Skip to main content

POIDS primește o finanțare generoasă de 3,4 miliarde de euro, din care 2,39 miliarde de euro sunt alocate din Fondul Social European (FSE+), 574 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar 519 milioane de euro din Bugetul de Stat.

Cu un accent deosebit pe componenta socială, programul își propune multiple obiective esențiale, precum extinderea accesului la servicii sociale pentru cei vulnerabili, îmbunătățirea calității acestor servicii și reducerea nivelului de excluziune socială pentru grupurile defavorizate. De asemenea, vizează consolidarea capacității sistemului național de asistență socială de a răspunde la nevoile populației vulnerabile și dezvoltarea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității într-un mod participativ.

POIDS are în vizor o gamă largă de grupuri vulnerabile, inclusiv persoanele din mediul rural, familiile monoparentale, cei fără adăpost, familiile cu situații materiale precare, migranții, persoanele cu dizabilități, vârstnicii și victimele violenței domestice.

Cu toate acestea, pentru a accesa fondurile destinate ajutorării acestor persoane vulnerabile, România trebuie să îndeplinească diverse condiții, inclusiv elaborarea și implementarea unui cadru strategic național pentru promovarea egalității de gen și un cadru de politică strategic național pentru incluziune socială și reducerea sărăciei.

Cele opt axe prioritare ale POIDS sunt:

 • Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
 • Protejarea dreptului la demnitate socială
 • Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale
 • Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii
 • Servicii de suport pentru persoane vârstnice
 • Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (I)
 • Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (II)
 • Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile
 • Ajutorarea persoanelor defavorizate

In Consultare, Doua Proiecte Finantate din Fonduri Europene cu Potantial Impact Social Major

Recent, Ministerul fondurilor europene a lansat in consultare publica doua ghiduri in acest domeniu: „Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protectie specială” si unul ce priveste investitii si in infrastructura : „Centre multifuncționale, centre cu dotări sportive și culturale pentru copii”. 

Proiecte Finanțate din Fonduri Europene

POIDS: Servicii comunitare pentru copii și familii- Proiecte Finanțate din Fonduri Europene

Proiectul vizeaza, in forma actuala, 4 activitati de baza: se initiaza prin realizarea unei analize de nevoi pe baza datelor disponibile la nivelul autorităților cu atributii in domeniul prevenirii separării copilului de familie dar si pe baza de ancheta sociologica proprie si va fi completat de alte 3 activitati de baza, toate avand ca scop prevenirii separării copiilor de familii dar si sustinerea reintegrarii in familie. Proiectele depuse pot viza finantari de la 201.000,00 euro pana la 2.000.000 euro. In scopul unei sinteze am realizat fisa de proiect de mai jos:

“Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protectie specială”

Daca doriti sa consultati ghidul complet, o puteti face aici: Ghid Servicii comunitare pentru copii

Solicitanţi eligibili:

Furnizori de servicii sociale acreditați in condițiile legii, publici si privați
Parteneri eligibili:

 1. Autorități publice locale (in cazul in care UAT este comună sau, după caz, dacă la nivelul orașului sau municipiului nu este înfi ințată Direcție de Asistență Socială cu personalitate juridica distincta);
 2. Direcțiile de Asistenta Sociala cu personalitate juridică de la nivelul UAT
 3. Direcțiile Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului de la nivel de județe/sector al Municipiului București
 4. Furnizori de servicii sociale privați, acreditați in condițiile legii

POIDS: Centre multifuncționale, centre cu dotări sportive și culturale pentru copii

Acesta este un proiect complex, ce vizează si investitii de tip infrastructură si prevede fonduri de pana la 50.000.000 de euro pentru construcția/modernizarea/reabilitarea infrastructurii pentru centre multifuncționale, centre cu dotări sportive și culturale (activitate relevantă si obligatorie); si furnizarea serviciilor sociale, inclusiv prin organizarea de activități sportive, recreative, culturale (activitate relevanta si obligatorie)- pot fi derulate activități sportive, recreative, culturale, care nu sunt accesibile copiilor din medii defavorizate fie din lipsa unei infrastructuri corespunzătoare, a accesului limitat la astfel de servicii, sau a posibilităților financiare.

Solicitanţi eligibili:

Furnizori de servicii sociale acreditați; în parteneriat sau nu, cu:

 1. Asociații culturale
 2. Unități de cult
 3. Cluburi sportive, asociații sportive, federații sportive (de ex., Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Agentia Nationala pentru Sport), instituţiile aflate în subordine etc.

Puteti studia fisa sinteza aici: CENTRE MULTIFUNCȚIONALE, CENTRE CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII

Daca doriti sa consultati ghidul complet, o puteti face aici: Centre Multifunctionale

Investițiile din fonduri europene pentru sprijinirea celor aflați în dificultate sunt esențiale pentru întărirea șanselor acestora la integrarea în societate și la o viață decentă. Aceste investiții nu doar îmbunătățesc viața indivizilor, ci au și un impact pozitiv asupra întregii comunități. Atunci când membrii săi sunt sprijiniți și încurajați să își atingă potențialul maxim, întreaga comunitate se bucură de creștere și prosperitate.

De asemenea, implicarea autorităților în aceste proiecte este crucială pentru succesul lor. Autoritățile locale au responsabilitatea de a identifica nevoile comunității și de a implementa soluții eficiente și sustenabile. Prin promovarea colaborării între diferitele sectoare și instituții, autoritățile pot crea un cadru propice pentru creșterea și dezvoltarea comunității în ansamblu.

În plus, aceste proiecte finanțate din fonduri europene,  ca investiții în sprijinirea celor aflați în dificultate nu doar ajută indivizii să se integreze mai bine în societate, ci contribuie și la reducerea sărăciei și excluziunii sociale în ansamblul comunității. Prin îmbunătățirea condițiilor de viață pentru toți membrii săi, comunitatea devine mai coezivă și mai rezistentă la provocările viitoare.

Prin angajamentul nostru colectiv și prin colaborare între toate părțile implicate, putem crea un viitor mai bun pentru toți membrii comunităților noastre! Vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări și nelămuriri!