Skip to main content

BURCEL CEL ÎNVĂŢAT

Dezvoltarea competențelor şi abilităţilor prin procesul de învățare (tehnologice, tehnice şi de management) necesare fermierilor pentru adaptarea producţiei la condiţiile actuale şi o integrare mai bună a afacerii în piață.

OBIECTIVUL 1: Asigurarea unui nivel de cunoștinţe inovatoare de management şi marketing necesar fermierilor pentru adaptarea producției la condițiile de piață şi pentru accesarea pieței.
OBIECTIVUL 2: Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții pentru gestionarea eficientă a fermei.
OBIECTIVUL 3: Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării unei agriculturi inovative și prietenoase cu mediul.

BENEFICIAR:
Best Smart Consulting SRL

ID:
C 1920011X103513900001/ 20.10.2017

MĂSURA:
Măsura 19 – “Dezvoltare locală LEADER”

SUBMĂSURA:
Submăsura 19.2 – “Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

MĂSURA 1 DE SERVICII DIN CADRUL GAL:
“Dobândirea de cunostinţe inovatoare în producţie, management şi marketing”

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:
20.10.2017 – 27.12.2017

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesionişti!