Skip to main content

Pentru cei care nu sunt implicați în euro planificare, lumea fondurilor europene directe și indirecte este adesea văzută ca o planetă misterioasă și impenetrabilă.

În realitate, oportunitățile pentru companii, startup-uri, universități, instituții și asociații sunt numeroase și categoric interesante.
Pentru a utiliza corect fondurile europene directe și indirecte este însă esențial să înțelegi bine care sunt diferențele dintre diferitele tipuri de fonduri, dar și avantajele și dezavantajele fiecărui tip de beneficiu, pentru a alege corect.
În general, trebuie să știi că oportunitățile care vin din Europa sunt împărțite în fonduri directe și fonduri indirecte. Să vedem împreună asemănările și diferențele dintre aceste instrumente, pentru a înțelege ce resursă este cu adevărat potrivită pentru tine.

Fondurile europene directe și indirecte

Fonduri europene directe

Fondurile europene directe sunt gestionate de către Direcțiile Generale ale Comisiei Europene sau de către Agențiile Executive,  în număr de șase pentru gestionarea programelor de șapte ani 2021-2027.
Fondurile directe sunt structurate în:

 • programe tematice sau comunitare
 • instrumente de asistenţă externă

Fondurile europene directe sunt plătite sub formă de:

 1. Subvenții (numite granturi), adică contribuții economice destinate unor proiecte specifice legate de politicile UE, de obicei în urma unui „apel de propuneri”.
 2. Contracte încheiate de instituții europene pentru achiziționarea de servicii, bunuri sau lucrări necesare activităților lor, de exemplu studii specifice, cursuri de formare, organizare de evenimente sau conferințe, sau furnizarea de noi echipamente informatice. Contractele se atribuie prin licitații (apel de licitație).

Granturile reprezintă resurse financiare alocate pentru proiecte specifice care sunt aliniate cu prioritățile și politicile Uniunii Europene. Acestea sunt acordate de obicei în urma publicării unei solicitări de propuneri, oferind oportunitatea de a obține sprijin financiar pentru inițiative care pot contribui la realizarea obiectivelor UE.
Puteți solicita un grant dacă sunteți în fruntea unei întreprinderi sau a unei organizații asociate (cum ar fi o asociație de întreprinderi, un furnizor de servicii pentru întreprinderi, o firmă de consultanță etc.) care desfășoară proiecte care vizează promovarea valorilor și intereselor UE. De asemenea, puteți solicita un grant dacă contribuiți la implementarea unui program sau a unei politici ale Uniunii Europene, aducând astfel un aport valoros la construirea și dezvoltarea comunității europene.

Pe de altă parte, contractele sunt acordate direct de instituțiile UE pentru a achiziționa servicii, bunuri sau lucrări necesare pentru buna funcționare a acestora. Acestea pot include studii de cercetare, programe de formare, organizarea de conferințe sau achiziționarea de echipamente IT. Contractele reprezintă o modalitate prin care instituțiile europene asigură calitatea și eficiența serviciilor și a activităților pe care le desfășoară.

Atât granturile, cât și contractele reprezintă instrumente importante pentru dezvoltarea și promovarea inițiativelor europene. Fiecare dintre aceste modalități de finanțare are scopuri și procese specifice, astfel încât este esențial să identificați cea mai potrivită opțiune în funcție de natura și obiectivele proiectului sau activității dumneavoastră
Unele dintre cele mai cunoscute programe comunitare despre care probabil ați auzit deja sunt:

 • Orizont Europa (Horizon Europe)
 • Cosme ( programul UE pentru competitivitatea IMM-urilor)
 • LIFE
 • Erasmus +
 • Europa Creativă

Dacă dorești să fii la curent cu toate informațiile referitoare la fondurile directe, vizitează site-ul Comisiei Europene, pentru a verifica oportunitățile disponibile pentru proiectul tău și modalitățile de participare pentru fiecare program comunitar. Alternativ, o soluție mai rapidă și convenabilă, este Best Smart Consulting!

Reține că o caracteristică extrem de importantă a acestui tip de fond este necesitatea (cu excepții foarte rare) pentru crearea unui parteneriat transnațional. Ce înseamnă? Mai simplu spus, proiectele prezentate trebuie să implice companii sau organisme partenere din cel puțin două state membre ale Comunității Europene. Căutarea de potențiali parteneri poate fi efectuată prin numeroase portaluri.

Deosebit de utile sunt instrumentele de căutare ale Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și Întreprinderi Mici și Mijlocii (EISMEA) și motorul de căutare al Agenției pentru promovarea Cercetării Europene ( APRE ).

Nu în ultimul rând, toate fondurile directe nu finanțează niciodată 100% din costurile proiectului. Prin urmare, dacă decizi să aplici, va trebui să demonstrezi că ai suficientă capacitate financiară pentru a putea acoperi cheltuielile care vor fi responsabilitatea ta.

Fonduri Europene Indirecte

Fondurile europene indirecte sunt reprezentate de așa-numitele fonduri structurale și de investiții numite și fonduri ESI. Fondurile indirecte sunt finanțate de Comisia Europeană, dar sunt gestionate de autoritățile naționale, precum ministere (PON, Programe Operaționale Naționale), sau regionale ( POR, Programe Operaționale Regionale).
Reprezentând aproximativ 80% din bugetul Uniunii Europene această finanțare este distribuită prin intermediul a cinci fonduri importante, grupate sub umbrela Fondurilor Structurale și a Fondurilor de Investiții Europene.
Aceste fonduri au ca obiectiv implementarea „politicii regionale” sau „politicii de coeziune” a Uniunii Europene prin reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale dintre diferitele regiuni europene.

Fondurile structurale se împart în:

 • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
 • Fondul Social European Plus (FSE+)
 • Fondul de coeziune (FC)
 • Fondul pentru tranziție justă (FTJ)
 • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
 • Fondul european pentru afaceri maritime pentru pescuit și acvacultură (EMFFA)

Conform site-ului Comisiei Europene toate programele finanțate din bugetul UE se încadrează în unul dintre următoarele trei tipuri de moduri de implementare, în funcție de natura finanțării în cauză:

 1. gestiune directă: fondurile UE sunt gestionate direct de Comisia Europeană
 2. gestiune partajată: fondurile sunt gestionate în comun de către Comisia Europeană și de către autoritățile naționale
 3. gestiune indirectă: finanțarea este gestionată de organizații partenere sau de alte autorități din interiorul sau din afara UE

Prin urmare, deși UE oferă finanțare pentru un anumit program sau proiect, aceasta nu este întotdeauna implicată direct în gestionarea curentă. Însă deși statele membre răspund de implementarea majorității bugetului UE, responsabilitatea finală pentru execuția bugetului îi revine Comisiei.

În consecință, Comisia efectuează controale riguroase și eficace cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile UE. Procedura variază în funcție de modul în care e implementat programul.

Pentru a obține finanțare pentru un proiect, solicitantul trebuie să găsească cererea de propuneri/proiecte relevantă și să respecte întocmai orientările în cauză privind depunerea dosarului – fiecare astfel de cerere este unică. Proiectul va concura cu cele depuse de alți solicitanți ca răspuns la cererea în cauză.

Gestiunea directă

În cadrul gestiunii directe, Comisia Europeană este direct responsabilă pentru toate etapele implementării unui program:

 1. lansarea cererilor de propuneri
 2. evaluarea propunerilor depuse
 3. semnarea acordurilor de grant
 4. monitorizarea implementării proiectelor
 5. evaluarea rezultatelor
 6. efectuarea plăților

Aceste sarcini sunt îndeplinite de departamentele Comisiei – la sediile acestora, în delegațiile UE sau prin intermediul agențiilor executive ale UE – fără implicarea vreunei părți terțe. Programele implementate sub gestiune directă reprezintă aproximativ 20 % din bugetul UE pentru perioada 2021-2027.

Un exemplu de program derulat direct de Comisie este Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), al cărui obiectiv principal este sprijinirea înființării și extinderii IMM-urilor. Presupunând că solicitantul este un antreprenor care caută sprijin financiar din partea UE, departamentul de contact și de gestionare va fi Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri, care gestionează COSME.

Cererile de propuneri derulate sub gestiune directă sunt publicate pe Portalul de finanțare și licitații (SEDIA).

O mare parte a fondurilor provenind din instrumentul temporar de redresare NextGenerationEU vor fi implementate tot sub gestiune directă, în special Mecanismul de redresare și reziliență (MRR). Acesta va pune la dispoziție împrumuturi și granturi în valoare de 723,8 miliarde EUR pentru a sprijini reformele și investițiile întreprinse de statele membre.

Datorită naturii sale excepționale, implementarea Mecanismului de redresare și reziliență va urma proceduri speciale. Fondurile vor fi plătite direct statelor membre pe baza progreselor înregistrate în aplicarea planurilor naționale de redresare și reziliență.

Planurile ar trebui să abordeze în mod eficace provocările identificate în cadrul semestrului european, în special recomandările specifice fiecărei țări, adoptate de Consiliu. Ele ar trebui să includă și măsuri de soluționare a provocărilor și de valorificare a beneficiilor tranziției verzi și a celei digitale.

Pentru detalii despre implementarea MRR de către statele membre, consultați pagina dedicată Mecanismului de redresare și reziliență.

Gestiunea partajată

În cadrul gestiunii partajate, atât Comisia Europeană, cât și autoritățile naționale din statele membre (ex. ministere și instituții publice), sunt responsabile de derularea unui anumit program. Aproximativ 70 % din programele UE sunt derulate în acest mod.

De exemplu, dacă sunteți fermier undeva în UE și aveți un proiect prin care doriți să începeți să cultivați roșii bio, ați fi eligibil să solicitați finanțare în cadrul politicii agricole comune (PAC). În acest scop, ar trebui să vă adresați Ministerului Agriculturii din țara dumneavoastră (sau unei instituții echivalente), care va răspunde de gestionarea fondurilor pentru proiectul dumneavoastră în numele UE.

Administrațiile statelor membre (de la nivel național, regional și local) aleg ce proiecte vor fi finanțate și își asumă responsabilitatea pentru gestionarea curentă. În colaborare cu statele membre, Comisia se asigură că proiectele sunt încheiate cu succes, iar banii sunt cheltuiți în mod adecvat.

Gestiunea indirectă

Unele programe de finanțare sunt implementate parțial sau integral cu sprijinul unor alte entități, de exemplu autorități naționale sau organizații internaționale. Cea mai mare parte a bugetului UE alocat ajutorului umanitar și dezvoltării internaționale, de exemplu, este executată sub gestiune indirectă.

Este cazul sprijinului financiar acordat pentru combaterea epidemiei de Ebola în Africa de Vest și pentru ajutorarea comunităților afectate de cutremurul din Nepal din 2015. Programele implementate sub gestiune directă reprezintă aproximativ 10 % din bugetul total al UE.

Cum Poți Identifica Oportunitățile Pentru Tine?

Dacă te întrebi unde găsești toate oportunitățile care decurg din fonduri europene indirecte răspunsul este ușor:
Pe bestsmart.ro toate oportunitățile sunt prezente într-un singur loc. Te invităm la o discuție lămuritoare!

Cum Accesezi Fonduri Europene?

Dacă vrei să acționezi independent, cunoști limba engleză nivel mediu și nu te sperie „hârțogăraia”- iată un traseu:

 1. Unde aplic pentru fonduri regionale? Ar trebui să soliciți finanțare regională la autoritatea care gestionează programul regional relevant. Acel organism va evalua proiectul tău și va decide dacă acordă finanțare. Detalii Aici.
 2. Cine poate aplica pentru fonduri regionale/ Cine poate accesa fonduri europene nerambursabile? Organizațiile care pot beneficia de finanțare regională includ organisme publice, unele organizații din sectorul privat (în special întreprinderi mici), universități, asociații, ONG-uri și organizații de voluntariat. Firmele străine cu sediul în regiunea acoperită de programul operațional relevant pot aplica și ele, cu condiția să îndeplinească normele europene privind achizițiile publice. Contactați autoritatea dvs. de management pentru mai multe informații despre cine poate aplica în regiunea dvs.
  În cele mai multe cazuri, finanțarea este acordată proiectelor, așa că trebuie să dezvolți un proiect pentru a fi eligibil pentru finanțare, pe care apoi o vei primi în diferite etape ale procesului.
 3. Este proiectul meu eligibil pentru finanțare europeană? Înainte de a aplica pentru un grant, ar trebui să verifici programele operaționale europene din regiunea ta. Aplicația ta de proiect trebuie să îndeplinească criteriile de selecție și prioritățile de investiții ale programului regional. Va trebui să urmezi procedurile de aplicare ale autorității de management relevante. Unii au o procedură în desfășurare, alții acceptă cereri doar în anumite momente. Consultă site-ul web al autorității  de management pentru detalii.
 4. Este proiectul meu prea mic? Nu există o dimensiune minimă pentru proiecte. Ceea ce contează este valoarea lor adăugată europeană, impactul lor asupra ocupării forței de muncă, natura lor inovatoare și dacă contribuie la competitivitatea economică a regiunii tale.
 5. Este procedura prea complicată? Nimic valoros nu este ușor de făcut și mai ales când vine vorba de finanțare cu siguranță nu cade nimic din cer. Ne oferim încă o dată suportul în scrierea de cereri de finanțare și implementarea de proiecte.

Sper că această scurtă prezentare a lumii subvențiilor și fondurilor europene directe și indirecte te-a făcut să înțelegi ce instrumente să utilizezi pentru a-ți finanța proiectul în cel mai bun mod. Dacă ești în căutarea unui ajutor profesionist pentru participarea la o licitație sau pentru a întocmi un dosar de aplicare pentru finanțare cu fonduri europene nu ezita să ne contactezi!
Concentrează-te doar pe afacerea ta, noi ne vom ocupa să găsim oferta potrivită pentru tine!

În plus, pentru cei care doresc independență în a aplica/scrie și implementa proiecte finanțate cu fonduri europene nerambursabile punem la dispoziție un curs generos Managementul Proiectelor Finanțate Din Fonduri Europene.

Cursul este susținut de doi profesioniști din domeniul Management de proiect și Accesare fonduri europene și asigură absolvenților două diplome recunoscute de Ministerul Muncii și la nivelul Uniunii Europene. 

Mai mult, ai oportunitatea networking-ului cu oameni care se lovesc de aceleași provocări ca tine. Stabilește parteneriate, dezvoltă industria pe orizontală sau creează un grup de acțiune.

Dacă vrei să înveți să cauți sursele de finanțare, să știi la ce anume să te uiți când îți conturezi acțiunile, cum să faci o strategie, cum să scrii o cerere de finanțare și desigur cum să stăpânești  procesul de implementare/ raportare – înrolează-te aici  în programul nostru de Managementul Proiectelor finanțate din Fonduri Europene

Dacă ți se pare că obținerea unei finanțări pentru dezvoltarea afacerii tale este ca o enigmă greu de descifrat și crezi că timpul tău poate fi mult mai valoros folosit altfel pentru afacerea ta, atunci  înrolează-te aici  în programul nostru de Managementul Proiectelor finanțate din Fonduri Europene și învață exact ce trebuie să știi despre finanțări europene, cum să alegi un partener cu care să lucrezi și, poate cel mai important, cum să gestionezi informațiile primite de la echipa de consultanță cu care lucrezi.

Cu alte cuvinte, nu scrie tu proiectul, nu pierde tu timpul cu implementarea lui, dar învață cu noi ce e realmente important despre acest tip de inițiativă ca să poți deține controlul total asupra deciziilor. 

Dacă ți-a plăcut acest articol, înscrie-te la newsletter-ul nostru ca să te asiguri că vei fi mereu informat despre cele mai recente apeluri de proiecte cu finanțare europeană!