Manager de întreprindere socială

Cursul se adresează persoanelor care sunt interesate să dezvolte afaceri sociale şi sunt în cautarea de instrumente pentru implementarea unui management eficient.

Dezvoltarea intreprinderilor sociale reprezintă o modalitate inovativă de rezolvare a unei probleme sociale prin valorificarea potenţialului grupurilor defavorizate astfel încât să se genereze schimbare socială pozitivă. Pentru ca îmbinarea principiilor mediului de afaceri cu necesităţile sociale să funcţioneze, iar intreprinderile sociale să poată deveni sustenabile este necesar un management specific domeniului economiei sociale. Managerul de intreprindere socială este persoana care deţine competenţe de administrare a unei afaceri şi care înţelege, în acelaşi timp, realitatea grupurilor defavorizate şi reuseşte, astfel, să genereze şi să implementeze strategii de dezvoltare pe termen lung.

  • Planificarea strategică şi operaţională a interprinderii sociale
  • Organizarea intreprinderii sociale
  • Coordonarea şi monitorizarea activităţilor interprinderii sociale
  • Evaluarea şi raportarea performanţei economico – financiare,
    sociale şi de mediu a inteprinderii sociale

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesioniști!