Skip to main content

Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune

Tuturor persoanelor care doresc să învețe să scrie proiecte cu finanțare europeană; personalului din administrația publică centrală şi locală, întreprinzătorilor, managerilor cu responsabilități de dezvoltare a afacerilor; celor interesați să-și dezvolte competențele în vederea accesării Fondurilor structurale și de Coeziune europene.

Înțelegerea cadrului general al politicii UE de coeziune economică și socială în actuala perioadă de programare; Cunoașterea cadrului instituțional şi normativ actual de accesare a Fondurilor Structurale și Fondurilor de Coeziune; Înțelegerea succesiunii coerente de pași în elaborarea unui proiect fezabil, viabil și sustenabil; Schițarea principalelor instrumente utilizate în elaborarea proiectelor; Înțelegerea modului de prezentare a proiectelor în cadrul unei cereri de finanțare; Schițarea unei cereri de finanțare pentru accesarea Fondurilor Structurale sau Fondurilor de Coeziune.

 • Fondurile europene – surse de informare
 • Ghidul Solicitantului
 • Formularul cererii de finanțare, bugetul, anexele
 • Metodologia Uniunii Europene – Managementul ciclului de viață al proiectului

Faza PROGRAMARE

 • Analiza SWOT
 • Direcții de dezvoltare la nivelul comunității

Faza IDENTIFICARE

 • Metode de lucru
 • Metoda Arborelui problemelor
 • Stabilirea și formularea obiectivelor SMART
 • Analiza factorilor interesați
 • Grupuri țintă – nevoi și constrângeri
 • Activități
 • Durata și succesiunea activităților – diagrama GANTT
 • Resursele necesare – tipuri, estimare și asigurare
 • Rezultate estimate și plan de monitorizare

Faza IMPLEMENTARE

 • Riscurile și planul de management al riscurilor

Faza EVALUARE

 • Evaluare proiecte
 • Criterii de evaluare

Faza FORMULARE

 • Cum completăm secțiunile cererii de finanțare și anexele?

Teme orizontale: egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă  etc.

Ioana Derscanu

Am început să lucrez cu organizații, proiecte și fonduri europene încă din 1996, pe vremea când dura ore să explic cu ce mă ocup, ce înseamnă „ONG” și că se cheamă „Phare”, nu „Pahare”. Mi-am păstrat de-a lungul timpului interesul și pasiunea pentru rigoare, claritate și română  care m-au ajutat și s-au îmbogățit în cei aproape 25 de ani de dezvoltat zeci de proiecte, coordonat programe de finanțare la nivel national și evaluat mii de cereri de finanțare ale altora. Am asistat și, de multe ori, chiar am participat la crearea și îmbunătățirea de proceduri și documente pentru diferite programe de finanțare. Știu cum se văd proiectele noastre din cele mai variate unghiuri posibile: inițiator, solicitant de fonduri, evaluator al cererilor de finanțare, monitor al implementării, coordonator din partea finanțatorului, parte din echipa de implementare. Am în concluzie o trusă de scule dotată cu explicații teoretice, dar și cu „așa da”- uri și „așa nu”-uri care să vă ajute să obțineți finanțare pentru ceea ce vreți să puneți în practică și sunt oricând gata să v-o împărtășesc. Cum? Așa cum am început să învăț din 1996, când am absolvit primul meu curs de formare de formatori, care a durat 1 an și, împreună cu Facultatea de Drept de la Universitatea București, mi-a format bazele pentru ce vă ofer în zilele noastre.

PRET: 1480 980 lei

*Pretul nu include si cheltuielile de cazare/transport

 

Modalitati de plata:

 • card prin magazin online

 • transfer bancar

 • carduri cadou (SODEXO / UP ROMANIA / EDENRED)

 • in 3 rate (prin transfer bancar)

 • in 3 rate cu cardul de cumparaturi StarBT

Calendar Cursuri

Vezi Calendar

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesioniști!