Skip to main content

Evaluator proiecte

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să acumuleze cunoștinţe și abilităţi în domeniul evaluării proiectelor, finanţate atât din domeniul public, cât și din cel privat. Cursul vine în întâmpinarea celor care scriu, implementează și/ sau monitorizează proiecte, experților în domeniul accesării fondurilor structurale, managerilor de proiect.

Cunoaşterea cadrului naţional de implementare a programelor finanţate prin fonduri europene. Dobândirea competenţelor necesare în procesul de pregătire şi depunere a documentaţiei solicitate de finanţator pentru obţinerea sprijinului financiar, evaluare şi selecţia propunerilor de solicitare a finanţărilor nerambursabile.

 • Privire de ansamblu asupra cadrului programatic și instituţional de implementare a programelor finanţate din fonduri europene: politici, programe, instituţii, reglementări
 • Noţiuni de bază şi noţiuni specifice privind proiectele
 • Identificarea şi dezvoltarea ideilor de proiect: relevanţa faţă de strategiile de dezvoltare locală, descrierea nevoilor, obiective, resurse, rezultate şi impact. Relevanţa şi fezabilitatea ideilor de proiect.
 • Documente suport solicitate de finanţator: studiul de fezabilitate, planul de afaceri, planul de producţie
 • Procesul de evaluare şi selecţie al proiectelor: etape, criterii de evaluare.
 • Etapele evaluării propunerilor de proiecte: verificarea conformităţii, verificarea eligibilităţii.
 • Analiza tehnică, economică şi financiară;
 • Criterii de evaluare: relevanţa, calitatea, capacitatea
 • Notarea propunerilor de proiecte
 • Rapoarte de evaluare
 • Contestaţiile şi soluţionarea lor
 • Evaluarea proiectelor pe perioada implementării

Daniela Vlăsceanu

Experiență profesională

 • Consultant şi trainer în cadrul companiei Intrarom
 • Junior LTE în cadrul companiei PM Limited Bucureşti;
 • Consultant în cadrul companiei Handor Management Consulting
 • Expert în cadrul companiei WIG International București;
 • Trainer în cadrul Institutului Naţional de Administraţie Bucureşti;
 • Senior STE în cadrul Infogroup Business Consulting Bucureşti;
 • Senior STE în cadrul Ramboll Management București;
 • Expert în IMM în cadrul firmei Equinoccio București;
 • Consultant în cadrul grupului Galați Alfa Group SRL,
 • Trainer în cadrul companiei QCERT din Suceava;
 • Trainer în cadrul EMCER Consult din Petroşani;
 • Trainer în cadrul companiei EMCER din Râmnicu Sărat;
 • Manager de proiect în cadrul companiei Brăila Mixera SRL;
 • Director general în cadrul companiei Brăila Mixera SRL;

 

Apartenenţa la asociaţii profesionale:

 • Asociația Națională de Dezvoltare Antreprenorială (ANDAN) – 2002 – 2004
 • Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, Fil. Galaţi, Vice-președinte – 1999 – 2003

Sunt Daniela, inginer şi economist şi cred cu tărie în puterea training-ului care schimbă oameni şi cariere.
Daca mă găsești în sala de curs, cu siguranță explic ce se găsește în spatele unui bilanţ sau cum anume se realizează un buget. Cu aceeaşi pasiune mă vei găsi antrenând antreprenorii sau sprijinindu-i să-şi facă un plan de afaceri. De multe ori integrez managementul financiar şi managementul de proiect sau modalitățile prin care se construiește o cerere de finanțare.

Educaţie şi certificate profesionale:

Studii Universitare

 • Institutul Politehnic București, Facultatea Energetică, Specializarea: Centrale Termoelectrice (1974-1977)
 • Universitatea Hyperion, Facultatea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Specializarea: Contabilitate (2008-2011)

Studii Postuniversitare

 • Școala Națională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, Specializarea: Managementul Proiectelor (2011-2013)

Certificări

 • Diplomă in Management, The Open University Business School, UK
 • Diplomă Formator, acreditată ANC
 • Diplomă Manager Proiect, acreditată ANC
 • Diplomă Expert Achiziţii, acreditată ANC

Experiență profesională

 • Expert în cadrul L&G Business Services Consulting;
 • Expert în cadrul Avensa, consorțiu TeamNet;
 • Trainer în cadrul firmei Excelo Training & Development;
 • Consultant IBM București;
 • Consultant şi formator în cadrul companiei Vlascod Cons SRL;
 • Formator CODECS;
 • Formator EWC Romania;
 • Manager de Proiect în cadrul companiei Griro:

PRET: 1480 980 lei

 

Modalitati de plata:

 • card prin magazin online

 • transfer bancar

 • carduri cadou ( UP ROMANIA / EDENRED)

 • in 3 rate (prin transfer bancar)

 • in 3 rate cu cardul de cumparaturi StarBT

 • 10% reducere cu plata cu carduri de prima didactica PLUXEE

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesioniști!