Skip to main content

Cursuri destinate angajaților din GAL-URI

Cursul se adresează angajaților din grupurile de acțiune locală şi persoanelor care își doresc să urmeze o carieră în cadrul unei organizații GAL.

Dobândirea cunoștințelor de către cursanți privind verificarea cererilor de plată depuse de beneficiarii GAL cât și întocmirea cererilor de plată aferente costurilor de funcționare şi animare.

 • Verificarea administrativă a Dosarelor Cererilor de Plată;
 • Verificarea tehnică și financiară precum și a corectitudinii întocmirii documentelor aferente DCP;
 • Verificarea încadrării plăților în valabilitatea contractelor de furnizare, lucrări, servicii;
 • Solicitare de clarificări;
 • Analiza solicitării de clarificări;
 • Vizită în teren + Raportul vizitei în teren;
 • Autorizarea plății;
 • Elaborarea şi transmiterea Centralizatorului certificatelor de plată;
 • Informarea beneficiarului în legătură cu efectuarea plății;
 • Completarea pistei de audit;
 • Finalizarea proiectului;
 • Întocmirea și transmiterea situațiilor specifice;
 • Arhivarea dosarelor cererilor de plată;
 • Depunerea și verificarea Declarațiilor de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată;
 • Previziunea privind depunerea Dosarelor Cererilor de Plată- Informarea beneficiarului cu privire la obligațiile pe care le are în vederea depunerii dosarului cererii de plată – ultima tranșă/finalizării implementării proiectului- Verificarea termenului de depunere a Dosarelor Cererilor de Plată și notificarea beneficiarului;
 • Depunerea și verificarea la GAL/OJFIR/ CRFIR a Dosarelor Cererilor de Plata- Depunerea și înregistrarea Dosarelor Cererilor de Plată.

Iulia Achiriţoaei

Experiență profesională:

Administrator la Rit Trade SRL, jud. Neamț (societate de consultanţă în fonduri europene)

Expert în cadrul ADR Nord Est din Piatra Neamț, Direcția OI POR, Serviciul Monitorizare Proiecte

Manager informaţii pentru afaceri – Asociaţia Comunelor din România / Bucureşti
Manager de  GAL – Asociația Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare, județul Iaşi
Mentor Formator desemnat pt. județul Neamț  în cadrul proiectului strategic ”Comună promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural” – ACOR – Asociația Comunelor din România, București
Manager financiar – S.C. Cristache Consulting S.R.L., B-dul Socola, Granit  Business Center, Iași
Economist Specialist Finanțări si Referent finanțări – S.C. CONEX Consulting S.R.L., Iaşi

Lucrător comercial în cadrul Primăriei Municipiului Iași

PROIECTE:

 • Strategia de dezvoltare locală GAL „Colinele Iașilor” (Nr. IS5005/02.05.2012), selectată la finanţare cu 90 puncte, Valoarea publică FEADR a strategiei este de 850.000 Euro. Strategia cuprinde un număr de 57 de proiecte din care 22 de proiecte conţin acțiuni de mediu defalcate pe următoarele masuri: 41.121, 41.312, 41.313, 41.322, 421 din Axa Leader din PNDR.
 • Proiecte:
  • „Achiziția unei autogunoiere în comuna Mogoșești, județul Iași”;
  • „Achiziția unei autogunoiere în comuna Mironeasa, județul Iași”;
  • „Achiziția unui buldoexcavator cu accesorii pentru întreținerea drumurilor în comuna Dagâța, județul Iași”;
  • „Modernizarea exploatației agricole Dobircianu Codrin Nicolae”;
  • „Modernizarea exploatației agricole S.C. Agrimarvas S.R.L.”;
  • „Modernizarea exploatației agricole Butnaru C. Constantin”;
  • Modernizarea exploatației agricole Slabu Ionel PFA;
  • „Suspine, lacrimi și durere”; „alături de tine în cele mai grele momente”.
  • ”Construire pensiune agroturistică în comuna Mogoșești, județ Iași

Sunt Iulia, economist iar pasiunile mele sunt proiectele şi dialogul cu oamenii.

Mă vei găsi alături de o echipă de proiect sau lângă un om care își dorește să acceseze fonduri europene. Am trecut de la scrierea şi implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene la evaluarea cererilor de finanțare şi monitorizarea implementării proiectelor.

Cu siguranță știu să scriu o cerere de finanțare şi să implementez un proiect pentru un buldoexcavator, autogunoiere, ferme agricole sau firmă de pompe funebre.

Și pentru că îmi place să vorbesc, uneori prea mult, împărtășesc experiența mea din postura de trainer în domeniul proiectelor: de la managementul lor până la fraudă și nereguli, riscuri în implementare, întocmire cereri de plată și rambursare.

Educație și certificate profesionale:

Studii Universitare

 • Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității Al. Ioan Cuza din Iași, specializarea Bănci și Burse de valori

 Studii Postuniversitare

 • Master în specializarea “Managementul proiectelor” din cadrul Universității Tehnice Gh. Asachi Iași, Departament Programe.

Cursuri:

Curs de specializare ”Expert Achiziții Publice”, Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG, București, România

Curs de specializare  ” Competențe antreprenoriale”, Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG, București, România

Curs de specializare  ” Formator de formatori”, Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG, București, România

Curs de perfecționare  ”Manager în activitatea de turism”, IRECSON,  Iași, jud. Iași,  România

Curs de instruire  ”Effective Management Consultancy”, ANIMMC – Agenția Națională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Iași,  jud. Iași, România

Curs de instruire  ”Structural Funds”, ANIMMC – Agenția Națională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Iași,  jud. Iași, România

Diplomă de participare pentru absolvirea cursului ”Inițiere în Trading. Oportunități de business”, S.C. Profit Point S.R.L., Iași, județul Iași, România

Diplomă de absolvire a workshop-ului ”Entrepreneurial Trainng Workshop”, Oficiul Teritorial al Întreprinderilor Mici și Mijlocii Iași, județul Iași, România prin Programul EMPRETEC, gestionat de Agenția Națională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesioniști!