Skip to main content

ÎNVĂŢĂTURILE ZELETINULUI

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea competivităţii agricole pentru adaptarea producţiei la cerinţele actuale ale pieţei prin instruirea în domeniul agricol şi dezvoltarea competenţelor tehnice, tehnologice şi de management necesare fermierilor în vederea gestionarii durabile a terenurilor agricole şi creşterea calităţii managementului la nivelul fermei în teritoriul GAL “ Valea Tutovei şi Zeletinului”.

OBIECTIVUL 1: Organizarea unei sesiuni de instruire pe parcursul a 5 zile în vederea asigurării nivelului de cunoştinţe adecvat gestionării eficiente unei ferme.

OBIECTIVUL 2: Instruirea unui număr de 15 persoane în domeniile: diversificarea activităților în exploataţiile agricole, îmbunătățirea cunoștințelor privind protecţia mediului, management durabil al terenurilor agricole, eco-condiționalitatea, managementul general al fermei.

BENEFICIAR:
Best Smart Consulting SRL

ID:
C 1920011X101713904697/ 04.03.2019

MĂSURA:
Măsura 19 – “Dezvoltare locală LEADER”

SUBMĂSURA:
Submăsura 19.2 – “Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

MĂSURA M1/1C DE SERVICII DIN CADRUL GAL:
“Formare şi informare pe tot parcursul vieţii, în domeniul agricol”

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:
04.03.2019 – 08.05.2019

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesionişti!