Skip to main content

VALEA EXPERIENŢELOR

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de informare în rândul publicului țintă pentru stimularea activităților agricole, non-agricole și ale administrației publice locale din teritoriul GAL Valea Racovei.

OBIECTIVUL 1: Organizarea unui număr de 5 vizite de transfer de cunoștinte, la obiective care au făcut obiectul unor finanțări naționale sau internaționale.
OBIECTIVUL 2: Organizarea unei sesiuni de diseminare a rezultatelor cu scopul de  încurajare a transferului de cunoștințe și a inovării în domeniile vizate de proiect.
OBIECTIVUL 3: Realizarea unei campanii de informare cu privire la activitățile și rezultatele proiectului.

BENEFICIAR:
Best Smart Consulting SRL

ID:
C 1920012X115413903133/ 02.11.2018

MĂSURA:
Măsura 19 – “Dezvoltare locală LEADER”

SUBMĂSURA:
Submăsura 19.2 – “Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

MĂSURA 1 DE SERVICII DIN CADRUL GAL:
“Informarea continuă şi transfer de cunostinţe”

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:
02.11.2018 – 11.01.2019

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesionişti!