Expert achiziții publice

 

Cursul se adresează celor care doresc să dobândească competențe în gestionarea procedurilor de achizitii publice. Se pune accent pe dezvoltarea abilităților privind înțelegerea și aplicarea prevederilor legislative, luarea deciziilor corecte ținând cont de legislație, cunoașterea și aplicarea bunelor practici, planificarea și organizarea strategică, identificarea riscurilor și luarea măsurilor de limitare a acestora.

Cursul oferă un cadru complet și complex de înțelegere a domeniului achizițiilor publice propunând o serie de aplicații practice realizate în echipe mixte din care fac parte atât ofertanți, cât și contractanți.

Anul 2020, anul achiziţiilor publice în vremea pandemiei cu noul coronavirus COVID-19

1. Modificări şi iniţiative legislative în domeniul achiziţiilor publice şi impactul acestora asupra realizării achiziţiilor publice

 • OUG nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice;

 • Decret al Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • Decret al Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;

 • Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Alte modificări şi iniţiative legislative în domeniul achiziţiilor publice.

  2. Modalităţi de realizare a achiziţiilor publice în stare de urgenţă sau în stare de alertă (analiză şi follow-up raportat la situaţia creată de coronavirusul COVID-19)

  • Necesitatea şi modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei generată de necesitate;

  • Proceduri de atribuire competitive versus proceduri de atribuire circumstanţiale;

  • Modul de efectuare al achiziţiilor directe, raportat la praguri valorice reglementate de legislaţia în materie;

  • Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare iniţiată din motive de extremă urgenţă şi justeţea finalizării acesteia prin atribuirea unui acord-cadru;

  • Realizarea achiziţiilor publice raportat la sintagme cum ar fi ,,materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii/pandemii”;

  • Modificări contractuale ale contractelor de achiziţii publice;

  • Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei atunci când aceasta implică 1) servicii de proiectare de tehnică și asistență din partea proiectantului şi 2) lucrări;

  • Achiziţii finanţate cu fonduri europene.

  3. Discuţii şi soluţii raportate la speţe practice prezentate de cursanţi

Aspecte jurisprudenţiale privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor achiziţie publică

1. Procedurile de atribuire reglementate de lege – Reguli de publicitate şi transparenţă; Criterii de calificare şi selecţie:

 • Licitația deschisă;

 • Licitația restrânsă;

 • Negocierea competitivă;

 • Dialogul competitiv;

 • Parteneriatul pentru inovare;

 • Negocierea fără publicare prealabilă;

 • Concursul de soluții;

 • Procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice;

 • Procedura simplificata.

2.Evaluarea ofertelor

 • Cadrul național și european;

 • Principii generale privind evaluarea ofertelor;

 • Elemente relevante privind evaluarea ofertelor.

3. Remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 • Cadrul național și european;

 • Scopul și originea reglementării europene;

 • Principiile fondatoare;

 • Factori generatori de litigii la nivel național;

 • Tipuri de litigii în achiziții publice;

 • Competența privind atribuirea contractelor;

 • Contestațiile pe cale judiciară;

 • Plângerea împotriva deciziei CNSC

4.Discuţii şi soluţii raportate la speţe practice prezentate de cursanţi

Sunt Petre Tănase, avocat colaborator în cadrul CEPARU ȘI IRIMIA – Societate Civilă Profesională de Avocati, iar prezența mea în domeniul achizițiilor publice a debutat prin anul 2005, când încercam să deslușesc „tainele” admisibilității ofertelor în calitate de membru în comisiile de evaluare sau expert cooptat în cadrul acestora.

Experiența dobândită pe parcursul a peste 15 ani de activitate acoperă întreaga activitate aferentă domeniului achizițiilor publice, inclusiv componenta de reprezentare în fata instanțelor a autorităților contractante, dar și a operatorilor economici în litigiile privitoare la achizițiile publice.

Îmi place ceea ce fac și sper ca, împreună, să găsim răspuns la necunoscutele unui domeniu pe cât de frumos, pe atât de „încâlcit” și supus interpretărilor diferite.

Sunt Eduard Badea, un jurist care a ajuns ,,reglementator” şi, ulterior, consultant în domeniul achiziţiilor publice, domeniu căruia i-am dedicat până acum 17 ani din viaţă (majoritatea în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, până în anul 2019) şi nu am de gând să mă opresc aici.

Cred cu tărie că cei care activează în acest domeniu al achiziţiilor publice, domeniu extrem de sensibil şi supus la diverse presiuni, trebuie să se informeze şi să fie informaţi permanent, pentru a fi pregătiţi în orice sens, drept pentru care sunt gata mereu să îmi pun la dispoziţie, cu plăcere, bagajul de cunoştinţe acumulate în materie, din punct de vedere teoretic şi practic.

Dacă eşti pregătit să discutăm ,,cu cărţile pe masă” şi să găsim soluţii la problemele tale în acest domeniu atât de încercat, chiar dacă asta implică câteodată şi un adevăr dureros, ştii ce ai de făcut.

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesioniști!