COSTURI SI BUGETE IN PRODUCTIE

CUI SE ADRESEAZA

Managerilor la orice nivel.

CE ARE ACEST CURS PENTRU TINE

Intelegerea utilitatii managementului financiar in procesul decizional
Aplicarea instrumentelor de analiza financiara in previzionarea si controlul bugetar pentru realizarea indicatorilor de performanta
Utilizarea metodelor folosite in elaborarea diagnosticului rentabilitatii si a riscului

Materiale de curs:

  • Simulator de Productie (FABRICA DE AVIOANE)
  • Suport de curs
  • Exercitii practice
  • Studii de caz
  • Lucrare practica- optional
  • Certificat de participare
  • Certificat profesional in cazul efectuarii lucrarii practice

CE CONTINE CURSUL

Cap 1. Management financiar

Inţelegerea obiectivului, funcţiilor şi rolului managementului financiar

Utilitatea managementului financiar în procesul decizional

Beneficiile şi limitările fundamentării deciziei manageriale pe informaţii financiare

Cap 2. Managementul activităţii şi resurselor disponibile 

Resursele disponibile pentru desfăşurarea activităţilor operaţionale

Gestionarea eficientă şi eficace a resurselor disponibile

Cap 3. Situaţii financiare

Bilanţul contabil, Contul de Profit şi Pierderi, Fluxul de numerar

Structura şi utilitatea situaţiilor financiare

Planificarea, optimizarea şi controlul fluxului financiar

Cap 4. Evaluarea performanţelor utilizând rate financiare

Rate de lichiditate

Rate de solvabilitate

Rate de profitabilitate

Cap 5. Controlul costurilor

Costuri directe şi indirecte

Costul total şi profitabilitatea produselor/serviciilor

Costuri variabile şi fixe

Marja contribuţiei şi adaosul comercial

Cap 6. Costuri şi decizii manageriale:

Pragul de rentabilitate

Utilizarea resurselor deficitare

Externalizarea activităţilor

Cap 7. Procesul bugetar:

Previziunea, monitorizarea şi execuţia bugetului

Bugetul – instrument de management

Metode de planificare bugetară: metoda incrementală, buget bază zero, bugete continue

Metode de monitorizare bugetară: buget fix, buget flexibil

Analiza deviaţiilor bugetare şi fundamentarea deciziilor de corecţie

Cap 8. Planificarea, monitorizarea şi controlul performanţelor financiare

Beneficii şi limite privind evaluarea performanţelor prin informaţii financiare

Impactul deciziilor investiţionale

Analiza şi gestionarea riscurilor

 

Calendar

Calendarul complet AICI

Conditii comerciale

Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie la tel: 0726268256, 0727336314

Pentru o grupa de 10-14 cursanti, organizam cursul in sistem in-house la sediul companiei client sau in orice alta locatie la alegerea acestuia, la o data stabilita de comun acord.

administrator-512

Trainer

Mona Koos

Testimoniale

"Cursul a fost sustinut de un trainer cu multa experienta, este un curs aplicabil, activ. Acest curs este util oricarei persoane care are o functie de conducere a unui departament. Ajuta la o mai buna gestionare a resurselor. " Simea Sibiu

Comments are closed.