Skip to main content
search
0

FABRICA 4.0

Contract de finanțare nr.  POCU/860/3/12/142950

Cod apel: POCU/726/6/12/Competente digitale pentru angajatii din IMM

Scopul proiectului

Scopul proiectului este imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor, prin realizarea analizei potentialului de digitalizare si formare pentru 32 intreprinderi si prin derularea programelor de formare profesionala a competentelor digitale: „Sales Force Automation”, „Comunicare/ colaborare online”, „Digital Customer service”, „Securitate cibernetica”, „Managementul calitatii in Industry 4.0”, „Managementul energetic cu platforme IoT (Internet of Things)”, „Proiectare CAD a produselor pentru printare 3D”, „Programarea masinilor automate de productie CNC”, „Simularea proceselor automatizate si programarea robotilor industriali”, precum si prin organizarea a 10 campanii de informare si constientizare cu privire la importanta formarii profesionale pentru digitalizarea afacerilor.

Obiective specifice:

  1. Constientizarea importantei participarii la programe de FPC prin derularea unei campanii (10 evenimente) de informare si constientizare a angajatorilor pe o perioada de 18 luni. In acest sens se va organiza si derula o campanie formata din 10 evenimente online cu scop de informare si constientizare a angajatorilor cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare profesionala continua. Se va accentua valoarea adaugata pe care angajatii pregatiti in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI o pot aduce intreprinderilor din care fac parte, in special in ceea ce priveste sustinerea si accelerarea procesului de digitalizare a acestora.

2. Sprijinirea IMM-urilor in organizarea de programe de invatare la locul de munca prin realizarea analizei potentialului de digitalizare si formare pentru 32 IMM-uri. Activitatea de sprijin a IMM-urilor presupune realizarea unei analize a potentialului de digitalizare si formare pentru 32 IMM-uri. Aceasta va contine recomandari personalizate pentru sustinerea procesului de digitalizare a afacerii, sub forma unui plan de actiune referitor la masurile care trebui luate in acest scop, cu accent pe organizarea de programe de invatare axate pe digitalizare la locul de munca in 4 domenii cheie: Management General, Resurse Umane, IT, Productie.

3. Imbunatatirea competentelor digitale specifice prin derularea a 9 programe de FPC pentru 301 angajati pe o perioada de 15 luni. In acest sens, Partenerul 1 (Best Smart Cosnulting) va organiza si sustine programele de formare “Sales Force Automation”, “Comunicare/colaborare online”, “Digital Customer service”, Partenerul 2 (Best Smart Digital) va organiza si sustine programele “Securitate cibernetica”, “Managementul calitatii in Industry 4.0”, “Management energetic cu platforme IoT (Internet of Things)”, iar Partenerul 3 (Digital Twin) va organiza si sustine programele “Proiectare CAD a produselor pentru printare 3D” “Programarea masinilor automate de productie CNC”, “Simularea proceselor automatizate şi programarea robotilor industriali”

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesionişti!

Close Menu