Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune

1.400 lei

Exclusiv pentru fostii cursanti:  800 lei

Cod C.O.R. 242213

Diplomă emisă de A.N.C şi Ministerele Muncii şi Educaţiei

Tuturor persoanelor care doresc să învețe să scrie proiecte cu finanțare europeană; personalului din administrația publică centrală şi locală, întreprinzătorilor, managerilor cu responsabilități de dezvoltare a afacerilor; celor interesați să-și dezvolte competențele în vederea accesării Fondurilor structurale și de Coeziune europene.

Periodă curs: Vezi Calendar

Mai multe detalii despre curs AICI
SKU: FS Categorie:

Descriere

Cursul Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune se adreseaza tuturor persoanelor care doresc să învețe să scrie proiecte cu finanțare europeană; personalului din administrația publică centrală şi locală, întreprinzătorilor, managerilor cu responsabilități de dezvoltare a afacerilor; celor interesați să-și dezvolte competențele în vederea accesării Fondurilor structurale și de Coeziune europene.

Lansarea noii programe europene 2021-2027 și persistența pandemiei cu consecințele ei la nivel economico-social au determinat Uniunea Europeană și regiunile să pună la dispoziție noi resurse în cel mai scurt timp posibil la nivel european, național și regional în cadrul cadrul atât al politicii de coeziune (fonduri structurale), cât și al programelor gestionate direct de Comisia UE.

La acestea se adaugă resursele excepționale reprezentate de instrumentul NEXT GENERATION UE, din care Fondul de redresare și reziliența. reprezintă elementul principal. Există multe licitații lansate de ministerele competente încă din noiembrie 2021 cu privire la diferitele măsuri ale PNRR. În curând, proiectele finanțate vor trebui să înceapă și odată cu ele și circuitul financiar care include un sistem de cereri de plată și rambursări.

În acest context, Uniunea Europeană a cerut maximă rigoare care se traduce în verificări în timp util asupra corectitudinii cheltuielilor. Se deschide așadar o perioadă foarte provocatoare pentru întreaga Administrație Publică, de la nivel național până la nivel local, în care entitățile vor trebui să se organizeze cu personal pregătit adecvat în managementul administrativ-financiar al proiectelor și în activitățile de monitorizare și raportare.

Aceste competențe sunt fundamentale și vor fi din ce în ce mai necesare în cadrul organismelor publice, la toate nivelurile: o bună gestiune financiară garantează, de fapt, nu doar respectarea timpilor de cheltuieli, ci și raportarea corectă, o condiție esențială pentru obținerea, în urma activităților de audit, rambursării cheltuieli de către Comisia UE, ministere sau autorități de management responsabile cu coordonarea Programelor.

CUI ESTE CURSUL ADRESAT
Cursul se adresează funcționarilor, experților administrativ-contabili ai Administrațiilor Publice, Universităților, dar și ai organizațiilor profesionale, organizațiilor private și non-profit interesate de proiecte prezentate în cadrul programelor europene sau regionale finanțate din fonduri FEDR sau ale PNRR.

OBIECTIVE ȘI SUBIECTE
Cursul de Expert Raportare Fonduri Structurale oferă posibilitatea de a aborda managementul administrativ-financiar al resurselor puse la dispoziție de Comisia Europeană prin fondurile structurale și în special fondurile FEDR/PNRR.

Partea teoretică va fi însoțită de activități de laborator care vor permite testarea noțiunilor dobândite prin cazuri practice care vor lua în considerare proiecte finanțate din fonduri FEDR din cooperare teritorială europeană și fonduri FEDR puse la dispoziție de regiuni prin POR, utile și pentru înțelegerea procedurilor de raportare aferente proiectelor PNRR.

Subiectele abordate vor viza în special: regulile de gestionare financiară a proiectelor; includerea bugetului proiectului în bilanțul instituției; structura bugetului și elementele de cheltuieli; proceduri de modificare a bugetului; raportarea costurilor, raportul de monitorizare; incarcarea cheltuielilor in sistemele de management online; arhivarea documentelor; fazele de rambursare.

DURATA SI METODĂ
Cursul include lecții online pe platforma ZOOM cu durata de 3 ore fiecare în webinar live.

La finalul perioadei de cursuri se sustine examen.

CALENDAR SI COSTURI
Cursul se va desfășura după următorul orar:

25 MARTIE 2024- 12 APRILIE 2024; examen 13 APRILIE 2024

10 IUNIE 2024 – 28 IUNIE 2024; examen 29 IUNIE 2024

23 SEPTEMBRIE 2024-11 SEPTEMBRIE 2024; examen 12 OCTOMBRIE 2024

În cazul a cel puțin 2 participanți care provin din aceeași instituție, taxa de persoană va fi redusă cu 10%.