Skip to main content

Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune

Cursul Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune se adreseaza tuturor persoanelor care doresc să învețe să scrie proiecte cu finanțare europeană; personalului din administrația publică centrală şi locală, întreprinzătorilor, managerilor cu responsabilități de dezvoltare a afacerilor; celor interesați să-și dezvolte competențele în vederea accesării Fondurilor structurale și de Coeziune europene.

Lansarea noii programe europene 2021-2027 și persistența pandemiei cu consecințele ei la nivel economico-social au determinat Uniunea Europeană și regiunile să pună la dispoziție noi resurse în cel mai scurt timp posibil la nivel european, național și regional în cadrul cadrul atât al politicii de coeziune (fonduri structurale), cât și al programelor gestionate direct de Comisia UE.

La acestea se adaugă resursele excepționale reprezentate de instrumentul NEXT GENERATION UE, din care Fondul de redresare și reziliența. reprezintă elementul principal. Există multe licitații lansate de ministerele competente încă din noiembrie 2021 cu privire la diferitele măsuri ale PNRR. În curând, proiectele finanțate vor trebui să înceapă și odată cu ele și circuitul financiar care include un sistem de cereri de plată și rambursări.

În acest context, Uniunea Europeană a cerut maximă rigoare care se traduce în verificări în timp util asupra corectitudinii cheltuielilor. Se deschide așadar o perioadă foarte provocatoare pentru întreaga Administrație Publică, de la nivel național până la nivel local, în care entitățile vor trebui să se organizeze cu personal pregătit adecvat în managementul administrativ-financiar al proiectelor și în activitățile de monitorizare și raportare.

Aceste competențe sunt fundamentale și vor fi din ce în ce mai necesare în cadrul organismelor publice, la toate nivelurile: o bună gestiune financiară garantează, de fapt, nu doar respectarea timpilor de cheltuieli, ci și raportarea corectă, o condiție esențială pentru obținerea, în urma activităților de audit, rambursării cheltuieli de către Comisia UE, ministere sau autorități de management responsabile cu coordonarea Programelor.

Înțelegerea cadrului general al politicii UE de coeziune economică și socială în actuala perioadă de programare; Cunoașterea cadrului instituțional şi normativ actual de accesare a Fondurilor Structurale și Fondurilor de Coeziune; Înțelegerea succesiunii coerente de pași în elaborarea unui proiect fezabil, viabil și sustenabil; Schițarea principalelor instrumente utilizate în elaborarea proiectelor; Înțelegerea modului de prezentare a proiectelor în cadrul unei cereri de finanțare; Schițarea unei cereri de finanțare pentru accesarea Fondurilor Structurale sau Fondurilor de Coeziune.

Partea teoretică va fi însoțită de activități de laborator care vor permite testarea noțiunilor dobândite prin cazuri practice care vor lua în considerare proiecte finanțate din fonduri FEDR din cooperare teritorială europeană și fonduri FEDR puse la dispoziție de regiuni prin POR, utile și pentru înțelegerea procedurilor de raportare aferente proiectelor PNRR.

Pentru a înțelege ce să facem și ce nu pentru proiecte finanțate cu succes, cursul concentrează sesiuni de teorie și aplicații practice, atât în grup, cât și individuale. Tematica include:

 • Metode de identificare a ideilor care pot primi finanțare nerambursabilă.
 • Pașii concreți de transformare a ideilor în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile.
 • Instrumente practice de identificare a surselor de finanțare pentru ideile noastre de proiect.
 • Sfaturi practice privind completarea cererilor de finanțare nerambursabilă.
 • Fondurile europene – surse de informare
 • Ghidul Solicitantului
 • Formularul cererii de finanțare, bugetul, anexele
 • Metodologia Uniunii Europene – Managementul ciclului de viață al proiectului

Faza PROGRAMARE

 • Analiza SWOT
 • Direcții de dezvoltare la nivelul comunității

Faza IDENTIFICARE

 • Metode de lucru
 • Metoda Arborelui problemelor
 • Stabilirea și formularea obiectivelor SMART
 • Analiza factorilor interesați
 • Grupuri țintă – nevoi și constrângeri
 • Activități
 • Durata și succesiunea activităților – diagrama GANTT
 • Resursele necesare – tipuri, estimare și asigurare
 • Rezultate estimate și plan de monitorizare

Faza IMPLEMENTARE

 • Riscurile și planul de management al riscurilor

Faza EVALUARE

 • Evaluare proiecte
 • Criterii de evaluare

Faza FORMULARE

 • Cum completăm secțiunile cererii de finanțare și anexele?

Teme orizontale: egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă  etc.

Ioana Derscanu

Experiența de peste 27 de ani în domeniul fondurilor nerambursabile

Am început să lucrez cu fonduri nerambursabile europene din 1996, când programele Phare, ISPA și SAPARD luau amploare tot mai mare. Am dezvoltat și implementat proiecte cu finanțare nerambursabilă, am coordonat programe naționale de finanțare din partea Comisiei Europene și am evaluat peste 3 500 de cereri de finanțare. Am participat la crearea și îmbunătățirea de proceduri și acte normative pentru diferite programe de finanțare europene.

Vă pun așadar la dispoziție instrumente practice solide cu care să puteți obține finanțarea ideilor dumneavoastră.

Vă ofer cunoștințele și experiența mea de peste 27 de ani în domeniul fondurilor nerambursabile, aptitudinile și experiența de formator atestat din 1996 în cadrul unui program de 1 an finanțat de Guvernul Marii Britanii, dezvoltate pe fondul pregătirii mele profesionale în cadrul Facultății de Drept de la Universitatea București.

PRET: 1400 lei

*Pretul nu include si cheltuielile de cazare/transport

 

Modalitati de plata:

 • 10% reducere cu plata cu carduri de prima didactica PLUXE

 • card prin magazin online

 • transfer bancar

 • carduri cadou (UP ROMANIA / EDENRED)

 • in 3 rate (prin transfer bancar)

 • in 3 rate cu cardul de cumparaturi StarBT

Calendar Cursuri

Vezi Calendar

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesioniști!