Skip to main content

Stare de urgență = Forţă majoră?

Măsurile autorităților, adoptate în stare de urgență, vă afectează activitatea?
Vă intrebați dacă și cum putem susține cheltuielile cu utilitățile, chiria, salariile angajaților etc. pe perioada stării de urgentă?
Partenerii contractuali refuză adaptarea contractelor la realitatea generată de starea de urgență?
Contractele cu furnizorii prevăd obligații în sarcina dvs. chiar și în situația de forță majoră?
Vreți să suspendați contractele de munca ale angajaților?

Play Video

Vezi Inregistrare Webinar

Contacteaza-ne

Știați că:

• Știați că este important cum este definită forța majoră în contractele pe care le semnați?
• Știați că puteti fi exonerat de raspunderea contractuală în anumite situatii de forța majoră?
• Știați că forța majoră și cazul fortuit sunt 2 concepte diferite?
• Știați că între parțile unui contract clauzele contractului au putere de lege?

Dacă fac investiția în consultanță ce obțin?

Opinia juridică a unui specialist despre soluțiile la indemană în vederea exonerarii de raspundere contractuală, recuperarea prejudiciilor cauzate de decretarea stării de urgență și proceduri de urmat în vederea evitării impasului cauzat de lipsa lichidităților.

Ce plus valoare aduce cunoașterea informațiilor despre Forța majoră în contextul actual?

• Adaptarea contractelor incheiate cu furnizorii, clienții și salariații la realitatea generată de starea de urgență.

Servicii de consultanță

Analiză şi evaluare contracte furnizori/client:

 • evaluarea clauzelor privind evenimentele de forţă majoră pentru identificarea posibilităţii şi oportunităţii în invocarea forţei majoră în relaţiile contractuale
 • evaluarea altenativelelor în eventualitatea lipsei clauzei de forţă majoră din contracte sau a imposibilităţii de accesare a acesteia
 • recomandări privind adaptarea/renegocierea contractelor cu scopul de a minimiza riscurile asumate contractual

Mediere prealabilă diferend:

 • notificări parteneri contractuali
 • iniţiere negociere şi mediere diferend
 • redactare minută întalniri mediere şi acord înţelegere amiabilă

Demersuri obţinere certificate/aviz forţă majoră

 • asistenţă pentru înregistrare cerere obţinere certificat de situaţie de urgenţă
 • asistenţă pentru înregistrare cerere obţinere aviz de forţă majoră şi pregătire documentaţie anexă (memoriu prezentare faptică eveniment de forţă majoră, prezentare consecinţe incidenţă eveniment de forţă majoră în relaţia cu partenerul contractual, identificare alternative pentru dovedirea evenimentului de forţă majoră)

Pregatire demersuri iniţiere litigiu în instanţă şi înregistrare acţiune – după caz:

 • redactare acţiune/întampinare (apărare) la cerere de chemare
 • pregătire probatoriu susţinere pretenţii în faţa instanţei de judectă
 • înregistrarea acţiunii/apărării la instanţă

Consultanța îți asigură viitorul!