Antreprenoriat & Management

Consultanta in elaborarea sudiilor de piata si a planurilor de marketing:

  • Elaborarea analizei pietei, a factorilor externi si interni care influenteaza compania, produsul sau serviciul analizat
  • Elaborarea studiilor de piata
  • Elaborarea planului de marketing si planului de comunicare

Consultanta in elaborarea strategiilor de dezvoltare a unei companii

  • Analiza mediului intern si a mediului apropiat al clientului.
  • Identificarea si stabilirea punctelor tari si slabe ale organizatiei in concordanta cu amenintarile si oportunitatile din mediul extern.
  • Elaborarea unei strategii de dezvoltare pe urmatoarea perioada definita de comun acord cu organizatia client.
  • Elaborarea unui plan de reorganizare si restructurare la nivel organizational pentru atingerea obiectivelor strategice.
  • Asistenta in implementarea planurilor propuse si acceptate pana la atingerea obiectivelor.

Printre clientii importanti care au optimizat procesul de business se numara:

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE- Unitatea Autoritatii Nationale Programe Europene
Programul de cooperare transfrontaliera Ungaria –Romania.
2014- Best Smart Consulting a realizat analiza impactului ajutorului de stat asupra perioadei de programare 2007-2013 si 2014-2020. In urma analizei a rezultat o serie de recomandari asupra abordarii ajutorului de stat pentru aplicatiile urmatoarei perioade de programare 2014-2020.

ASOCIATIA DEPRESIUNEA HOREZU- Proiect POSDRU/84/6.1//S/56527 IDEALIS
2011- Best Smart Consulting a acordat consultanta unui numar de 20 de intreprinderi sociale in domeniul marketingului. A realizat studii pe piata si planurile de marketing pentru produsele sau serviciile ce urmau a fi valorificate de catre intreprinderile sociale din zona depresiunii Horezu.

SECTOR 2- Proiect PODCA “Eficacitate prin perfectionare”
2014- Best Smart Consulting a realizat diagnoza organizationala privind stabilirea necesarului de formare in diferite domenii si a elaborat MANUALUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE.

No Comments Yet.

Leave a comment