pro Business, București 2016 – Prezent
 • Membru în Consiliul executiv S.A.S. al Universității Spiru Haret, București (Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității Spiru Haret) 2016 – Prezent
 • Secretariatul executiv al Consiliului Consultativ SUERD 2016 – Prezent
 • Activități specifice domeniului: Ecosisteme de inovare și digitizare 2016 – Prezent
 • Lect.univ.drd. USH, Facultatea Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Bucureşti 2010-2016

Educaţie şi certificate profesionale:

Studii Universitare

 • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTIȘcoala doctorală Economie și afaceri internaționale  – Doctorand
 • USH, Facultatea Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Bucureşti – Masterat în marketing, Modulul de masterat: Marketingul în contextul integrării europene Diplomă de absolvire
 • USH,Bucureşti Departamentul pentru pregatirea personalului didacticModul psihopedagogic – Pedagogie, Mangement educational, Sociologia educatiei, psihologia elevului/studentului – Certificat de absolvire
 • USH, Facultatea Marketing şi Comerţ Exterior Bucureşti – Marketing şi Comerţ ExteriorDiploma de licenţiat în ştiinţe economice, ASE, Facultatea de Comerţ – 2001

Badea Bogdan Danut

Trainer „Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere”

Experienţă profesională :

 • Formator proiect „Masuri Integrate pe teritoriul GAL Caras Timis” cod SMIS 140382;
 • Formator curs „Un viitor mai bun prin eforturi comune in Municipiul Rosiorii de Vede”;
 • Expert IT proiect „Acces egal si calitativ la educatie in judetele Giurgiu si Teleorman – EDUGREAT” cod SMIS 105966;
 • Formator curs „Dezvoltare competente digitale, conform standardului ECDL”;
 • Formator/Examinator ECDL.

Educaţie şi certificate profesionale:

Studii Universitare

 • Universitatea Spiru Haret – Contabilitate si Informatica de gestiune;
 • Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului – Inspector protectia muncii – Certificat de absolvire;
 • Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice – Evaluator de risc – Certificat de absolvire;

Programul Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștereeste autorizat de  Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cercetării, recunoscut la nivel național, dar și în orice țară din U.E.

Preț Curs: 1500 Lei

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesioniști!