EXPERT ACHIZITII PUBLICE – Noutati legislative 2017

CUI SE ADRESEAZA

Acest curs se adreseaza atat autoritatilor contractante, cat si operatorilor care vor sa participe la achizitii in calitate de ofertanti.

CE ARE ACEST CURS PENTRU TINE

Aplicarea corecta si consecventa a tuturor prevederilor legale pentru atribuirea contractelor de achizitie publica si/sau a acordurilor-cadru de catre autoritatile contractante.

In tematica cursului se regasesc elemente de noutate din cadrul noii legislatii:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (clasice) – MO. nr. 390/2016;
 • Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale – MO. nr. 391/2016;
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii – MO. nr. 392/2016;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor – MO. nr. 393/2016.
 • HG 394/2016-norme privind achizitiile sectoriale publicate in MO 422/6.06.2016
 • HG 395/2016-norme privind achizitiile clasice publicate in MO 423/6.06.2016

CE CONTINE CURSUL

 • Cheia intrepretarii si aplicarii corecte a legislatiei in domeniul achizitiilor publice
 • Cadrul legislativ
 • Sistemul achiziţiilor publice (ANAP, CNSC, SEAP, AUTORITATEA DE AUDIT,CURTEA DE CONTURI);
  • Principiile de bază ale achiziţiilor publice;
  • Programul anual al achizitiilor publice
  • Compartimentul de achizitii publice-atributii
  • Planificarea achizitiilor publice la nivelul autorității contractante – strategia de contractare;
  • Organizarea achizițiilor la nivelul autorității contractante – compartimentul de achizitii publice;
  • Consultarea preliminară a pieței în vederea pregătirii procedurii de atribuire;
  • Stabilirea procedurii adecvate pentru atribuirea contractului public în contextul noilor reguli de atribuire – 100% online;
  • Achizitii directe – praguri, documente, raportare in SEAP;
  • Acordul Cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice;
  • Procedura simplificată;
  • Validarea documentație de atribuire și procesul de observare realizat de către ANAP;
  • Evitarea cerintelor de calificare restrictive;
  • Documentul European de Achiziții Unic (DEAU) pentru îndeplinirea cerințelor de calificare;
  • Înființarea arhivei de certificare online (e-Certis);
  • Pasi de urmat in derularea procedurilor de atribuire on-line; modalitati de atribuire prin SEAP;
  • Criteriu unic de atribuire – oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;
  • Acte adiționale. Modificari substanțiale/nesubstanțiale ale contractului. Plata directă către subcontractanță;
  • Evitarea contestatiilor in procesul de achizitie publica; Notificarea prealabilă;
  • Studii de caz, discutii libere si solutii la problemele ridicate de participanti.

Calendar

Data curs: 27 - 29 octombrie 2017

Conditii comerciale

Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie la tel: 0724079687, 0727336314

Pentru o grupa de 10-16 cursanti, organizam cursul in sistem in-house la sediul companiei client sau in orice alta locatie la alegerea acestuia, la o data stabilita de comun acord.

 

administrator-512

Trainer

Petra Dionise

Testimoniale

"Abordare deschisa, foarte explicit, am inteles unde si ce trebuie sa caut, a fost foarte bine structurat. Ne-au fost prezentate cazuri reale si probleme aparute pe parcursul desfasurarii unei licitatii"

Comments are closed.