Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune

Tuturor persoanelor care doresc să învețe să scrie proiecte cu finanțare europeană; personalului din administrația publică centrală şi locală, întreprinzătorilor, managerilor cu responsabilități de dezvoltare a afacerilor; celor interesați să-și dezvolte competențele în vederea accesării Fondurilor structurale și de Coeziune europene.

Înțelegerea cadrului general al politicii UE de coeziune economică și socială în actuala perioadă de programare; Cunoașterea cadrului instituțional şi normativ actual de accesare a Fondurilor Structurale și Fondurilor de Coeziune; Înțelegerea succesiunii coerente de pași în elaborarea unui proiect fezabil, viabil și sustenabil; Schițarea principalelor instrumente utilizate în elaborarea proiectelor; Înțelegerea modului de prezentare a proiectelor în cadrul unei cereri de finanțare; Schițarea unei cereri de finanțare pentru accesarea Fondurilor Structurale sau Fondurilor de Coeziune.

 • Politică UE de coeziune economică și socială și scopul intervenției instrumentelor structurale
 • Instrumentele Structurale în România: de la programare la implementare
 • Ciclul managementului de proiect la nivel european (PCM)
 • Stadiul Programelor Operaționale actuale
 • Tematicile orizontale în proiectele finanțate din Instrumentele Structurale
 • Stabilirea ideii de proiect într-un context dat
 • Fundamentarea proiectului prin analize relevante și adecvate ideii de proiect
 • Structurarea logică și planificarea proiectului
 • Identificarea riscurilor și bugetarea
 • Documente de fundamentare a planificării proiectului (analiză cost-beneficiu, planul de afaceri)
 • Logica autoevaluării proiectelor în funcție de condițiile de finanțare
 • Corelarea analizelor și documentelor proiectului cu capitolele cererii de finanțare
 • Procesul de selecție și utilizarea grilelor în autoevaluarea cererii de finanțare
 • Cum să utilizăm MySMIS
 • Dezvoltare durabilă și egalitate de șanse
 • Greșeli frecvente în pregătirea proiectelor și prezentarea cererilor de finanțare

Daniela Vlăsceanu

 • Formator CODECS;
 • Formator EWC Romania;
 • Manager de Proiect în cadrul companiei Griro:
 • Consultant și trainer în cadrul companiei Intrarom
 • Junior LTE în cadrul companiei PM Limited București;
 • Consultant în cadrul companiei Handor Management Consulting
 • Expert în cadrul companiei WIG Internațional București;
 • Trainer în cadrul Institutului Național de Administrație București;
 • Senior STE în cadrul Infogroup Business Consulting București;
 • Senior STE în cadrul Ramboll Management București;
 • Expert în IMM în cadrul firmei Equinoccio București;
 • Consultant în cadrul grupului Galați Alfa Group SRL,
 • Trainer în cadrul companiei QCERT din Suceava;
 • Trainer în cadrul EMCER Consult din Petroșani;
 • Trainer în cadrul companiei EMCER din Râmnicu Sărat;
 • Manager de proiect în cadrul companiei Brăila Mixera SRL;
 • Director general în cadrul companiei Brăila Mixera SRL;

Apartenența la asociații profesionale:

 • Asociația Națională de Dezvoltare Antreprenoriala (ANDAN) – 2002 – 2004
 • Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, Fil.Galați, Vice-președinte – 1999 – 2003

Sunt Daniela, inginer și economist și cred cu tărie în puterea training-ului care schimbă oameni și cariere.
Dacă mă găsești în sala de curs, cu siguranță explic ce se găsește în spatele unui bilanț sau cum anume se realizează un buget. Cu aceeași pasiune mă vei găsi antrenând antreprenorii sau sprijinindu-i să-și facă un plan de afaceri. De multe ori integrez managementul financiar și managementul de proiect sau modalitățile prin care se construiește o cerere de finanțare.

Educație și certificate profesionale:

Studii Universitare

 • Institutul Politehnic București, Facultatea Energetică, Specializarea: Centrale Termoelectrice (1974-1977)
 • Universitatea Hyperion, Facultatea Contabilitate și Informatică de Gestiune, Specializarea: Contabilitate (2008-2011)

Studii Postuniversitare

 • Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, Specializarea: Managementul Proiectelor (2011-2013)

Certificări

 • Diplomă în Management, The Open University Business School, UK
 • Diplomă Formator, acreditata ANC
 • Diplomă Manager Proiect, acreditată ANC
 • Diplomă Expert Achiziții, acreditată ANC

Experiență profesională

 • Expert în cadrul L&G Business Services Consulting;
 • Expert în cadrul Avensa, consorțiu TeamNet;
 • Trainer în cadrul firmei Excelo Training & Development;
 • Consultant IBM București;
 • Consultant și formator în cadrul companiei Vlascod Cons SRL;

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesioniști!