Limba engleză

Cursul se adresează participanților ce își doresc să reconsolideze cunoștințele ce stau la baza utilizării corecte a limbii engleze. Astfel, participanții vor beneficia de structurarea principalelor noțiuni gramaticale ale materiei, expunerea excepțiilor ce elimină posibilele erori de limbă, construirea unui limbaj adecvat discursului oral, dar și reliefarea unor tehnici elevate de exprimare scrisă. Mai mult decât atât, cursanții vor beneficia de exemplificarea practică a informațiilor transmise și, totodată, de posibilitatea de înțelegere și  aprofundare a celor mai importante elemente ce stau la baza unei manifestări lingvistice adecvate.

Expunerea celor mai importante noțiuni gramaticale ce conferă corectitudine atât în limbajul scris, cât și în exprimarea orală, ilustrarea exemplificată a excepțiilor limbii, abordarea regulilor fundamentale ale materiei, crearea unor situații imaginare în contextul cărora modul de comunicare al cursanților să dobândească noi forme, conturarea unor tehnici de exprimare elevate.

 • Schematizarea principalelor timpuri ale limbii engleze și a celorlalte tertipuri gramaticale.
 • Descrierea sumară a materiei și a ceea ce înseamna ,,logica gramaticii limbii engleze”.
 • Verbul ,,to be”-noțiuni, reguli, excepții.
 • Expunerea principalelor formule de adresare în limba engleză.
 • Reliefarea unor aspecte importante privitoare la susținerea unei conversații.
 • Notarea datelor și citirea numerelor în limba engleză.
 • Reguli generale privitoare la utilizarea corectă a prepozițiilor, conjuncțiilor și articolelor.
 • Prezentare Present Simple-noțiuni, scheme, adverbe, exemple.
 • Exerciții Present Simple.
 • Construirea formulelor conversaționale specifice timpului.
 • Exerciții tip brainstorming.
 • Prezentare Present Continuous-noțiuni, scheme, adverbe, exemple.
 • Diferențierea celor două timpuri și expunerea unor situații aferente fiecăruia.
 • Exerciții bazate pe metoda ciorchinelui.
 • Introducerea aferentă ,,to be going to”, exprimarea unor intenții viitoare prin intermediul Present Continuous.
 • Recapitulare Present Simple și Present Continuous prin prisma tehnicilor speaking, expunerea unor situații adecvate utilizării corespunzătoare a noțiuilor gramaticale însușite.
 • Predare ,,to be going to”-noțiuni, scheme, adverbe, exemple.
 • Exerciții tip ,,fill in the correct word”.
 • Verificarea cunoștințelor prin intermediul tehnicii listening, identificarea erorilor din comunicare și îndreptarea acestora.
 • Predare Future Simple-noțiuni, scheme, adverbe, exemple.
 • Predare Future Continuous-noțiuni, scheme, adverbe, exemple.
 • Diferențierea exemplificată prin abordarea diverselor situații în contextul utilizării ,,To be going to”, ,,Future Simple” și ,,Future Continuous”.
 • Speaking hints-short questions, short answers.
 • Speaking hints-poziționarea prepozițiilor în cadrul interogațiilor.
 • Connecting words-speaking.
 • Exercitii tip fast speaking.
 • Introducere irregular/regular verbs.
 • Predare Past Tense Simple-noțiuni, scheme, adverbe, exemple.
 • Expunerea unor situații concrete de aplicare a timpului.
 • Aplicații tip tehnica ciorchinelui.
 • Predare Past Continuous-noțiuni, scheme, adverbe, exemple.
 • Diferențierea celor două timpuri.
 • Hints for while/when.
 • Paralelă perfect compus/imperfect-past simple/past continuous.
 • Reading comprehension-exercises, connections.
 • Tenses Revision-exercises.
 • Writing exercices-corectarea erorilor gramaticale.
 • Construcțiile generale ale substantivelor, adjectivelor, adverbelor.
 • Imposibilitatea dublei negații-favorizarea adverbului negativ.
 • Enunțul elipsic de subiect-utilizarea there is/there are.
 • Predare Present Perfect Simple-noțiuni, scheme, adverbe, exemple.
 • Exerciții, Traduceri.
 • Speaking-utilizarea noilor cunoștințe.
 • Predare Present Perfect Continuous-noțiuni, scheme, adverbe, exemple.
 • Exerciții-interpretarea logică a diferențelor dintre Past Tense și Present Perfect.
 • Excepția utilizării prezentului și a trecutului sub imperiul aceluiași context.
 • Listening-fill in brackets.
 • Utilizarea tehnicii ciorchinelui pentru verificarea corespunzătoare a întrebuințării adverbelor.
 • Exerciții-translations
 • English in use exercices
 • Predare Past Perfect Simple-noțiuni, scheme, adverbe, exemple.
 • Paralelă Past Tense-Past Perfect
 • Utilizarea conectorilor specifici timpului
 • Logica temporală. Utilizarea Past Perfect în frază/independent.
 • Predare Past Perfect Continuous-noțiuni, scheme, adverbe, exemple.
 • Speaking exercices-expunerea unor situații adecvate timpurilor parcurse.
 • Writing exercices. Checking tenses.
 • Multiple choice vocabulary.
 • Tenses Revision-speaking exercices.
 • Predare Future Perfect Simple-noțiuni, scheme, adverbe, exemple.
 • Expunerea unor situații adecvate utilizării timpului.
 • Predare Future Perfect Continuous-noțiuni, scheme, adverbe, exemple.
 • Translations, Fill in the correct verbs.
 • Noțiuni generale If Clause and Inversions.
 • Short questions and answers.
 • Speaking constructions-the more, nor, neither etc.
 • Listening English Conversation-checking comprehension
 • Multiple Choice tenses.
 • Tenses Revision.
 • Speaking-role play-tenses.
 • Reading Comprehension.
 • Modal Verbs-noțiune, reguli, excepții, exemple.
 • Exercices-modals verification.
 • Predare The Gerund and The infinitive-noțiuni, concept, utilizare, exemple.
 • Diferențierea terminațiilor ,,ing” din punct de vedere morfologic.
 • Exercices, translations.
 • Multiple choice.
 • Reaccentuarea punctelor importante privitoare la utilizarea adverbelor în relație cu axele temporale dedicate fiecărui timp.
 • English exercices-fill in the brackets.
 • Correct the sentences exercices.
 • Predare Reported Speech-transpunerea vorbirii directe în vorbirea indirectă.
 • Exerciții Reported Speech.
 • Be the next speaker exercises.
 • Predare Passive Voice-îndreptarea atenției către complement și transpunerea acestuia în subiect.
 • Exerciții Passive Voice.
 • Reliefarea importanței celor două concepte și diferențierea acestora.
 • Speaking exercices.
 • Translations using Reported and Passive.
 • Tenses Revision.
 • Reactualizarea cunoștințelor gramaticale.
 • Abordarea unor tematici business-exprimarea unor idei elevate, cursivitatea limbii.
 • Brainstorming exercices-speaking.
 • Short self conclusions about an improved English.
 • Formal/informal expressions.

Ştefania Hoţoiu

Sunt Ștefania și sunt pasionată de tot ceea ce înseamnă formare profesională. Sunt un jurist pasionat de criminalistică și un profesor tânăr cu o vastă experință atât în formarea tinerilor, cât și a adulților. De-a lungul timpului am contribuit la dezvoltarea profesională a multor adulți, în varii domenii de activitate, ajungând să creez astfel noi metode de predare a limbii engleze și a limbii și literaturii române, astfel încât să mă pot asigura de reușita transferului de informații ce stă la baza activităților mele. Întotdeauna am considerat faptul că evoluția profesională înseamnă perseverență, răbdare, dorință și încredere de sine. Prin urmare, toți cei ce au ales de-a lungul anilor să pună bazele unor noi abitități lingvistice sau să facă performanță în această arie, alături de mine,  au reușit să își atingă obietivele și chiar să meargă dincolo de ele. Prin urmare, atunci când nu mă găsiți în sala de curs, ori online alături de cursanții mei, mă veți găsi în mod sigur scriind diverse articole pe teme juridice sau cercetând noi problematici ale materiilor ce fac obiectul intereselor mele.

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesionişti!