Skip to main content

Atelierul de business

Contract de finanțare nr.  POCU/829/6/16/142100

Cod apel: POCU/829/6/13/Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Perioada implementare: 30.12.2021 – 29.12.2023

S-a publicat metodologia de evaluare si ghidul solicitantului pentru concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului „Atelierul de business” (cod MySMIS 142100). Acestea, impreuna cu anexele, pot fi accesate de mai jos:

Obiectivul general

Scopul proiectului este creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de
muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu
potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin formarea in domeniul antreprenoriatului pentru 341 studenti, doctoranzi si cursanti din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei, prin derularea de activitati de aprofundarea a competentelor antreprenoriale si profesionale (stagii de practica, consiliere antreprenoriala) si acordarea de micro-granturi pentru 26 persoane (ca urmare a activitatii de selectie de planuri de afaceri) din grupul tinta din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei.

Obiective specifice:

  1. Informarea a minimum 350 de persoane cu privire la programul de formare antreprenorială, precum şi cu privire la
    metodologia de selecţie a grupului ţintă şi, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului si selectarea a 341
    persoane in grupul tinta prin organizarea unei campanii online de informare si recrutare pe o durata de 6 luni.

2. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale de baza in randul studentilor, studentilor doctoranzi si cursantilor prin derularea
programului de formare Competente Antreprenoriale pentru 341 de studenti, studenti doctoranzi si cursanti din regiunile mai putin
dezvoltate intr-o perioada de 6 luni.

3. Asigurarea infiintarii, functionarii si sustenabilitatii a 26 intreprinderi infiintate prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale
specifice si profesionale ca urmare a activitatilor de intreprinderi simulate, stagii de practica, consiliere antreprenoriala si prin
acordarea de micro-granturi pentru 26 persoane din GT pe o durata de 18 luni.

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesionişti!