Consultanta

Va oferim servicii de consultanta in urmatoarele domenii:

Consultanta in achizitii publice:

 • Elaborarea fisei de date, documente suport
 • Elaborarea cererilor de clarificari si a raspunsurilor la cererile de clarificari
 • Elaborarea contestatiilor sau a raspunsurilor la contestatii
 • Suport in evaluarea ofertelor si a documentatiilor

Consultanta in elaborarea sudiilor de piata si a planurilor de marketing:

 • Elaborarea analizei pietei, a factorilor externi si interni care influenteaza compania, produsul sau serviciul analizat
 • Elaborarea studiilor de piata
 • Elaborarea planului de marketing si planului de comunicare

Consultanta in elaborarea strategiilor de dezvoltare a unei companii

 • Analiza mediului intern si a mediului apropiat al clientului.
 • Identificarea si stabilirea punctelor tari si slabe ale organizatiei in concordanta cu amenintarile si oportunitatile din mediul extern.
 • Elaborarea unei strategii de dezvoltare pe urmatoarea perioada definita de comun acord cu organizatia client.
 • Elaborarea unui plan de reorganizare si restructurare la nivel organizational pentru atingerea obiectivelor strategice.
 • Asistenta in implementarea planurilor propuse si acceptate pana la atingerea obiectivelor.

Printre clientii importanti care au optimizat procesul de business se numara:

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE- Unitatea Autoritatii Nationale Programe Europene
Programul de cooperare transfrontaliera Ungaria –Romania.
2014- Best Smart Consulting a realizat analiza impactului ajutorului de stat asupra perioadei de programare 2007-2013 si 2014-2020. In urma analizei a rezultat o serie de recomandari asupra abordarii ajutorului de stat pentru aplicatiile urmatoarei perioade de programare 2014-2020.

ASOCIATIA DEPRESIUNEA HOREZU- Proiect POSDRU/84/6.1//S/56527 IDEALIS
2011- Best Smart Consulting a acordat consultanta unui numar de 20 de intreprinderi sociale in domeniul marketingului. A realizat studii pe piata si planurile de marketing pentru produsele sau serviciile ce urmau a fi valorificate de catre intreprinderile sociale din zona depresiunii Horezu.

SECTOR 2- Proiect PODCA “Eficacitate prin perfectionare”
2014- Best Smart Consulting a realizat diagnoza organizationala privind stabilirea necesarului de formare in diferite domenii si a elaborat MANUALUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE.

AGENTIA ACHIZITIILOR PUBLICE- Republica Moldova- Proiect “INTARIREA SISTEMULUI DE ACHIZITII PUBLICE IDF GRANT No. TF 012004” – finantat de Banca Mondiala.
2014- Best Smart Consulting a acordat consultanta in domeniul achizitiilor publice. In cadrul consultantei a elaborat un Ghid de bune practici in domeniul achizitiilor publice si o serie de specificatii tehnice standard pentru produsele si serviciile cel mai des intalnite.