Skip to main content

INFORMARE și PUBLICITATE PNRR

Conformitatea cu cerințele Manualului de Identitate Vizuală al PNRR este esențială pentru a asigura recunoașterea suportului oferit de Uniunea Europeană și Guvernul României.

În cazul proiectelor ce vizează investiții, beneficiarii pot asigura vizibilitatea și promovarea acestora prin utilizarea următoarelor instrumente: comunicate de presă (cel puțin două), anunțuri de presă, anunțuri publicitare, mape, afișe, secțiuni dedicate pe site-ul instituției/website dedicat, postări dedicate pe conturile de social media ale beneficiarilor/pe paginile proiectelor, newsletter, bannere electronice, panouri temporare și plăci permanente, video-reportaje, minidocumentare, autocolante/branding, broșuri, flyere, campanii, evenimente/ dezbateri etc.

Știați că specificațiile panourilor temporare folosite în proiecte variază în funcție de buget?

Pentru proiecte care NU DEPĂȘESC 500.000 EURO:


Dimensiuni: format A2 

Material: realizate din material rezistent – carton plastifiat sau aluminiu. 

Locație: La sediul de implementare al proiectului, ușor vizibil publicului, respectiv la intrarea principală în clădire.

Pentru proiecte care DEPĂȘESC 500.000 EURO și vizează achiziție de bunuri:


Dimensiuni: 0,8 m lățime x 0,5 m înălțime. 

Material: Confecționate dintr-un material rezistent la intemperii pentru a suporta condiții meteo variabile și a asigura durabilitatea pe toată perioada de implementare a proiectului. 

Locație: Se instalează într-un loc vizibil publicului la sediul beneficiarului, preferabil la intrarea principală în clădire.  

Panoul trebuie montat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție de bunuri. 

Pentru proiecte care DEPĂȘESC 500.000 euro și vizează investiții în infrastructură

(ex. Infrastructură de transport – inclusive stații de metrou, lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere):


Dimensiuni: 3 m lățime x 2 m înălțime. 

Material: Confecționat dintr-un material durabil, rezistent la intemperii și alte condiții externe, cum ar fi vandalizarea.  

Locație: Panoul este instalat într-un loc vizibil publicului la locația proiectului. În cazul proiectelor de investiții în infrastructură la care valoarea contribuției publice depășește 500.000 euro, panoul se montează pe durata implementării proiectului. Dacă proiectul se desfășoară în multiple locații, se va instala cel puțin un panou la una dintre aceste locații. Panoul trebuie expus în maxim 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. 

Numărul panourilor instalate diferă în funcție de tipul de lucrări, după cum urmează: 

 • pentru lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un singur panou/locație; 
 • pentru infrastructură de transport, se va instala câte un panou la fiecare început și capăt de drum județean component al axei rutiere modernizate/reabilitate, pe sensul de mers. 

Dacă pe lungimea sectorului de drum există poduri, se va instala câte un panou la fiecare pod, decorat față/verso. 

În cazul în care pe traseul proiectului există mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim 3 poduri. 

În cazul tronsoanelor de autostrada, se vor monta panouri la fiecare 20 de km, pe toată lungimea acesteia. 

În ceea ce privește excepțiile de la numărul de panouri instalate, acestea se pot stabili, punctual, prin dispoziții ale MIPE. 

Următoarele sunt câteva dintre tipurile esențiale de materiale, fiecare cu detaliile specifice necesare conformării la cerințele PNRR

COMUNICAT DE PRESĂ

Beneficiarii cu proiecte de peste 100.000 euro vor transmite un comunicat de presă cu privire la proiect, către mass media generalistă și/sau presa locală/regională.

Acesta va conține:

 • Antet PNRR 
 • tipul materialului (comunicat/anunț de presă, anunț de licitație),
 • va fi folosit sloganul: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
 • numele proiectului de reformă/investiție,
 • numele beneficiarului,
 • obiectivele proiectului,
 • valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea,
 • data începerii și finalizării proiectului,
 • codul proiectului.
 • Datele de contact se pun la sfârșitul textului
 • Comunicatul va conține disclaimerul: „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
 • În partea de jos: pagina de internet a PNRR https://mfe.gov.ro/pnrr/, https://www.facebook.com/PNRROficial/ și textul „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

 

AFIȘ

Afișul va conține, pe lângă imagini și mesaje, date de contact. Disclaimerul nu va fi inclus pe afișe. Afișele se vor regăsi la avizierul instituției sau într-un loc vizibil și vor fi păstrate pe toată durata implementării proiectului și încă 2 ani de la finalizare. În conținut trebuie integrat sloganul: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Pentru proiectele a căror valoare nu depășește 500.000 euro, se va aplica la sediul de implementare al proiectului un afiș/panou de dimensiunea A2 care va fi confecționat dintr-un material rezistent (ex. carton plastifiat sau aluminiu). Dacă se deteriorează din cauza condițiilor meteo sau este vandalizat, acesta se va înlocui în maxim 15 zile lucrătoare. Acest afiș se va instala într-un loc ușor vizibil publicului, respectiv la intrarea principală în clădire.

