Category Archives: Proiecte

Proiect CASPO

Calitatea in SPO

ID – 134736, POSDRU

Beneficiar: AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

Partener: SC BEST SMART CONSULTING SRL

 

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea capacitatii SPO de a furniza servicii de calitate si diversificate clientilor prin extinderea sistemului de management al calitatii. Cresterea calitatii, eficientei si transparentei serviciilor furnizate de SPO se asigura prin implementarea unui sistem de management al calitatii in concordanta cu Standardul International ISO 9001/2008.

ISO 9001:2008 promoveaza ca metoda de conducere a unei organizatii abordarea bazata pe proces, intrucat, din practica, s-a constatat ca o organizatie, privita ca o suma de procese, functioneaza eficace daca fiecare proces este eficace si corelarea intre procese este optima si tinuta sub control. Atingerea acestui obiectiv va genera un EFECT POZITIV pe termen lung asupra tuturor factorilor implicati (personal propriu, someri, persoane in cautarea unui loc de munca, angajatori si alte institutii relevante pe piata muncii), carora li se vor acorda servicii de asistenta personalizata, punctual la problema identificata, prin reducerea timpilor de asteptare ai clientului. Demersul nostru are garantii de reusita, deoarece se actioneaza integrat, iar partenerii au referinte excelente care sa garanteze succesul proiectului.

 

Obiective operationale (specifice):

 

OS1. Documentarea și implementarea unui sistem de management al calitatii care sa conduca la cresterea calitatii, eficientei si a transparentei serviciilor oferite precum si dezvoltarea unui proces de monitorizare si de evaluare a impactului net al serviciilor oferite, in special cel al masurilor active de ocupare;

 

OS2. Dezvoltarea de actiuni pentru o mai buna vizibilitate a SPO si a serviciilor pe care acesta le ofera.

 

OS3. Certificarea sistemului de management al calitatii dezvoltat conform standardului de calitate de recunoastere internationala OS4. Dezvoltarea de abilitati practice pentru personalul din cadrul sucursalelor judetene si locale ale SPO pentru mentinerea la standardul european a calitatii serviciilor acordate in vederea perfectionarii asistentei acordate clientilor SPO. BENEFICIILE care deriva din implementarea proiectului sunt identificate pe mai multe paliere cum ar fi:

a. Pentru SPO – eficientizeaza serviciile oferite, flexibilizeaza si extinde la maxim posibilitatile de accesare prin uniformizarea serviciilor acordate.

b. Pentru personalul propriu SPO – cresterea randamentului muncii prin eliminarea timpilor necesari pentru tratarea punctuala a problemei identificate a clientului si cresterea nivelului competentelor functionarilor prin certificarea acestora in sistemul de management al calitatii.

c. Pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca (inclusiv somerii indemnizati, neindemnizati) si pentru agentii economici – reducerea timpilor de asteptare pentru accesarea serviciilor de ocupare, feedback-ul permanent de satisfactie a clientilor pentru serviciile oferite. Proiectul este relevant pentru obiectivul POSDRU, DMI 4.1 deoarece contribuie la cresterea calitatii si eficientei serviciilor furnizate de SPO prin sucursalele judetene si locale ale acestora. Atingerea obiectivelor specifice va atrage beneficii pentru personalul SPO (si sucursalele acestuia) care isi va dezvolta abilitati si competente in utilizarea procedurilor de lucru, prin uniformizarea modalitatilor de abordare a diverselor cazuri specifice care ii vor ajuta in oferirea de servicii de calitate. Beneficiarii finali ai implementarii unui astfel de sistem al calitatii vor fi persoanele care se adreseaza SPO (persoane in cautarea unui loc de munca, angajatori, someri, alti actori relevanti pe piata muncii) carora li se vor acorda servicii de asistenta personalizata, punctual la problema identificata, prin reducerea timpilor de asteptare ai clientului.

Proiect PNDR

”INVATA SA DEZVOLTI!”

S.C. BEST SMART CONSULTING S.R.L, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul ”INVATA SA DEZVOLTI!” cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European Agricol in cadrul „Programului National de Dezvoltare Rurala”, Masura 41 ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala” 2007-2013, finantat prin LEADER, in teritoriul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Horezu.

Perioada de implementare: 07.01.2015 – 07.07.2015

Valoarea totala eligibila - finantare nerambursabila: 111.862 lei / 25.351 euro

Obiectivul proiectului: Dobandirea de informatii si cunostinte relevante in domeniile:
1. Asigurarea bunastarii animalelor;
2. Imbunatatirea si incurajarea afacerilor;
3. Imbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului;
4. Managementul si contabilitatea fermei;
5. Marketingul produselor agricole. 

Activitatile eligibile in cadrul proiectului:

 • Managementul proiectului;
 • Identificarea, selectarea si asigurarea participantilor;
 • Desfăsurarea sesiunilor de formare profesionala ”FERMA MEA DEVINE O AFACERE EFICIENTA;
 • Desfasurarea unui numar de 6 actiuni de difuzarea cunostintelor.

In cadrul proiectului se vor desfasura 2 sesiuni de formare profesionala ”Ferma mea devine o afacere eficienta” si vor avea loc 6 actiuni de difuzare a cunostintelor prin vizite la proiecte de succes, participare la targuri de specialitate si seminarii.

Grupul tinta - este format din persoanele care au domiciliul, resedinta sau exploatatia agricola in teritoriul GAL Microregiunea Horezu si care activeaza in domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de padure) si industriei agro-alimentare.

Criterii:

 1. Sa fie tineri (sa aiba varsta de preferinta sub 40 de ani);
 2. Sa fie fermieri de semi-subzistenta;
 3. Sa fie membru al unui grup de producatori sau alte forme asociative recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare;
 4. Sa aiba un proiect de investitii;
 5. Sa aiba ferma amplasata intr-o zona defavorizata;
 6. Sa fie beneficiari ai masurilor din axele I si II;
 7. Sa aiba un nivel scazut de educatie.

footer