Skip to main content

Balanced Scorecard

Cursul se adresează specialiştilor din mediul de afaceri sau din mediul public care vor să-şi îmbunătăţească competenţele cu un instrument practic pentru implementarea unui management strategic bazat pe Balanced Scorecard.

Balanced Scorecard este un sistem de management și optimizare a execuției strategiei unei organizații, la nivel internaţional fiind situat între primele 6 instrumente de management utilizate de organizaţii atât în sectorul privat cât şi în cel public.

Calendar Cursuri

Vezi Calendar

Înregistrare Curs

Vei dobândi competenţe teoretice şi practice de planificare strategică prin Balance Scorecard, vei învăţa să elaborezi planul strategic ca parte a planului de business al firmei, vei putea să integrezi la nivel strategic managementul performanţei şi riscurilor, vei putea gestiona evaluarea periodică a execuţiei strategiei şi a acţiunilor corective.

 • Managementul strategic – strategia, strategic vs tactic vs operaţional, planificare strategică, ciclul de viaţă al strategiei, poziţionarea (Porter);
 • Noul management public NMP – abordări, concept, apariţie, principii, evoluţie, Europa şi România, BSC;
 • Balanced Scorecard BSC (Tabloul de Bord) – definiţie, apariţie, concept, priorități (perspective/direcții) strategice, logică internă de funcționare, avantaje, 7 etape ale procesului de planificare strategică prin BSC, Harta strategiei, KPI’s;
 • Exercițiu proces planificare prin BSC: analiza stării actuale a organizației – SWOT, SWOT-BSC;
 • Priorități ale BSC – clienții: satisfacția clienților, măsurarea satisfacției clienţilor, modelul lui Kano, exercițiu satisfacția clienților (cetățenilor), indicatori;
 • Priorități ale BSC -resursele umane: oamenii și organizația, modelul lui Maslow și modelul lui Hertzerg de motivare a oamenilor (resurselor umane), exercițiu de motivare a resurselor umane;
 • Priorități ale BSC -procesele interne-tipuri de procese, optimizarea proceselor, managementul calității;
 • Priorități ale BSC – domeniul financiar: financial stewardship, conducerea operațională și conducerea strategică, managementul bugetului, indicatori financiari;
 • Procesul de planificare prin BSC – vizune, misiune, valori și principii – definiții, exemple, exercițiu – declarația de destinație/viziune a organizației și a componentelor pe cele 4 domenii prioritare;
 • Exercițiu planificare prin BSC – definirea obiectivelor strategice (12-24) pe cele 4 direcții/priorități ale BSC, Definirea hărții strategiei (conexiunile funcționale între obiectivele strategice); muncă individuală și în echipe, prezentări în plen;
 • Exercițiu planificare BSC – stabilirea inițiativelor (programe, proiecte, planuri de acțiune, responsabilități) ; cascadarea unui obiectiv strategic de performanță – strategic, tactic, operațional ; muncă individuală și în echipă, perzentări în plen.

Codrin Radu

Experienţa profesională :

 • Preşedinte – Director Executiv Asociaţia pentru Educaţie şi Natură
 • Coordonator 2 (program de training), Consultant, Formator şi Facilitator – Proiect „Asistenţă Tehnică şi Educaţională la nivel Naţional pentru Acţiuni de combatere a discriminării în companiile din industria gazului
 • Manager de proiect, Coordonator cursuri, Formator (Proiect „Echilibru socio-profesional pentru Mamele din regiunea Bucureşti-Ilfov” ID 134055 POSDRU)
 • Expert în management / Formator şi Consultant (Proiectul de formare în domeniul implementării Strategiei de Resurse Umane a Ministerului Finanţelor Publice MFP)
 • Coordonator Program Formare, Formator şi Consultant (Proiect strategic ”Model de Bune practici în managementul activităţilor sindicale”)
 • Administrator SC All Consulting & Training SRL
 • Coordonator, Formator, Consultant (Proiect “ENTREPRO – ENTREP reneurship and project management – Program pentru dezvoltare antreprenorială integrată în judeţul Maramureş”)
 • Formator şi consultant, “Program de training şi consultanţă pentru personalul din AM POS Mediu”
 • Formator, Co-lector, Coordonator program (Program de dezvoltare a abilităţilor manageriale şi de leadership pentru 20 lideri de sindicat din cadrul Federaţiei Sindicatelor Gaz România (angajaţi în cadrul Distrigaz Sud Romania/ Engie)
 • Director Executiv BRM Business Consulting (divizia Educaţională a Bursei Române de Mărfuri BRM SA, Formator, Consultant, Organizator evenimente, Speaker şi Moderator
 • Manager proiect „Centrul Regional de Perfecţionare Continuă pentru Întreprinzători CERPECO (2002-2003) – cursuri şi seminarii de iniţiere în afaceri pentru 1.100 întreprinzători şi potenţialii întreprinzători din regiunea Bucureşti-Ilfov
 • Consultant – Centrul pt. Promovarea Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii CPIMM Galaţi

Sunt Codrin și cred cu tărie că dacă fiecare om și-ar pune talentul în slujba celorlalți, lumea ar avea o față mai umană și mai blândă.

Am experiență de peste 15 ani în dezvoltarea competențelor manageriale, antreprenoriale. Am dezvoltat oameni și organizații prin aplicarea metodelor și instrumentelor cele mai moderne de dezvoltare personală și mindfullness, de leadership şi strategie organizațională.

Am construit, participat sau condus  proiecte de consultanță, training și schimbare organizațională pentru mii de persoane atât în mediul privat cât şi în instituții ale administrației publice locale și centrale, colaborând inclusiv cu organizații internaționale precum Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare UNDP în domeniul planificării strategice.

Uneori mă vei găsi în training explicând un model de planificare strategică, alteori dansând tango, iar de multe ori mă vei găsi finalizând un instrument de planificare strategică.

Educaţie şi certificate profesionale:

Studii Universitare

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative

Certificări:

Certificat absolvire, curs „Formator de formatori”;

Certificat participare, curs „Introducere în Animaţia Socio-Educativă”

Certificat participare, curs „Crisis management – Preparing and managing a crisis effectively”;

Certificat participare, curs „Marketing essentials for retail banking”;

Certificat participare, curs „Fundamentele managementul riscului”;

Certificat participare, curs „Managementul riscului financiar”;

Certificat participare, curs „Project management”;

Certificat absolvire/atestare, curs „Naţional CEFE Facilitator”;

Certificat absolvire, curs„Consultancy services for small & medium scale industries”;

Certificat absolvire, curs introductiv (38 ore) de „Limba Japoneză”;

Certificat absolvire, curs „How to evaluate and to improve the performances of the chambers of commerce’s staff”;

Adeverinţă participare şi absolvire, curs „Agent de valori mobiliare”;

Certificat absolvire, curs „Agent de bursă”;

Certificat absolvire, curs „ Agent de bursă  cu drept de tranzacţionare pe pieţele spot, forward and futures”;

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesioniști!