Skip to main content
search
0

Maximizează impactul digital al ONG-ului tau cu finanțare de până la 70.000 Euro! Descopera cele mai noi oportunitățile  de transformare digitală:Apel de proiecte adresat ONG-urilor, Valoare proiecte finanțate minim 25.000 euro, maxim 70.000.

Regiuni vizate: apelul se aplică în toate regiunile de dezvoltare, și anume Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și București-Ilfov

Depunere:

Fonduri Europene ONG-uri Finanțare până la 70.000 Euro!

 •  01.03.2024 – 15.04.2024 – etapă depunere proiecte;
 • 16.04.2024 – 31.05.2024 – etapă evaluare proiecte;
 • 01.06.2024 – 30.06.2024 – etapă încheiere contracte.

Solicitanți eligibili pentru Fonduri Europene

Solicitanți eligibili pentru aceste Fonduri Europene sunt Organizaţii neguvernamentale (ONG), constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la asociaţii şi fundaţii.

NB: ONG-ul se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 5 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI 2021).

 

Buget per proiect

Valoarea finanțării nerambursabile se va determina în funcție de gradul de digitalizare a ONG-ului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, conform DESI (2021), astfel:

 • 25.000 și 40.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 5 criterii DESI;
 • 40.001 și 55.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 7 criterii DESI;
 • 55.001 și 70.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 9 criterii DESI.

(1) Beneficiarul va asigura din surse proprii o cofinanțare de minim 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis.

 • Descriere proiect
 • În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis activitățile care au ca scop sprijinirea transformării digitale a organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) și de a spori nivelul de alfabetizare digitală în rândul personalului, astfel:
 • Activități pentru investiții în infrastructura digitală a ONG-urilor: achiziţionarea de echipamente TIC şi periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice, etc.), dezvoltarea de aplicații software dedicate sectorului ONG (soluții de management financiar, administrarea resurselor umane, managementul voluntarilor, managementul și retenția donatorilor etc);
 • Activități privind dezvoltarea competențelor digitale ale personalului și voluntarilor în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță beneficiarilor;
 • Dezvoltarea de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții) și achiziționarea de echipamente aferente;
 • Alte activități privind achiziția de active necorporale: licențe (achiziţionarea licenţelor software pentru server, licenţelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licenţelor software antivirus precum şi pachetelor software tip office), alte programe informatice în scopul transformării digitale a organizației;
 • Construirea/modernizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii unde se implementează proiectul şi între corpuri de clădire – dacă aparţin aceluiaşi solicitant şi sunt la aceeaşi adresă poştală);
 • Achiziţionarea/dezvoltarea unui website de prezentare a ONG-ului;
 • Achiziţionarea unui nume de domeniu nou “.ro” – în cazul în care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finanţare;
 • Achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică (de la furnizori autorizaţi) – activitate eligibilă înainte de semenarea contractului de finanțare;
 • Achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi în scopul creșterii nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale pentru persoanele vulnerabile;
 • Activități privind asigurarea accesului la bănci de date, servicii de cloud computing (Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS)) și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe.
 • Categoriile de cheltuieli eligibile
 • Cheltuieli privind consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării (și pentru implementarea proiectului, în procent de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
 • Cheltuieli privind investițiile în infrastructura digitală a ONG-urilor: achiziţionarea de echipamente TIC şi periferice, dezvoltarea de aplicații software dedicate sectorului ONG – cheltuială obligatorie
 • Cheltuieli privind participarea la programe de dezvoltare a competențelor digitale , ale personalului și voluntarilor, în scopul furnizării de servicii la distanță adresate beneficiarilor organizației, în valoare eligibilă de maxim 750 lei/persoană – cheltuială obligatorie
 • Cheltuieli cu serviciile de dezvoltarea de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții) și participarea angajaților la programe de formare/ instruire privind gestionarea de platforme și soluții CRM, în valoare eligibilă de maxim 1.000 lei/persoană – cheltuială obligatorie
 • Cheltuieli privind achiziția de active necorporale: licențe, alte programe informatice în scopul transformării digitale a organizației
 • Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA, ERP , CRM , pentru sisteme IoT și AI, tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora în BTP , acolo unde este cazul
 • Cheltuieli privind realizarea/modernizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
 • Cheltuieli aferente achiziționării/dezvoltării unui website de prezentare a ONG-ului ;
 • Cheltuieli aferente achiziționării/închirierii, pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 • Cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • Cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului;
 • Cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului;
 • Cheltuieli privind achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi în scopul creșterii nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale pentru persoanele vulnerabile;
 • Cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing (Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS)) și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe.
 • Cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect – cheltuială obligatorie, în procent de 5% din valoarea proiectului;
 • Cheltuielile cu resursele umane implicate în managementul de proiect (în procent de maxim 10% din valoarea eligibilă).

ATENȚIE!

 • Achiziția de echipamente (hardware) este eligibilă în valoare maximă de 1/3 din bugetul total eligibil al proiectului.
 • Cheltuieli privind investițiile în infrastructura digitală a ONG-urilor si cheltuieli privind participarea la programe de dezvoltare a competențelor digitale ale personalului și voluntarilor, în scopul furnizării de servicii la distanță adresate beneficiarilor organizației nu pot depăși, cumulat, 50% din valoarea eligibilă a proiectului.

DESI (Indicatorii de indeplinit prin proiect/minim 5)

 1.  Mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet (câte un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
 2. Utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale (pentru activitatea economică a organizației);
 3. Care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
 4. Vânzările on-line reprezintă mai mult de 1% din veniturile totale și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la data finalizării proiectului);
 5. Utilizează IoT;
 6. Utilizează cel puțin o rețea socială (organizațiile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; organizațiile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 7. Utilizează CRM;
 8. Cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
 9. Utilizează tehnologia de AI;
 10. Cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 11. Realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 12. Utilizează două sau mai multe rețele sociale .

FONDURI EUROPENE ONG-URI IMPLEMENTAREA SI SUSTENABILITATEA INVESTIȚIEI

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 6 luni, dar fără a depăși data de 31.12.2024.

 • Sustenabilitatea proiectului se întinde pe o perioadă de 3 ani din momentul finalizării implementării proiectului.
 • Solicitantul pentru punctaj maxim va:
 • Solicitantul va utiliza în plus minim 5 tehnologii de intensitate digitala , după implementarea proiectului, față de numărul de tehnologii digitale utilizate înainte de depunerea cererii de finanțare
 • Solicitantul va spori competentele digitale ale personalului în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță beneficiarilor organizației – peste 50% dintre angajati formati
 • Solicitantul va spori competentele digitale ale voluntarilor în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță beneficiarilor organizației: 5 sau mai mulți voluntari
 • Solicitantul estimează începerea achiziţiilor în maxim 1 lună de la semnarea contractului de finanţare
 • In perioada de sustenabilitate, solicitantul va creste numarul cu minim 1 criteriu DESI.
 • Experienţa anterioară relevantă a solicitantului (oricând în perioada 01.01.2021-prezent) în implementarea proiectelor finanţate din surse atrase:
 • Solicitantul nu are experienţă în domeniul managementului de proiecte finanţate din surse atrase – 1 p;
 • Solicitantul are experienţă în managementul proiectelor finanţate din surse atrase (minim 2 proiecte) – 2 p;
 • Solicitantul are experienţă de calitate, demonstrabilă (prin detalii clare şi relevante), în managementul proiectelor finantate din alte surse (minim 3 proiecte) – 5 p
 • Raportul dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și media Veniturilor totale înregistrată în anii fiscali 2021 și 2022: (maximum 10 puncte)
 • a) < 0,3 (10 puncte)
 • b) > 0,3 și < 0,4 (7 puncte)
 • c) > 0,4 și <0,5 (5 puncte)
 • d) > 0,5 (1 punct)

Best Smart Consulting Ofertă servicii de consultanță și asistență de specialitate, tehnică, financiară și procedurală

BEST SMART CONSULTING va realiza următoarele:

Etapa I -Scriere Proiect in Vederea Accesarii de Finantare Nerambursabila

 • Verificarea eligibilității solicitantului raportat la cerințele proiectului;
 • Consultanță specializată pentru găsirea celei mai bune soluții pentru Beneficiar;
 • Întocmire documentație necesară pentru depunerea proiectului (cu titlu de exemplu, fără a se limita la : cererea de finanțare, memoriu justificativ, analize de piață, plan de afaceri, elaborarea bugetelor, strategia de marketing, analiza financiară si alte documente, anexe), in formatul prevăzut de ghidul solicitantului si in conformitate cu criteriile de eligibilitate impuse de programul accesat;
 • Realizarea, depunerea și predarea proiectului Beneficiarului;
 • Înregistrarea și depunerea proiectului pentru finanțare la Autoritatea de Management în sistemul informatic MYSMIS;
 • Elaborarea răspunsurilor la eventualele clarificări solicitate în timpul procesului de evaluare și selecție de către Autoritatea de Management;
 • Consultanță pentru pregătirea si depunerea eventualelor contestații si consultanță pentru susținerea acestora in fața Autorității de Management, dacă este cazul.

Etapa II- Managementul de proiect, in etapa implementării acestuia, după finanțare

 • Îndrumare privind organizarea procedurilor de achiziție specifice proiectului
 • Îndrumare cu privire la întocmirea cererilor de plată / decont
 • Îndrumare privind formularea răspunsurilor pentru solicitările de clarificări din partea Finanțatorului
 • Asistenta în transmiterea rapoartelor de progres la termenele impuse de Finanțator pe baza informațiilor furnizate de către Beneficiar.
 • Asistenta în monitorizarea obiectivelor, activităților și rezultatelor asumate,
 • Îndrumare cu privire la elaborarea actelor adiționale și/sau a notificărilor necesare modificărilor contractului de finanțare
 • Consiliere privind activitățile de promovare impuse de finanțator

Best Smart Consulting își asumă în totalitate acuratețea și calitatea documentelor care vor duce la aprobarea cererii de finanțare, precum și a oricăror documente redactate ulterior aprobării, în faza de implementare a proiectului.
Best Smart Consulting își asumă răspunderea pentru opiniile exprimate și soluțiile propuse, în măsura în care, ca urmare a acestora, anumite cheltuieli au fost declarate neeligibile sau cursul de acțiune a adus prejudicii Autorității Contractante.

Close Menu