Skip to main content

Expert achiziții publice

 

Cursul se adresează celor care doresc să dobândească competențe în gestionarea procedurilor de achizitii publice. Se pune accent pe dezvoltarea abilităților privind înțelegerea și aplicarea prevederilor legislative, luarea deciziilor corecte ținând cont de legislație, cunoașterea și aplicarea bunelor practici, planificarea și organizarea strategică, identificarea riscurilor și luarea măsurilor de limitare a acestora.

Cursul oferă un cadru complet și complex de înțelegere a domeniului achizițiilor publice propunând o serie de aplicații practice realizate în echipe mixte din care fac parte atât ofertanți, cât și contractanți.

Fonduri Europene
Noile modificări intervenite cu privire la cadrul strategic, legislativ şi instituţional al achiziţiilor publice

·         principalele acte legislative, normative şi administrative adoptate

·         baze de date legislative, ghiduri online şi aplicaţii informatice dedicate.

 Planificarea şi pregătirea proceselor de achiziţie publică

·         identificarea necesităţilor, estimarea valorii şi încadrarea în codul CPV;

·         rolul Programului anual al achiziţiilor publice;

·         Strategia anuală de achiziţii publice. Excepţii şi reguli;

 Planificarea şi pregătirea proceselor de achiziţie publică (continuare)

·         reguli de estimare a achiziţiilor publice finanţate din fonduri europene;

·         specificul estimării achiziţiilor în cazul proiectelor implementate în parteneriat;

Strategia de contractare

·         aplicabilitate şi reguli de elaborare

 Achiziţia directă

·         praguri valorice şi modalităţi de derulare;

·         obligaţii specifice privind asigurarea transparenţei

 

Praguri valorice şi proceduri de atribuire

·         încadrarea în procedura de atribuire aplicabilă;

·         publicitatea procedurilor de atribuire.

 

Documentaţia de atribuire

·         conţinut şi reguli de elaborare a documentaţiei;

·         cerinţe de calificare. Rolul DUAE;

criteriul de atribuire aplicabil.

 Noile reguli de verificare ex-ante a documentaţiei de atribuire şi  a conflictelor de interese

·         termenele şi aspectele procedurale relevante;

·         aspectele de calitate şi regularitate ce fac obiectul verificării;

procedura de conciliere cu ANAP.

 

Derularea procedurii de atribuire şi atribuirea contractelor de achiziţie publică

·         utilizarea noului SEAP (SICAP);

·         evaluarea ofertelor şi  comunicarea rezultatului procedurii

 Executarea contractului de achiziţie publică

·         termene şi modalităţi de constituire a garanţiei de bună execuţie;

·         modificările substanţiale/modificările nesubstanţiale

 

Verificarea achiziţiilor finanţate din FESI

Reguli de constatare a neregulilor şi de aplicare a corecţiilor financiare

 

Sunt Petre Tănase, avocat colaborator în cadrul CEPARU ȘI IRIMIA – Societate Civilă Profesională de Avocati, iar prezența mea în domeniul achizițiilor publice a debutat prin anul 2005, când încercam să deslușesc „tainele” admisibilității ofertelor în calitate de membru în comisiile de evaluare sau expert cooptat în cadrul acestora.

Experiența dobândită pe parcursul a peste 15 ani de activitate acoperă întreaga activitate aferentă domeniului achizițiilor publice, inclusiv componenta de reprezentare în fata instanțelor a autorităților contractante, dar și a operatorilor economici în litigiile privitoare la achizițiile publice.

Îmi place ceea ce fac și sper ca, împreună, să găsim răspuns la necunoscutele unui domeniu pe cât de frumos, pe atât de „încâlcit” și supus interpretărilor diferite.

Sunt Eduard Badea, un jurist care a ajuns ,,reglementator” şi, ulterior, consultant în domeniul achiziţiilor publice, domeniu căruia i-am dedicat până acum 17 ani din viaţă (majoritatea în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, până în anul 2019) şi nu am de gând să mă opresc aici.

Cred cu tărie că cei care activează în acest domeniu al achiziţiilor publice, domeniu extrem de sensibil şi supus la diverse presiuni, trebuie să se informeze şi să fie informaţi permanent, pentru a fi pregătiţi în orice sens, drept pentru care sunt gata mereu să îmi pun la dispoziţie, cu plăcere, bagajul de cunoştinţe acumulate în materie, din punct de vedere teoretic şi practic.

Dacă eşti pregătit să discutăm ,,cu cărţile pe masă” şi să găsim soluţii la problemele tale în acest domeniu atât de încercat, chiar dacă asta implică câteodată şi un adevăr dureros, ştii ce ai de făcut.

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesioniști!