Skip to main content

Atelierul de business

Contract de finanțare nr.  POCU/829/6/16/142100

Cod apel: POCU/829/6/13/Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Perioada implementare: 30.12.2021 – 29.12.2023

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesionişti!