Skip to main content
search
0

Balanced Scorecard

Balanced Scorecard reprezintă un sistem de management și planificare strategică pe care organizațiile îl folosesc pentru a comunica eficient ceea ce încearcă să realizeze, a coordona munca de zi cu zi pe care angajații o realizează cu strategia definită, a prioritiza proiectele, produsele și serviciile, precum și a măsura și monitoriza progresul efectuat pe obiectivele strategice.

Contacteaza-ne!

Pe scurt, Balanced Scorecard definește performanța unei organizații și măsoară dacă managementul obține rezultatele dorite. Balanced Scorecard transpune afirmațiile expuse în misiunea și viziunea unei organizații într-un set cuprinzător de obiective și măsuri de performanță care pot fi cuantificate și evaluate. Aceste măsuri includ de obicei următoarele categorii de performanță:

 • Financiară (venituri, profit, rentabilitatea capitalului, cash flow)
 • Valoarea clienților (cota de piață, măsurile de satisfacție a clienților, loialitatea clienților)
 • Procesele interne al afacerii (rate de productivitate, măsuri de calitate, actualitate)
 • Inovarea (procent din veniturile obținute din produse noi, sugestiile angajaților, indicele ratei de îmbunătățire)
 • Angajații (moralul, cunoștințele, cifra de afaceri, utilizarea celor mai bune practici)
Curs Competențe Antreprenoriale

Din punctul nostru de vedere, orice organizație ar trebui să utilizeze Balanced Scorecard pentru a obține următoarele beneficii:

 • Clarificarea sau actualizarea strategiei afacerii
 • Corelarea obiectivelor strategice de obiectivele pe termen lung și de bugetele anuale
 • Urmărirea elementelor cheie ale strategiei de afaceri
 • Încorporarea obiectivelor strategice în procesele de alocare a resurselor
 • Facilitarea schimbării organizaționale
 • Compararea performanțelor diferitelor puncte de lucru
 • Sporirea înțelegerii la nivel de organizație a viziunii și strategiei corporate

Echipa Best Smart Consulting vă poate oferi consultanță pentru implementarea eficientă a conceptului de Balanced Scorecard în cadrul companiei dumneavoastră.

Consultanța îți asigură viitorul!

Close Menu