Cum să implementăm un program de creştere a fiabilităţii şi mentenanţei într-o organizaţie modernă?

Acest articol îşi propune să sublinieze paşii pe care îi aveţi de parcurs pentru a reuşi îmbunătăţirea considerabilă a mentenanţei şi fiabilităţii organizaţiei dumneavoastră.

 

Etapa I : Conştientizaţi potenţialul real, descoperiţi îmbunătăţirile fezabile, stabiliţi principiile fundamentale pe structurile departamentale Tehnologic – Mentenanţă – Tehnic.

1.Definiţi şi agreaţi principiile fundamentale. E necesar să decideţi dacă această iniţiativă are în vedere creşterea fiabilităţii sau doar reducerea costurilor. În opinia multora, singura variantă corectă de reducere a costurilor de mentenanţă este creşterea fiabilităţii. Reducerea costurilor de mentenanţă nu va funcţiona fără creşterea fiabilităţii, decât pe termen scurt şi cu impact major asupra balanţei economice viitoare.

Vă propuneţi să dezvoltaţi o relaţie oarecare cu clienţii şi furnizorii sau v-ar avantaja mai bine un parteneriat? Convingerea mea fermă este că trebuie să existe un parteneriat real şi echitabil, singurul client rămânând cumpărătorul final al produsului pe care îl fabricaţi. Această iniţiativă de îmbunătăţire ar trebui să se concretizeze într-un adevărat joint-venture între departamentele: Tehnologic (procesarea în sine), Mentenanţă (întreţinere/ reparaţii echipamente) şi Tehnic (strategie şi planificare), în vederea îmbunătăţirii fiabilităţii şi implicit a reducerii costurilor de fabricaţie.

Pentru ca organizaţia dumneavoastră să funcţioneze sănătos şi eficient …….. este imperios necesar să dezvoltaţi un parteneriat real şi echitabil cu clienţii şi furnizorii. În acelaşi timp, pe plan intern, este nevoie ca departamentele implicate în procesele de reducere a costurilor şi de creştere a fiabilităţii, să funcţioneze optim, într-un adevarat joint-venture. Ca exemplu menţionăm companiile din domeniul furnizării de utilităţi, cum ar fi Enel şi GDF care şi-au mărit portofoliul de clienţi cu 10-15 % în ultimii 2 ani.

-Implicarea personalului tehnolog : este logic şi inevitabil să includeţi operatorii în acest circuit, deoarece aceştia sunt primii salariaţi în contact direct cu echipamentele în funcţiune, pentru că au grijă de echipamente, observă şi întreprind atât reglajele de care este nevoie, cât şi reparaţiile mărunte.

- Costurile ciclului de viaţă : În specificaţiile/ documentaţia de implementare a echipamentelor noi trebuie să fie incluse costurile de achiziţie, instalare, precum şi consideraţii privind fiabilitatea şi mentenabilitatea echipamentelor respective. Pe baza acestor informaţii ar trebui făcută achiziţia şi instalarea utilajelor şi nu pe principiul celui mai mic preţ.

- Identificarea problemei : Intenţionaţi să clasificaţi problemele precum scăderea calităţii producţiei, creşterea vitezei de execuţie, problemele echipamentelor, problemele de organizare a departamentelor, sau intenţionaţi să definiţi şi să rezolvaţi aceste probleme?

 

  1. Descoperiţi-vă potenţialul de îmbunătăţire a activităţii şi creşteţi gradul de conştientizare în organizaţia dumneavoastră Multe organizaţii apreciază că stau bine, dar nu ştiu ce înseamnă acest calificativ cu adevărat. Dacă faceţi parte din echipa de conducere a unei asemenea iniţiative de îmbunătăţire a activităţii, va trebui să ştiţi care sunt cele mai bune practici şi cum puteţi raporta performanţa organizaţiei dvs. la acestea. Un mod accesibil de evaluare este acela de a apela la un consultant extern, care vă poate prezenta cele mai bune practici de acţiune . Consultantul/auditul extern, presupune evaluarea obiectivă pe linie de fiabilitate şi mentenanţă. Un astfel de audit trebuie să se concretizeze într-un raport de evaluare corect şi imparţial, în urma caruia căreia veţi şti exact ce aţi realizat şi ce mai aveţi de îmbunătăţit.

 

Etapa a II-a :

Dupa definirea şi documentarea convingerilor şi principiilor fundamentale în etapa I, urmează comparaţia între practicile dvs curente de mentenanţă şi cele mai bune practici curente de referinţă (CBP).

Pentru a putea defini corect CBP, se recomandă structurarea proceselor cheie, cum sunt: 1. Conducere şi Organizare  2. Planificarea şi programarea operaţiunilor de întreţinere 3. Prevenirea întreţinereii şi Mentenanţa Preventivă 4. Baza de date tehnice 5. Eliminarea surselor de defect 6. Managementul stocurilor şi mentenanţa 7. Facilităţi, Instrumente şi Ateliere de lucru 8. Interfaţa dintre tehnologie şi mentenanţă 9. Dezvoltarea competenţelor. Structurarea de mai sus, permite comparaţia ca CBS –interne să fie comparate cu cele universal acceptate în acest moment. Astfel se pot îmbunătăţi succesiv, conform unei planificări .

 

Etapa III :

Realizarea primelor două etape, conduce la orientarea  organizaţiei pe direcţia corectă şi să puteţi decide ce şi cum trebuie să îmbunătăţiţi pentru a avea succes. Aţi evaluat practicile curente de mentenanţă şi aţi descoperit, înţeles şi convenit asupra oportunităţilor de îmbunătăţire a activităţii.  Aţi constatat ceea ce ştiaţi deja, şi anume că sunt destule operaţii care se pot optimiza şi eficientiza.  Oamenii cheie din organizaţie au descoperit deja împreună acest lucru. Prin urmare aţi stabilit de comun acord un plan de acţiune care include rolurile şi responsabilităţile personalului tuturor departamentelor: Tehnologic, Mentenanţă şi Tehnic. Această abordare este diferită de auditul tradiţional.

În continuare sunt structurate câteva oportunităţi cheie de îmbunătăţire a activităţii şi acţiunile comune, care de multe ori apar printre primii paşi în planurile de îmbunătăţire.

Prevenirea întreţinerii – Iniţial aţi considerat că aţi aliniat bine utilajele numai pentru că aţi cumpărat instrumente de aliniere cu laser, dar aţi constatat în cele din urmă că nu este deloc aşa. Acţiune: Verificaţi şi realiniaţi la fiecare oprire cinci puncte de aliniere.

Mentenanţa Preventivă – Faceţi prea multe inspecţii MP (mentenanţă preventivă), deoarece nu aţi stabilit foarte clar atribuţiunile tehnologilor, electricienilor, şi mecanicilor. Acţiune: Reevaluaţi toate inspecţiile MP folosind standardele de monitorizare a stării de funcţionare a utilajelor şi un sistem computerizat, care poate gestiona toate activităţile MP pentru fiecare echipament în parte.

Baza de date tehnice – Probabil v-aţi întrebat de ce personalul de planificare nu poate să-şi îndeplinească sarcinile corect? Iată răspunsul: pentru că aceştia pierd prea mult timp căutând informaţii şi date tehnice într-o bază de date tehnice neactualizată. Acţiuni: Asiguraţi-vă că toată activitatea de depozit - piese de schimb este informatizată şi actualizată continuu, astfel încât să dispuneţi de situaţia stocurilor în timp real. O variantă fezabilă ar fi ca fiecare şef de echipă să aibă acces şi să actualizeze zilnic baza de date, în domeniul în care activează (tehnologic, electric, mecanic).

Planificare şi programare - Aţi constatat că aţi făcut o programare săptămânală şi zilnică greşită şi că de fapt nu există un plan a toate cuprinzător, pentru că sunteţi prea reactivi. Acţiuni: Stabiliti-va prioritatile de la bun inceput si actionati in ordinea acestora. (Nu există decât două variante posibile - imediat sau mai târziu - de efectuare a lucrărilor). Pentru a optimiza planificărea acţiunilor de mentenanţă, clarificaţi-vă următoarele aspecte: efectuarea intervenţiilor de urgenţă, urmărirea activităţii unui loc de muncă specific sau a unei zone de producţie. pentru Agreaţi ca şi organizaţie un cuantum de reducere a timpilor morţi zilnici şi săptămânali ai utilajelor, timpilor alocaţi lucrărilor neplanificate, monitorizaţi şi înregistraţi toate acţiunile de intervenţie de urgenţă.

 

Etapa IV : Eliminarea surselor de defect se poate face înaintea oricărui alt proces, dar dacă vă doriţi ca acest element să devină parte integrantă a unei activităţi zilnice şi astfel să schimbaţi mentalităţile din organizaţia dumneavoastră în sensul flexibilizării acestora, va trebui mai întâi să îndepliniţi foarte bine etapa III, altfel nu veţi avea niciodată suficient timp pentru elimina într-adevăr cauzelor fundamentale de defect.

Retineti ca este extrem de importanta instruirea personalului de mentenanta in special pe functiile de conducere, participarea la cursuri cu invitati din diverse domenii industriale.

Best Smart Consulting va ajuta sa va ridicati nivelul de intelegere si abordare pragmatica a mentenantei viitorului  !

 

Articol scris de Arjocan Emil Dan : 25 de ani de experienţă în domeniul mentenanţei . Am lucrat parctic, ca inginer , ulterior am coordonat şi îmbunătăţit , am implementat metode şi bune practici . Cunosc sistemele de mentenanţă a multor companii din Europa şi din SUA. Best Smart Consulting mi-a oferit oportunitatea să prezint experienţa dar şi să mă conectez la sistemele de mentenanţă existente.

No Comments Yet.

Leave a comment