MANAGEMENTUL ENERGETIC

CUI SE ADRESEAZA

Managerilor energetici din intreprinderi, Responsabililor cu energia din intreprideri, Managerilor operationali din intreprinderi, Managerilor de mentenanta din intreprinderi, Responsabililor cu sistemul de management ISO 50001, Managerilor sectoare Mecano-Energetice din Intreprinderi, Manageri Energetici Independenti (autorizati sau nu ANRE), Alte persoane interesate de procesele energetice, diminuare impact de mediu la nivel de întreprindere.

CE ARE ACEST CURS PENTRU TINE

- Intelegerea proceselor  asociate managementului energetic, interactiunea lor si rezultatul asteptat

-  O imagine clara asupra pasilor eficientizarii energetice

- Bunele practici de reducere a costurilor asociate energiei si utilitatilor

- Intelegerea Legislatia nationala in domeniul  managementului energetic industrial

- Intelegerea cerintelor si proceselor standardului ISO 50001

- Structura si evaluarea proiectelor industriale de eficientizare energetica

- Metode moderne de eficientizare costuri energie electrica, aer comprimat, procese temice

- Platforme software de automatizare a proceselor de Management Energetic Industrial – strucrura si exemplificare cu demo la curs

CE CONTINE CURSUL

 • Notiuni si termeni referitori la eficienta si managementul energetic. Conturul energetic in industrie. Roluri si responsabilitati in procesele de eficienta energetica. Obiectivele activitatilor de management si eficientizare energetica.
 • Cum se consuma energia in industrie. Profilul intern de consum. Auditul si Bilantul termo-energetic. Caracterul dinamic al procesului de imbunatatire energetica.
 • Managementul energiei, organizare. Sistemul ISO 50001 de management al proceselor energetice. Planificarea eficientei energetice la nivel de intreprindere. Imbunatatirea permenenta.
 • Oportunitatile de interventie pentru eficientizarea energetica. Ierarhizare si prioritizarea masurilor, evaluarea impactului implementarilor, planul de actiune.
 • Eficientizarea proceselor de distributie si consum energie electrica. Echipamente de masura si activitati. Prioritizarea masurilor. Urmarirea calitatii energiei electrice ca parte integranta in procesul de eficientizare energetica. Co/Tri-Generare evaluare oportunitate de utilizare.
 • Eficientizarea proceselor de producere, distributie si consum aer comprimat. Audit, Interventie, Monitorizare. Echipamente de masura si activitati.
 • Eficientizarea proceselor termice. Consolidarea altor vectori energetici si utilitati. Evaluarea eficientei de utilizare, identificare oportunitati de interventie.
 • Proiectul de eficienta energetica. Pareto si prioritizarea actiunilor de eficienta energetica. Evaluarea economica a eficientei investitiilor in eficienta, indicatori de performanta. Abordarea structurata a proceselor de eficientizare energetica.
 • Bune practici in implementarea eficientei si managementului energetic. Exemple concrete de abordare, implementare, evaluare.
 • Platformele software de telegestiune si management energetic, specificatii, implementare, avantaje aduse. Exemple reale de platforme operationale de management energetic. Servicii cloud de management energetic.
 • Efectele eficientizarii energetice. Rolul Managerului Energetic, Responsabilului Energetic.

Calendar

Data curs: 21-23 martie 2018

Conditii comerciale

Discounturi:
Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie la tel: 0726268256, 0727336314

Pentru o grupa de 10-16 cursanti, organizam cursul in sistem in-house la sediul companiei client sau in orice alta locatie la alegerea acestuia, la o data stabilita de comun acord.

Testimoniale

 

Comments are closed.