Proiect PNDR

”ÎNVAȚĂ SĂ DEZVOLȚI!”

 

S.C. BEST SMART CONSULTING S.R.L, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”ÎNVAȚĂ SĂ DEZVOLȚI!” cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol în cadrul „Programului Naţional de Dezvoltare Rurală”, Măsura 41 ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală” 2007-2013, finanțat prin LEADER, în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Horezu.

Perioada de implementare: 07.01.2015 – 07.07.05.2015

 

Valoarea totală eligibilă- finanțare nerambursabilă: 111.862 lei / 25.351 euro

 

Obiectivul proiectului: Dobândirea de informații și cunoștințe relevante în domeniile:

1. Asigurarea bunăstării animalelor;

2. Îmbunătățirea și încurajarea afacerilor;

3. Îmbunătățirea cunoștințelor privind protecția mediului;

4. Managementul și contabilitatea fermei;

5. Marketingul produselor agricole.

Activitățile eligibile în cadrul proiectului:

Managementul proiectului;
Identificarea, selectarea și asigurarea participanților;
Desfășurarea sesiunilor de formare profesională ”FERMA MEA DEVINE O AFACERE EFICIENTĂ;
Desfășurarea unui număr de 6 acțiuni de difuzarea cunoștințelor.
În cadrul proiectului se vor desfășura 2 sesiuni de formare profesională ”Ferma mea devine o afacere eficientă” și vor avea loc 6 acțiuni de difuzare a cunoștințelor prin vizite la proiecte de succes, participare la târguri de specialitate și seminarii.

 

Grupul țintă: este format din persoanele care au domiciliul, reședința sau exploatația agricolă în teritoriul GAL Microregiunea Horezu și care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) și industriei agro-alimentare.

 

Criterii:

1.Să fie tineri (să aibă vârsta de preferință sub 40 de ani);
2.Să fie fermieri de semi-subzistență;
3.Să fie membru al unui grup de producători sau alte forme asociative recunoscute conform legislației naționale în vigoare;
4.Să aibă un proiect de investiții;
5.Să aibă ferma amplasată într-o zonă defavorizată;
6.Să fie beneficiari ai măsurilor din axele I și II;
7.Să aibă un nivel scăzut de educație.

Comments are closed.