Skip to main content
search
0

COMUNICAT INCHIDERE PROIECT

Proiectul ATELIERUL DE BUSINESS a ajuns la final

Asociația Grup de Acțiune Locală Bucovina de Munte în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism și Best Smart  Consulting anunta finalizarea implementarii proiectului Atelierul de business, Codul MySMIS: 142100, finanțat prin programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare: Educație și competențe.

Obiectivul general al proiectului a constat in creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare prin formarea în domeniul antreprenoriatului pentru 341 studenți, doctoranzi și cursanți din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, prin derularea de activități de aprofundarea a competențelor antreprenoriale și profesionale (stagii de practică, consiliere antreprenorială) și acordarea de micro-granturi pentru 26 persoane (ca
urmare a activității de selecție de planuri de afaceri) din grupul țintă din regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Prezentul proiect s-a desfasurat pe parcursul a 24 de luni, in perioada 30.12.2021- 29.12.2023, si a avut un buget total de 9,678.698,33 lei. Ajutorul de minimis acordat celor 23 firme beneficiare noi, inființate in urma implementarii planurilor de afaceri, ce au fost selectate in urma concursului de planuri de afaceri, a insumat un total de 6.395.555,51 lei.

Rezultate cantitative și calitative pentru Proiectul ATELIERUL DE BUSINESS, finantat cu fonduri europene, prin programul POCU:

  • 338 persoane beneficiare de formare in domeniul Competentelor Antreprenoriale;
  •  297 certificate de absolvire autorizate ANC obtinute;
  •  27 persoane beneficiare de stagii de practică;
  •  27 persoane beneficiare de consiliere antreprenorială;
  •  23 persoane beneficiare de granturi de pana la 60.000 euro;
  • 27 de planuri de afaceri selectate si 23 de planuri de afaceri finanțate și menținute pe o perioadă de minumum 18 luni în timpul implementării prezentului proiect
  • 79 locuri de munca nou inființate in urma implementarii planurilor de afaceri.

Afacerile inființate in mai multe regiuni de dezvoltare apartin domeniilor: industrii creative, informatica, constructii, sanatate si nutritie, activitati specifice industriei auto, diverse servicii, alimentatie, industria textila, etc.
Pentru mai multe detalii acessati pagina web www.bucovinademunte.ro, sau pe email: galbucovinademunte@yahoo.ro.

Close Menu