Skip to main content

Start Industry 4.0

Contract de finanțare POCU/227/3/8/117624 Proiect START INDUSTRY 4.0, pentru stimularea dezvoltării durabile a companiilor cu profil industrial din Regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud Vest Oltenia și Vest (www.industry40.ro) derulat de Best Smart Consulting, a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul proiectului ((MySMIS 117624) a fost sprijinirea companiilor cu profil industrial având puncte de lucru în regiunile Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Vest în eforturile acestora de a-și specializa angajații pentru revoluția Industry 4.0.

Obiectivul general

Creșterea numărului de angajați (manageri, angajați in compartimentul resurse umane) și antreprenori care beneficiază de îmbunătățirea competentelor și beneficiază de instrumente, metode și practici în domeniul managementului strategic în vederea adaptării activității companiilor de care aparțin la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv conform SNC şi SNCDI.

În cadrul proiectului START INDUSTRY 4.0, am organizat și susținut 50 de cursuri de specializare și perfecționare pentru:

 • 90 companii cu profil industrial care vor avea angajați mai bine pregătiți pentru Industry 4.0;
 • 414 de manageri care au dobândit competențe industriale noi și au obținut certificate profesionale;
 • 80 manageri care au dobândit competențe necesare departamentului de HR;
 • 48 de antreprenori care au dobândit competențe antreprenoriale noi acreditate ANC

Cursuri industriale livrate:

 • Leadership Industry 4.0;
 • Managementul achizițiilor industriale;
 • Negociere avansată;
 • Logistica producției;
 • Planificarea producției;
 • Managementul producției;
 • Managementul liniei de producție;
 • Managementul calității;
 • Managementul mentenanței;
 • Îmbunătățire procese;
 • Costuri și bugete în producție;
 • Managementul vibrațiilor

Cursuri HR livrate

 • Schimbarea competențelor Industry 4.0;
 • Elemente de coaching Industry 4.0;
 • Manager resurse umane

Sustenabilitate

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesionişti!