Diplome si Certificate Profesionale

cover cursuri

Diploma Profesionala in ACHIZITII SI SUPPLY CHAIN

COMPETENTE DOBANDITE:

 • Analiza pietelor, certificarea furnizorilor si riscurilor asociate
 • Elaborarea strategiei achizitiilor si masurarea performantelor
 • Folosirea strategiilor si a tacticilor pentru atingerea obiectivelor unei negocieri
 • Planificarea la nivel de organizatie si cu prioritate a proceselor de productie
 • Eficientizarea activitatilor de transport, depozitare si manipulare in scopul cresterii productivitatii si reducerii costurilor
 • Intelegerea utilitatii informatiilor financiare in evaluarea performantelor
Certificat Profesional In Achizitii industriale

COMPETENTE DOBANDITE:

Gestionarea procesului de achizitii
Elaborarea strategiei Achizitiilor
Intelegerea preturilor si a componentelor sale in costul total de achizitie
Cautarea si certificarea furnizorilor noi precum si omologarea produselor de achizitionat
Analizarea pietelelor si a riscurilor asociate
Tendinte noi in achizitii: durabilitate, e-auction, market place

Certificat Profesional In Achizitii Strategice

COMPETENTE DOBANDITE:

Managementul relatiilor cu furnizorii
Elaborarea strategiei Achizitiilor
Managementul Riscului in procesul de achizitii
Contractare
Folosirea instrumentelor de hedging
Masurarea performantelor in Achizitii

Certificat Profesional In Negociere

COMPETENTE DOBANDITE:

Fixarea realistica si pertinenta a obiectivele de atins prin negociere
Strategii si tactici de negociere
Pregatirea si desfasurarea negocierii
Cultura si obiceiurile internationale
Analiza tranzactionala
Asertivitate si comunicare interpersonala

Certificat Profesional In Planificarea Productiei

COMPETENTE DOBANDITE:

Master planning
Planificarea Productiei
Procesul de planificare detaliat
Managementul cererii in productiei si previziune
Managementul capacitatii de productie
Tehnici de planificare a programului de lucru
Planificarea Operatiilor

Certificat Profesional In Logistica productiei

COMPETENTE DOBANDITE:

Intelegerea conceptelor teoretice de management al stocurilor
Intelegerea instrumentelor de gestionare a activitatilor de transport, depozitare, manipularea marfurior
Utilizarea KPI in masurarea si controlul activitatilor de logistica
Dezvoltarea capabilitatilor de planificare si monitorizare a logisticii proiectelor noi

Certificat Profesional In Finante pentru nonfinantisti

COMPETENTE DOBANDITE:

Managementul activitatii si a resurselor disponibile
Informatii financiare in procesul bugetar si controlul costurilor
Proces bugetar, previziune, monitorizare si executie
Evaluarea performantelor utilizand rate financiare

Diploma Profesionala in MANAGEMENT OPERATIONAL

COMPETENTE DOBANDITE:

 • Excelenta in productie si impactul asupra competitivitatii
 • Rolurile si responsabilitatile in managementul operational
 • Riscurile de la planificare la livrare si care sunt instrumentele de management eficiente
 • Gestionarea costurilor si construirea de bugete realiste si mentinerea sub control a schimbarilor
 • Definirea KPI-urilor si evaluarea performantei in productie si in mentenanta
 • Implementarea abordarii sistemice pe procese
 • Instrumentele de eficientizare a activitatilor si aplicarea lor in organizatia dumneavoastra

 

Certificat Profesional In Planificarea Productiei

COMPETENTE DOBANDITE:

Realizarea unui Master plan
Planificarea Productiei
Procesul de planificare detaliata
Managementul cererii in productiei si previziune
Managementul capacitatii de productie
Tehnici de planificare a programului de lucru
Planificarea Operatiilor

Certificat Profesional In Managementul Productiei

COMPETENTE DOBANDITE:

Sa analizeze si sa solutioneze cauzele problemelor prin aplicarea instrumentelor strategice operationale
Intelegerea instrumentelor de normare si masurare a productivitatii
Intelegerea KPI-urilor din productie
Intelegerea rolului managerului de productie in organizatie si adaptarea la cerinte si constrangeri
Abordarea sistemica decizionala (previziune, planificare, organizare, control)

 

Certificat Profesional In Logistica Productiei

COMPETENTE DOBANDITE:

Intelegerea conceptelor teoretice de management al stocurilor
Intelegerea instrumentelor de gestionare a activitatilor de transport, depozitare, manipularea marfurior
Utilizarea KPI in masurarea si controlul activitatilor de logistica
Dezvoltarea capabilitatilor de planificare si monitorizare a logisticii proiectelor noi

 

Certificat Profesional In Finante pentru nonfinantisti

COMPETENTE DOBANDITE:

Managementul activitatii si a resurselor disponibile
Informatii financiare in procesul bugetar si controlul costurilor
Proces bugetar, previziune, monitorizare si executie
Evaluarea performantelor utilizand rate financiare

Certificat Profesional In Managementul mentenantei

COMPETENTE DOBANDITE:

Intelegerea notiunilor de mentenanta predictive, preventive si proactive
Insusirea modului de utilizare a instrumentelor de monitorizare a performantei in managementului mentenantei. KPI
Elaborarea si monitorizarea planurilor de intretinere, bugetare si investitii
Cunosterea instrumentelor de analiza cauza a defectelor in mentenanta
Gestionarea resurselor energetice; eficienta energetica; recuperare energie
Insusirea notiunilor de baza SSM si constientizarea rolurilor si respnsabilitatilor in asigurarea SSM.
Intelegerea modului de utilizare a instrumentelor SSM si de eficientizare proceselor in conditii de siguranta.
Imbunatatirea abilitatilor de comunicare in domeniul mentenantei si SSM

 

Certificat Profesional In Mangementul Calitatii

COMPETENTE DOBANDITE:

Principiile managementului calitatii, sisteme de management a calitatii
Planificarea calitatii produsului si a procesului
Managementul strategic si operational al calitatii
Imbunatatire si corectare procese si prevenirea defectelor
Instrumente de colectare si analiza a datelor
Instrumente de analiza a cauzelor si tratare a neconformitatilor
Instrumente de planificare si implementare

Certificat Profesional In Lean Manufacturing

COMPETENTE DOBANDITE:

Intelegerea modului de operare cu excelenta in mediul industrial
Insusirea metodelor LEAN pentru aingerea excelentei operationale
Insusirea Instrumentelor LEAN pentru eliminarea risipei din fluxul de valoare

 

Diploma Profesionala in COORDONAREA PRODUCTIEI

COMPETENTE DOBANDITE:

 • Folosirea instrumentelor de analiza manageriala cu aplicare in sectoarele de productie
 • Intelegerea notiunilor de mentenanta predictiva, preventiva si proactiva
 • Eficientizarea proceselor in conditii de siguranta prin utilizarea instrumentelor SSM
 • Imbunatatirea si corectarea proceselor prin managementul strategic si operational al calitatii
 • Intelegerea costurilor pentru elaborarea si executia bugetara
 • Intelegerea conceptelor LEAN, a instrumentelor de imbunatatire continua KAIZEN si a metodei PDCA de rezolvare a problemelor
Certificat Profesional In Managementul liniei de productie

COMPETENTE DOBANDITE:

Intelegerea instrumentelor de analiza manageriala cu aplicare in sectorul de productie
Intelegerea si stabilirea indicatorilor de performanta in masurarea productivitatii

Certificat Profesional In Managementul Mentenantei si SSM

COMPETENTE DOBANDITE:
Intelegerea notiunilor de mentenanta predictive, preventive si proactive
Insusirea modului de utilizare a instrumentelor de monitorizare a performantei in managementului mentenantei. KPI
Cunosterea instrumentelor de analiza cauza a defectelor in mentenanta
Notiuni de baza- Gestionarea resurselor energetice; eficienta energetica; recuperare energie
Insusirea notiunilor de baza SSM si constientizarea rolurilor si respnsabilitatilor in asigurarea SSM.
Intelegerea modului de utilizare a instrumentelor SSM si de eficientizare proceselor in conditii de siguranta.
Imbunatatirea abilitatilor de comunicare in domeniul mentenantei si SSM

Certificat Profesional In Managementul calitatii in productie

COMPETENTE DOBANDITE:

Intelegerea influentelor pe care le are calitatea produselor si a proceselor asupra performantei liniei de productie
Intelegerea tipurilor de pierderi date de o calitate slaba sau neconforma si cum pot fi acestea diminuate
Intelegerea riscurilor generate de slaba calitate a produselor / serviciilor
Constientizarea rolului pe care il are managerul de linie de fabricatie in asigurarea calitatii

Certificat Profesional In Costuri si bugete in productie

COMPETENTE DOBANDITE:

Intelegerea costurilor pentru elaborarea si executia bugetara
Intelegerea metodelor de elaborare a unui buget.
Intelgerea instrumentelor de analiza financiara in previzionarea si controlul bugetar pentru realizarea indicatorilor de performanta.

Certificat Profesional In Imbunatatire procese

COMPETENTE DOBANDITE:

Intelegerea conceptelor LEAN: valoare pentru client, risipa in organizatie, productie in flux
Aplicare instrumentelor de imbunataire continua (Kaizen)
Intelegerea metodei PDCA de rezolvare a problemelor
Intelegerea instrumentelor de crestere a performantei echipei prin tehnici de mentinere a relatiilor de munca si tehnici de instruire.