Un pas in dezvoltarea strategica – introducerea unui produs nou

O firmă de producție, printre multe altele, se dezvoltă prin lansarea noilor produse pe piață și mărirea portofoliului deținut de acea firmă. Dezvoltarea noilor produse derivă din nevoia firmelor de a răspunde cerințelor de consum și de a-și păstra locul de furnizor în piața în care activează. O caracteristică importantă pentru această dezvoltare de care trebuie să țină seama firma producătoare este ca lansarea noului produs să se realizeze in minimum de timp și cu un efort investițional bine determinat. Produsul lansat trebuie să corespundă cerințelor și calității solicitate de piață și/sau beneficiarii lui.

Dezvoltarea unui nou produs presupune un ansamblu de etape pe care producătorul trebuie să le parcurgă astfel încât intrarea in producție să se realizeze cu maximum de competitivitate. Lansarea unui nou produs poate fi considerată in majoritatea cazurilor ca un proiect de dezvoltare. Această lansare de produs va parcurge etapele specifice unui proiect și se va finaliza cu punerea produsului in fabricație  și producerea lui in serie.

Etapa de inițiere este etapa in care producătorul dezvoltă proiectul produsului – proiectul tehnic și dezvoltă procesul de fabricație – proiectul tehnologic.

Proiectul tehnic urmărește stabilirea caracteristicilor geometrice, a proprietăților fizico-chimice, a elementelor privind caracteristicile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul pentru a satisface cerințele beneficiarilor.

Proiectul tehnologic se dezvoltă specificând fluxul de fabricație, cu specificarea operațiilor ce trebuie făcute pentru a realiza produsul dorit.

Se poate spune că in această etapă se realizează studiul de fezabilitate din care trebuie să rezulte informațiile necesare dezvoltării ulterioare a procesului de producție. Cele mai importante informații, care stau la baza deciziei de implementare și dezvoltare a produsului sunt:

 • care sunt materiile prime și materialele necesare realizării unității de produs, rezultate din proiectarea constructivă, bazat pe specificațiile de calitate solicitate de beneficiarii produsului
 • care sunt etapele necesare realizării produsului, cu indicarea echipamentelor ce vor fi utilizate și a fluxului de fabricație
 • ce tipuri de utilități vor fi folosite pentru realizarea noului produs – calitativ și cantitativ
 • care este durata de execuție pe fiecare etapă in parte și pe unitatea de produs

Bazat pe aceste informații, se calculează bugetul de investiție pentru realizarea liniei de producție, precum și cheltuielile făcute de producător pentru obținerea unității de produs. Cunoscându-se capacitatea de producție a produsului, se pot calcula costurile de producție și prețul de vânzare al noului produs, determinând astfel dacă produsul nou va fi fezabil și va contribui la dezvoltarea firmei.

După ce decizia de realizare a noului produs este luată, se trece la elaborarea desenelor de execuție pentru noul produs, elaborarea specificațiilor tehnice pentru subansambluri si pentru echipamentele ce vor constitui linia de fabricație.

 

Etapa de organizare a producției este etapa in care se planifică proiectul de implementare și se dezvoltă etapa de prototip a produsului.

Această etapă presupune detalierea activităților necesare realizării produsului, cu stabilirea duratei fiecărei operații/activități in parte. Pentru fiecare activitate din cadrul procesului de fabricare se va stabili necesarul de resurse umane, materii prime și materiale, astfel încât fabricarea produsului să se facă in condițiile unei productivități crescute, unui consum minim de materii prime si utilități și a unui grad cât mai mare de automatizare.

Elaborarea procesului tehnologic pe faze de producție presupune:

 • elaborarea detaliilor de execuție a produsului
 • stabilirea operațiilor de execuție și succesiunea acestora
 • alegerea utilajelor necesare pentru executarea produsului pe fiecare operație in parte
 • stabilirea regimului de lucru și a timpilor de execuție pe fiecare operație in parte
 • elaborarea normelor de lucru și de consum de materii prime, materiale, utilități, etc. pe unitatea de produs
 • stabilirea metodelor de determinare a calității produsului.

Pregătirea tehnologică are o importanță deosebită in realizarea unui produs care să corespundă cu cerințele pieței și să fie eficient din punct de vedere tehnic și economic.

Executarea, încercarea si omologarea prototipului constituie etapa in care se realizează noul produs și se stabilește dacă acesta corespunde cerințelor clienților. Noul produs trebuie să corespundă proiectului tehnic și a documentațiilor de execuție, standardelor de calitate aplicabile.

Tehnologia de fabricație utilizată trebuie să demonstreze parametrii tehnico-economici stabiliți in faza de inițiere.

In această etapă, producătorul poate aduce îmbunătățiri, funcție de rezultatele obținute, asupra produsului sau a tehnologiei aplicate, pentru îmbunătățirea calității produsului sau îmbunătățirea performanțelor procesului tehnologic.

Produsul realizat inițial – prototipul (care poate fi unul sau mai multe bucăți) este supus unor probe pentru a determina dacă corespunde tuturor solicitărilor beneficiatorului, dacă se încadrează in normele de calitate. Această activitate de testare reprezintă omologarea produsului. Omologarea se face de către o comisie specială constituită din reprezentanții principalilor beneficiari, reprezentanții firmei producătoare, proiectantul produsului. In această etapă se verifică:

 • dacă operațiile tehnologice se desfășoară in conformitate cu documentația tehnologică,
 • dacă fluxul de producție utilizat pentru prototip este același cu cel care va fi utilizat pentru producția de serie,
 • dacă la obținerea produsului sunt îndeplinite normele de consum materii prime,
 • dacă se aplică tehnologia de control de calitate prevăzută in documentația tehnologică.

Fabricarea de serie  a noilor produse se realizează după finalizarea omologării, care atestă că procesul tehnologic este adecvat obținerii produselor, că personalul de execuție este instruit pentru noul proces de producție și că produsul corespunde normelor de calitate impuse de beneficiar.

 

Liliana GLEJARU – trainer BEST SMART CONSULTING

No Comments Yet.

Leave a comment