Skip to main content
search
0

Limba engleză

Cursul se adresează participanților ce își doresc să reconsolideze cunoștințele ce stau la baza utilizării corecte a limbii engleze. Astfel, participanții vor beneficia de structurarea principalelor noțiuni gramaticale ale materiei, expunerea excepțiilor ce elimină posibilele erori de limbă, construirea unui limbaj adecvat discursului oral, dar și reliefarea unor tehnici elevate de exprimare scrisă. Mai mult decât atât, cursanții vor beneficia de exemplificarea practică a informațiilor transmise și, totodată, de posibilitatea de înțelegere și  aprofundare a celor mai importante elemente ce stau la baza unei manifestări lingvistice adecvate.

Expunerea celor mai importante noțiuni gramaticale ce conferă corectitudine atât în limbajul scris, cât și în exprimarea orală, ilustrarea exemplificată a excepțiilor limbii, abordarea regulilor fundamentale ale materiei, crearea unor situații imaginare în contextul cărora modul de comunicare al cursanților să dobândească noi forme, conturarea unor tehnici de exprimare elevate.

 • Imersiunea lingvistică controlată (CLI) – metodă inovativă de predare și învățare a limbilor străine.
 • Introducere în ITEM – Model educațional transformativ-interactiv, prin relaționare.
 • Particularități fonetice și fonologice ale limbii engleze. Litera și sunet. Formarea sunetelor. Calibrare și reconfigurare a pronunției. Sunete specifice limbii engleze. Exerciții practice, aplicate.
 • Tips and Tricks (I) : Trecere în revistă a principalelor reguli gramaticale ale limbii engleze, grupată pe categorii gramaticale: substantivul și adjectivul, gradele de comparație ale adjectivului.
 • Reguli și excepții. Reguli de bază în sintaxă și rolul fiecărei categorii gramaticale în formularea corectă a propozițiilor/frazelor în limba engleză. Colocarea / Collocation.
 • Exerciții aplicate pe text.
 • Tips and Tricks (ÎI) : Trecere în revistă a principalelor reguli gramaticale ale limbii engleze, grupată pe categorii gramaticale: Verbul și Adverbul. Reguli și excepții. Expresii idiomatice și verbele frazale. Exemplificări. Diagrame. Exerciții aplicate pe text.
 • Tips and Tricks (III): Trecere în revistă a principalelor reguli gramaticale ale limbii engleze, grupată pe categorii gramaticale: The Sequence of Tenses / Concordanță timpurillor. Reguli generale de formare ale timpurilor verbale în limba engleză și moduri de utilizare.
 • Exerciții aplicate pe text.
 • Tips and Tricks (IV) : Trecere în revistă a principalelor reguli gramaticale ale limbii engleze, grupată pe categorii gramaticale: Pronumele personale. Cazurile. Distincții generale. Particularități.
 • Exerciții interactive, explicative.
 • Plasticitate și versatilitate contextuală a limbii engleze. Evoluție și dezvoltare continuă a limbii, în contextul exploziei tehnologiei și a mediilor de comunicare virtuală.
 • Redundanța și expresivitate în discursul oral și scris în lingua franca a zilelor noastre.
 • Exerciții aplicate pe text.
 • Vocabularul academic și exprimarea orală. Diferențieri de stil în expunere.
 • Importanta cunoașterii elementelor esențiale ale comunicării  în limba engleză.
 • Exerciții de sinonimie și de înțelegerea textului scris/ascultat.
 • Exerciții aplicate pe text.
 • Introducere în limbajele de specialitate: o incursiune în engleză pentru scopuri specific (ESP).
 • Scopuri, necesități, uz, instrumente de formare a termenilor de specialitate.
 • Izvoare și sensuri. Plasticitate și evoluție lingvistică.
 • Exemplificări și exerciții aplicate.
 • Necesitatea consolidării vocabularului de limba engleză și menținerea unui proces de învățare continuă (Continuous Education and Lifelong Learning). Text discursiv. Dialog și oglindire. Elemente de comunicare orală în limba engleză.
 • Elemente de scriere creativă (Creative Writing). Tehnici, metode și instrumente practice de lucru. Eseul de opinie. Valorificarea potențialului lingvistic dobândit în exprimarea scrisă. Modalități de evaluare.
 • Proba practică și evaluare sumativa, în timp real, a textului produs în context originale.
 • Teme de lucru. Exerciții de consolidare.

Silvia Osman

Cu o experienţă generală de peste 20 de ani, Silvia este absolventă a Universităţii de Stat din New York     (SUNY – Farmingdale) şi doctor în Estetică, Teoria, Pedagogia şi Istoria Teatrului. Silvia are o vastă experienţă în livrarea cursurilor de limba engleză, fiind interpret şi traducător pentru limbile Engleză şi Spaniolă, autorizat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Autorizaţie nr.26461.

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesionişti!

Close Menu