PANOU TEMPORAR

 • Beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructură (ex. Infrastructură de transport – inclusive stații de metrou, lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere) la care valoarea contribuției publice depășește 500.000 de euro sunt obligați să monteze panouri pe toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă acest lucru este posibil. Dacă proiectul se implementează în mai multe locații, se va instala cel puțin un panou la cel puțin una dintre locații. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce privește vizibilitatea și în conformitate cu reglementările din România.
 • Pentru proiectele de achiziție de bunuri a căror finanțare publică depășește 500.000 euro, va fi instalat un panou temporar de dimensiune l 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va fi instalat la sediul beneficiarului care a achiziționat bunurile, de preferat la intrarea principală în clădire, în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție de bunuri.
 • Panourile trebuie confecționate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă acestea se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism), beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
 • Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă cel mult 2 ani după încheierea acestuia.
 • Numărul panourilor instalate diferă în funcție de tipul de lucrări, după cum urmează: pentru lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un singur panou/locație; pentru infrastructură de transport, se va instala câte un panou la fiecare început și capăt de drum județean component al axei rutiere modernizate/reabilitate, pe sensul de mers. Dacă pe lungimea sectorului de drum există poduri, se va instala câte un panou la fiecare pod, decorat față/verso. În cazul în care pe traseul proiectului există mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim 3 poduri. În cazul tronsoanelor de autostrada, se vor monta panouri la fiecare 20 de km, pe toată lungimea acesteia. În ceea ce privește excepțiile de la numărul de panouri instalate, acestea se pot stabili, punctual, prin dispoziții ale MIPE.
 • Pentru panourile instalate la proiecte de investiții în infrastructură, panourile vor fi expuse în maxim 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Dimensiunea pentru panourile temporare este de l 3m x h 2m.

PLACĂ PERMANENTĂ

 • Beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructură (de exemplu: infrastructură de transport, lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achiziții de bunuri, indiferent de valoarea contribuției publice a acestora, sunt obligați ca, nu mai târziu de 3 luni de la încheierea proiectului, să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute acțiunile Uniunii Europene. Momentul finalizării proiectului este asimilat, pentru proiectele de lucrări, cu emiterea certificatului de recepție la terminarea lucrărilor.
 • Informațiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placă permanentă sunt:
 1. logo-ul Uniunii Europene, inclusiv textul: „Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU”,
 2. Sigla Guvernului României;
 3. logo-ul PNRR și sloganul;
 4. numele proiectului;
 5. Denumirea beneficiarului;
 6. obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat al acestuia care să aibă circa 80-100 de caractere);
 7. valoarea totală a proiectului;
 8. termenul de finalizare, conform contractului de finanțare;
 9. textul: „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE
 • Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), logo UE împreună cu sloganul „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” trebuie să ocupe cel puțin 25% din panoul respectiv.
 • Plăcile permanente vor fi instalate într-un loc vizibil, la locația proiectului sau în apropierea acestuia. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce privește vizibilitatea și în conformitate cu reglementările din România.
 • Numărul de plăci permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare.
 • În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locații, se va amplasa cel puțin o placă la cel puțin una dintre locații.
 • Placa permanentă va avea o dimensiunile minime de 80 cm x 50 cm și va fi instalată la locația proiectului sau la sediul beneficiarului care a achiziționat bunurile, într-un loc vizibil, respectiv intrarea principală în clădire. Placa permanentă care se va instala pe drumuri reabilitate prin proiecte finanțate din PNRR, va avea dimesiunile minime de 1,5m x 2m.
 • Plăcile permanente vor rămâne instalate pe o perioadă de 2 ani de la data închiderii oficiale a PNRR.
 • Dacă un proiect se finalizează mai repede decât a fost estimat prin cererea de finanțare, perioada de implementare înscrisă pe placă va fi cea reală.
 • Fundalul ce apare la machetă pentru placa permanentă este orientativ. Fundalul poate fi și alb, iar textele scrise cu negru, important este să se asigure lizibilitatea.

 

AUTOCOLANTE

În cazul achizițiilor de echipamente (mijloace fixe care depășesc valoarea de 25.000 lei și au o durată de viață mai mare de un an) este obligatorie aplicarea, la loc vizibil, a unui autocolant care să conțină următoarele elemente informative obligatorii: logo-ul Uniunii Europene, inclusiv textul: „Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU”,,sigla Guvernului României, logo PNRR.

Materialul se va alege astfel încât să se asigure durabilitatea în timp și la condițiile meteo.

Autocolantele vor fi plasate pe partea cea mai vizibilă pentru public a obiectelor pe care se aplică.

În funcție de spațiul disponibil, se poate aplica autocolantul de 300mm x 300mm sau cel de

100mm x 100mm.

Pentru rezistență la condițiile meteo sunt recomandate autocolantul PVC și lăcuirea UV. Autocolantele/plăcuțele se amplasează în maxim 30 zile de la data achiziției și se păstrează cel puțin doi ani de la finalizarea proiectului.

Autocolantele pot fi realizate și în varianta alb/negru.

 

Resurse Gratuite

Regasiti aici resurse vizuale gratuite ce pot fi descarcate ca: linie PNRR, Logo PNRR si document A4 cu header/margini 1 cm.