Skip to main content

PNDR sM 6.4 „SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN CREAREA  ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE”

consultanta-fonduri europene-activitati nonagricole

Submăsura 6.4 are ca scop:

 • Promovarea dezvoltării economice rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale;
 • Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
 • Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităţilor neagricole existente;
 • Crearea de locuri de muncă;
 • Creşterea veniturilor populaţiei rurale;
 • Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban;

Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

 

Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural).

Solicitanti Eligibili AFIR 6.2 si 6.4
Domenii Finantare Afir 6.2 si 6.4

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
 • Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
 • Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Sprijinul public nerambursabil:

 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie.
 • nu va depăşi 200.000 euro/ beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.

Formular Solicitare Consultanță

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesioniști!