Skip to main content

Industria de Mâine

Contract de Finanțare nr.  POCU/227/3/8/117860, Proiect INDUSTRIA DE MÂINE 117860 (https://industriademaine.ro/), Proiect pentru stimularea dezvoltării durabile a companiilor cu profil industrial din Regiunile Nord –Est, Centru și Nord – Vest. Proiectul este  finanțat din Fondul Social European prin Programul  Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general

Creșterea numărului de angajați (manageri, angajați în compartimentul resurse umane) și antreprenori care beneficiază de îmbunătățirea competențelor și beneficiază de instrumente, metode și practici în domeniul managementului strategic în vederea adaptării activității companiilor de care aparțin la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv conform SNC și SNCDI.

În cadrul acestui contract am organizat și susținut 50 de cursuri de formare profesională, specializare și perfecționare după cum vă prezentăm în continuare:

 • pentru 105 companii cu profil industrial care vor avea angajați mai bine pregătiți pentru Industry 4.0;
 • pentru un număr de 468 de manageri care au dobândit competențe industriale noi și au obținut certificate profesionale;
 • pentru un număr de 91 de manageri care au dobândit competențe necesare departamentului de HR;
 • pentru un număr de 48 de antreprenori care au dobândit competențe antreprenoriale noi, acreditate ANC.

Cursuri industriale livrate:

 • Leadership Industry 4.0;
 • Managementul achizițiilor industriale;
 • Negociere avansată;
 • Logistica producției;
 • Planificarea producției;
 • Managementul producției;
 • Managementul liniei de producție;
 • Managementul calității;
 • Managementul mentenanței;
 • Îmbunătățire procese;
 • Costuri și bugete în producție;
 • Managementul vibrațiilor

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesionişti!