EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE

CUI SE ADRESEAZA

Tuturor persoanelor care doresc sa invete sa scrie proiecte cu finantare europeana; personalului din administratia publica centrala şi locala, intreprinzatorilor, managerilor cu responsabilităti de dezvoltare a afacerilor; celor interesati sa-si dezvolte competentele in vederea accesarii Fondurilor structurale si de Coeziune europene.

CE ARE ACEST CURS PENTRU TINE

Intelegerea cadrului general al politicii UE de coeziune economica si sociala în actuala perioada de programare (2007-2013) si in perspectiva (2014-2020); Cunoasterea cadrului institutional şi normativ actual de accesare a Fondurilor Structurale si Fondurilor de Coeziune; Intelegerea succesiunii coerente de pasi in elaborarea unui proiect fezabil, viabil si sustenabil; Schitarea principalelor instrumente utilizate in elaborarea proiectelor; Intelegerea modului de prezentare a proiectelor în cadrul unei cereri de finantare; Schitarea unei cereri de finantare pentru accesarea Fondurilor Structurale sau Fondurilor de Coeziune.

CE CONTINE CURSUL

 • Politica UE de coeziune economica si sociala si scopul interventiei instrumentelor structurale
 • Instrumentele Structurale in Romania: de la programare la implementare
 • Ciclul managementului de proiect la nivel european (PCM)
 • Stadiul Programelor Operationale actuale 2007-2013, cu accent pe:
 • POS Cresterea Competitivităţii Economice
 • POS Dezvoltarea Resurselor Umane
 • PO Regional
 • PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative
 • Perspectiva viitorului ciclu de programare 2014-2020
 • Tematicile orizontale in proiectele finantate din Instrumentele Structurale
 • Stabilirea ideii de proiect intr-un context dat
 • Fundamentarea proiectului prin analize relevante si adecvate ideii de proiect
 • Structurarea logica si planificarea proiectului
 • Identificarea riscurilor si bugetarea
 • Documente de fundamentare a planificarii proiectului (analiza cost-beneficiu, planul de afaceri)
 • Logica autoevaluarii proiectelor in functie de conditiile de finantare
 • Corelarea analizelor si documentelor proiectului cu capitolele cererii de finantare
 • Procesul de selectie si utilizarea grilelor în autoevaluarea cererii de finantare
 • Greseli frecvente in pregatirea proiectelor si prezentarea cererilor de finantare

Calendar

Data curs: 

Conditii comerciale

Pentru o grupa de 10-16 cursanti, organizam cursul in sistem in-house la sediul companiei client sau in orice alta locatie la alegerea acestuia, la o data stabilita de comun acord. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la: 0724079687

IMPORTANT!  :  Diplomele acreditate ANC sunt recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale si de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Participantii pot obtine aceste diplome in urma unui examen sustinut in prezenta comisiei de examinare. Pe langa faptul ca participarea la astfel de cursuri va permite dezvoltarea abilitatilor si imbogatirea cunostintelor, un alt avantaj al diplomelor ANC este acela ca puteti profesa pe baza lor, in functie de domeniul de activitate potrivit.

Testimoniale

"Foarte interactiv si foarte bine structurat si exemplificat."

Comments are closed.