Skip to main content

Competente Digitale pentru Cadre Didactice (Online)

Cursul se adresează cadrelor didactice din învăţămâtul preuniversitar care doresc să dezvolte competențe digitale avansate, menite să ajute în primul rând elevul, prin captarea atenției, realizarea de materiale educaționale creative, comunicare mai rapidă și eficientă.

 

ECHIPAMENTE NECESARE:
Pentru a putea participa, veti avea nevoie de un laptop sau un computer cu o conexiune stabilă la Internet, și un microfon.

Scopul programului este de a dezvolta competențele profesorilor privind abordarea într-o manieră practică a orelor și materialelor de curs, cât și de a perfecționa abilitatiile acestora în ceea ce privește utilizarea instrumentelor digitale în procesul didactic.

Prin ORDINUL Nr. 5967/2020 din 6 noiembrie 2020, CAPITOLUL II, art. 4, alin. 1, este specificat faptul ca personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a participa la diferite forme de organizare a formării continue, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani şcolari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de  credite profesionale transferabile.”

Pachetul de cursuri Competente Digitale pentru Cadre Didactice reprezinta o imbinare a doua cursuri: “Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere prin intermediul platformelor educaționale” acreditat ANC si ”Abordări interactive în procesul educațional” acreditat OMEN. Asadar, cursantii vor sustine doua examene la finalizarea cursului, prin care vor obtine atat o diploma ANC, cat si un numar de 15 credite transferabile.

Curs Competente Digitale Cadre Didactice

Curs “Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere”

 • Introducere in mediul virtual
 • IT&C-ul și Stilurile de Învățare
 • Planificarea Utilizării IT&C
 • Resurse IT&C Pentru Predare Și Învățare
 • Tehnologii Pentru Sala De Curs
 • Platforme De Învățare
 • Resurse It&C Pentru Evaluare
 • Localizarea Resurselor IT&C Adecvate

Curs “Abordări interactive în procesul educațional”

 • Metodologia didactică între tradiţie şi inovaţie;
 • Complementaritatea avantajelor şi limitelor metodelor expozitive şi metodelor interactive;
 • Rolul strategiilor didactice interactive în procesele de predare, învăţare, evaluare;
 • Invăţarea interactiv-creativă;
 • Repere practice de inovare a metodologiei didactice;
 • Evaluarea interactivă;
 • Teoria constructivistă în educaţie şi metodele interactive;
 • Tendinţe de diversificare a metodologiei didactice în concordanţă cu deziderate postmoderniste în educaţei;
 • Competenţele profesorului necesare susţinerii învăţării prin cooperare;
Trainer

Gudei Simona Corina

Trainer “Abordări interactive în procesul educațional”

Experienţă profesională :

 • Director Centru de Transfer Tehnologic Pro Transfer” în cadrul USH Pro Business, București 2016 – Prezent
 • Membru în Consiliul executiv S.A.S. al Universității Spiru Haret, București (Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității Spiru Haret) 2016 – Prezent
 • Secretariatul executiv al Consiliului Consultativ SUERD 2016 – Prezent
 • Activități specifice domeniului: Ecosisteme de inovare și digitizare 2016 – Prezent
 • Lect.univ.drd. USH, Facultatea Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Bucureşti 2010-2016

Educaţie şi certificate profesionale:

Studii Universitare

 • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTIȘcoala doctorală Economie și afaceri internaționale  – Doctorand
 • USH, Facultatea Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Bucureşti – Masterat în marketing, Modulul de masterat: Marketingul în contextul integrării europene Diplomă de absolvire
 • USH,Bucureşti Departamentul pentru pregatirea personalului didacticModul psihopedagogic – Pedagogie, Mangement educational, Sociologia educatiei, psihologia elevului/studentului – Certificat de absolvire
 • USH, Facultatea Marketing şi Comerţ Exterior Bucureşti – Marketing şi Comerţ ExteriorDiploma de licenţiat în ştiinţe economice, ASE, Facultatea de Comerţ – 2001

Badea Bogdan Danut

Trainer “Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere”

Experienţă profesională :

 • Formator proiect “Masuri Integrate pe teritoriul GAL Caras Timis” cod SMIS 140382;
 • Formator curs “Un viitor mai bun prin eforturi comune in Municipiul Rosiorii de Vede”;
 • Expert IT proiect “Acces egal si calitativ la educatie in judetele Giurgiu si Teleorman – EDUGREAT” cod SMIS 105966;
 • Formator curs “Dezvoltare competente digitale, conform standardului ECDL”;
 • Formator/Examinator ECDL.

Educaţie şi certificate profesionale:

Studii Universitare

 • Universitatea Spiru Haret – Contabilitate si Informatica de gestiune;
 • Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului – Inspector protectia muncii – Certificat de absolvire;
 • Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice – Evaluator de risc – Certificat de absolvire;

Modalitate de plata

PRET: 1000 LEI

Plata se poate face și cu vouchere în valoare de 1000 de lei.

 • Distribuirea Voucherelor se face prin instituțiile de învățământ din Sectorul 5.
 • Voucherele Educaționale sunt nominale.
 • Plata cu vouchere se face la sediul Best Smart Consulting – Strada Țepeș Vodă 130, București
 • Înscrierea se va face cu minim 5 zile lucrătoare înainte de începerea unei grupe de curs

Certificări

Programul de formare “Abordări interactive în procesul educațional” este acreditat OMEN nr. 5026/04.09.2018 și îi corespund un numar de 15 credite profesionale transferabile

Programul “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere prin intermediul platformelor educaționale” este autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților (din cadrul Autorității Naționale pentru Calificări – ANC) prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cercetării, recunoscut la nivel național, dar și în orice țară din U.E.

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesioniști!